Kıbrıs’ta Şirket Açma Tescili ve Süreçler

K

ıbrıs, şirket veya işletme kurmak için en uygun Avrupa ortamlarından biridir, bu nedenle elverişli vergi politikası, ekonomisi ve diğer yabancı yatırım yasaları nedeniyle ortak Avrupa pazarına açılan kapı olarak adlandırılır. Kendi işinizi sıfırdan veya mevcut bir işinizin uzantısı olarak kurmayı planlıyorsanız, Kıbrıs'ta bir şirket kurmanız tavsiye edilir.

Kıbrıs’ta işinizi kurmanın en önemli ve ilk adımı, kullanılacak yapıya karar vermek olacaktır. İş hedeflerinizi ve faaliyetlerinizi anladıktan sonra, özel danışmanlardan oluşan ekibimiz, işinizi yürütmeniz için size en uygun kurumsal varlığı önerecektir.

Kıbrıs’ta Şirket Kuruluşuna ve  Banka Hesabı Açmaya Dair Rehber

Kıbrıs Cumhuriyeti, çoğu durumda küresel ticaretle dinamik ilişkisi, sunduğu uygun vergi oranları ve güçlü yasal çerçevesi nedeniyle şirket kurması gereken girişimciler için bir cennettir. Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, bir Kıbrıs şirketi tescili veya mevcut bir işletmenin yerini değiştirmek doğru karardır.

Ancak Kıbrıslı şirket kurmanın her zaman artıları ve eksileri vardır ve bunlar herhangi bir ülkede veya yetki alanında (offshore, offshore, vb.) kesinlikle uygulanabilir.

Kıbrıs’ta şirket kuruluşu avantajları:

 1. Tam bir gizlilik ve anonimlik sağlamak için bir yönetici adayının ve hissedarın kullanımına izin verilir.
 2. Şirketin kayıtlı sermayesinin tamamının kuruluş anında nakden ödenmesi zorunlu değildir. Daha sonra istediğiniz aşamada ödeyebilirsiniz.
 3. Kıbrıs’ta kurulmuş bir tüzel kişilik, Avrupa Birliği tarafından kurulmuş bir şirket olarak kabul edilir. Buna göre, bu “aidiyet” dünya çapında ciddi şirketlerle işbirliği için iyi bir göstergedir.
 4. Yıllık şirket giderleri ve bakım maliyetleri diğer ülkelere göre düşüktür.
 5. Kıbrıs firmasının hizmet/iş/mal ödemesi yapabilmesi için ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde açabileceğiniz bir banka hesabına sahip olması gerekmektedir.
 6. Avrupa Birliği KDV (VAT) kayıt numaranızı 48 saat içinde alabilirsiniz.
 7. Aday göstermeyi tercih etmeniz durumunda, Şirketin arzu ettiğiniz tüm veya herhangi bir faaliyetini gerçekleştirmek için tam vekaletname alabilirsiniz.
 8. Kendiniz yönetici olacak olsanız bile, Kıbrıs’ı ziyaret etmeden bir tüzel kişilik kaydedebilirsiniz.
 9. Kıbrıs’ta merkez olarak bir sanal ofisiniz, özel bir telefon hattınız, faksınız, e-posta hesabınız ve müşterilerle görüşmek için ofis alanınız olabilir.
 10. Dünyanın diğer ucunda iş yaparken kurulu Kıbrıs offshore şirketini uzaktan yönetebilirsiniz.

Kıbrıs Cumhuriyeti Vergi avantajları:

  • Lehte vergi mevzuatı: Avrupa’daki en düşük kurumlar vergisi oranlarından biri, kar üzerinden yalnızca %12,5;
  • Temettülere katılımdan muafiyet;
  • Temettü dağıtımı veya faiz ödemesi ve patent hakları (Kıbrıs dışında kullanıldığında) Kıbrıs’ta vergi dışı mukimlere vergi uygulanmaz;
  • Hissedarlar için herhangi bir sosyal güvenlik primi yoktur;
  • Kıbrıslı şirketler arasındaki temettüler vergiden düşülebilir, vergi indirimleri ve yabancı yatırımlardan temettüler (karşılanması kolay kriterlere göre);
  • Değer artış kazancı vergisi yalnızca Kıbrıs’ta bulunan gayrimenkuller veya Kıbrıs’ta mülk sahibi olan özel bir şirketin hisseleri üzerinden alınır;
  • Menkul kıymetlerin (hisseler dahil) satışından elde edilen kazançlar vergiye tabi değildir;
  • – işletmenin yeniden düzenlenmesi (örneğin, bir birleşme, devralma veya bölünme yoluyla) vergilendirilmez;
  • Yurtdışında (Kıbrıs dışında) bir daimi kuruluş tarafından kazanılan kazançlar vergilendirilmez. Bu gerçek, Kıbrıs’ın yabancı yatırımcılar için çekiciliğini bir kez daha kanıtlıyor;
  • Kıbrıs’ta bir şirket, patentler, ticari unvanlar, ticari markalar, müzik, spor veya bilim hakları vb. Gibi fikri mülkiyet haklarına sahip olmaktan veya bu hakların ticaretinden elde edilen tüm kazançlar üzerinden yalnızca %2,5 vergi öder.
 1. Bir Kıbrıs şirketinin tescili, gerçek mal sahibine ve aile üyelerine iki yıllık (uzatma olasılığı olan) uzun süreli vize ve çalışma izni hakkı verir.
 1. Bir Kıbrıs şirketi yurtdışında başka herhangi bir ülkede yeniden tescil edilebilir.
 2. Kıbrıs, dünya çapında (55’ten fazla ülkeyle) düzinelerce çifte vergilendirme anlaşması imzaladı.

Kıbrıs’ta Şirket Nasıl Açılır?

 1. Doğru tüzel kişiliği seçin. İşletmenizi organize etme sürecindeki en önemli ve ilk adım kullanılacak yapıyı belirlemek olacaktır. İş hedeflerinizi ve faaliyetlerinizi anlayarak, özel danışmanlardan oluşan ekibimiz işletmeniz için en uygun tüzel kişiliği önerecektir;
 2. Şirket Kaydı ile gelecekteki bir tüzel kişilik için benzersiz bir ad seçin ve ayırın;
 3. Sermaye miktarını belirlemek;
 4. Gelecekteki hissedarları belirleyin: Kıbrıs’ta bir şirketin kurulmasını düzenleyen mevzuat, en az bir kayıtlı hissedarın bulunması gerektiğini belirtir;
 5. Direktörleri atayın: en az bir direktör olmalıdır – direktörler herhangi bir milliyetten olabilir;
 6. Bir sekreter seçin: Kıbrıs’ta kurulmuş bir şirketin bir sekreteri olmalıdır;
 7. Kara Para Aklamayı Önleme Gereksinimlerini karşılamak için sahiplerin ve hissedarların her birinin pasaportunun ve mevcut elektrik faturasının onaylı bir kopyasına sahip olun. Bir aday hizmeti kullanmayı planlasanız bile bu gereklidir.
 8. Ofisinizi kaydettirin: Kıbrıs’ta kayıtlı her tüzel kişinin kayıtlı bir yerel ofisi olmalıdır;
 9. Gelecekteki işletmenin faaliyetlerinin kapsamını tanımlayın: bu eylem, gelecekteki şirketin Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşmesi için gereklidir;
 10. Yukarıdaki bilgilere dayanarak, kuruluş için gerekli belgeleri hazırlayın;
 11. Gerekli tüm belgelere sahip bir sonraki adım, bunları Kıbrıs Şirketler Tescil Memurluğuna sunmak ve tarafınızca sağlanan belgelerin daha fazla onaylanmasıdır.
 12. İlgili ücretleri gönderin ve sonucu alın. Gerekli tüm belgeleri, bilgileri ve ücretleri sağlarsanız, büyük olasılıkla Kıbrıs’ta kayıtlı bir işletmenin sahibi olacaksınız.
 13. Yeni bir şirket oluşturmanın son aşaması Vergi Dairesi’ne kaydedilir. Kıbrıs tüzel kişiliğinin ayrıca KDV (VAT) ve sosyal güvenlik katkı payları için kayıt alması gerekmektedir.
 14. Ödeme yapabilmek için her işletmenin açık bir kurumsal banka hesabı olması gerekir.
 15. Ek olarak, Kıbrıs’ta yapmayı planladığınız işin türüne bağlı olarak izin verilmesi gerekebileceğini hatırlamakta fayda var: çeşitli özel lisanslar veya izinler için başvurmanız gerekecek. Oluşturulması için biraz zaman harcayacağınız yasal olarak iş yapmanıza izin verecek bu tür belgelerin varlığıdır. Yukarıdakilerin (ancak bu tür zorunlu nüansların) dikkatini dağıtmamak için, tüm isteklerinizi ve Kıbrıs şirket oluşumunu sorunsuz bir şekilde dikkate alacak uzmanlarla iletişime geçmelisiniz!

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak için Gerekli Belgeler

Kıbrıs’ta işlerini düzenlemek isteyen yatırımcılar, aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve Kıbrıs Ticaret Sicili ile aşağıdaki bilgileri sağlamalıdır:

 • İsim onayı onayı;
 • Orijinal mutabakat zaptı ve ana sözleşme;
 • Beyan formu (he1 formu olarak bilinir);
 • Kayıtlı ofis adresi beyanı formu ile ilgili (he2 formu olarak bilinir);
 • Tüzel kişi yöneticiler ve sekreter hakkında ayrıntıları içeren form (he3 formu olarak bilinir);
 • Halka açık bir şirket olması durumunda yönetici olarak hareket edecek çalışanların listesi (he5).

Kayıt işleminin sonunda aşağıdaki belgeler verilecektir:

 • Tasdikli mutabakat zaptı ve ana sözleşme;
 • Kuruluş belgeleri;
 • Hissedarların belgeleri;
 • Yönetici ve sekreter sertifikaları;
 • Kayıtlı ofis adresi belgesi;
 • Sertifikalar.

Vergi dairesine kayıt olmak için, Kıbrıs tüzel kişiliği aşağıdaki belgeleri sağlamalıdır:

 • Vergi Kimlik Numarasının (TIN) alınmasıyla birlikte vergi mükellefi olarak kayıt için doldurulan Form 162;
 • KDV kaydı için Form 101 (KDV sınırına ulaşıldığında veya kasıtlı kayıt ile doldurulur).

Kıbrıs’ta Ticari Varlık Seçmek

Kıbrıs işinizi kurmanın en önemli ve ilk adımı, kullanılacak yapıya karar vermek olacaktır. İş hedeflerinizi ve faaliyetlerinizi anladıktan sonra, özel danışmanlardan oluşan ekibimiz, işinizi yürütmeniz için size en uygun kurumsal varlığı önerecektir.

Kurmak istediğiniz tüzel kişiliğin türüne bağlı olarak, ilgili prosedürleri izlemeniz ve ihtiyaçlarınızı karşılayacak en uygun şirketi kurmanız gerekir.

Kıbrıs’taki Şirket Türleri

Bu kategoriye giren iki tür şirket vardır: Özel Limited Liability (Ltd) ve Public Limited Liability (PLC). Yukarıdaki Kıbrıslı tüzel kişilik türleri, sahip oldukları hisselerin büyüklüğü ve sayısına göre farklılık gösterir.

Private Limited şirket için kuruluş şartı yoktur, sermaye payları için gerekli asgari miktar yoktur. Pay sahipleri, parasal veya parasal olmayan, uygun itibari değere sahip ve karşılığında devredilemeyecek paylar için taahhütte bulunurlar. Şirketin borç ve yükümlülükleri için sorumluluk, her üyeye kendi paylarının itibari değeri ölçüsünde atanır. Bu tür bir tüzel kişilik için maksimum ortak sayısı 50’ye kadardır.

Bir Halka Açık Limited şirket için asgari sermaye gereksinimi yaklaşık 25.650 €’dur. Bu şirket türünün temel özellikleri, limited şirket ile aynıdır, ancak tek farkı, kaydolabilecek ortak sayısında herhangi bir sınırlama olmamasıdır. Ayrıca hisseler serbestçe alınıp satılabilir olup, minimum hissedar sayısı 7 kişidir.

Ortaklıklar

Ortaklıklara ilişkin kanunda çeşitli değişiklikler yapılmıştır; en yenileri ise Ortaklıklar ve Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir.

Genel Ortaklık, Komandit Ortaklık ve Limited Ortaklık (LLP) olmak üzere üç tür Ortaklık vardır.

İlk iki ortaklık türü için şart olarak 2 katılımcı ve maksimum sayı 20’dir. En az iki ile başlamak da zorunlu olmasına rağmen, Limited Ortaklığa katılabilecek ortak sayısında herhangi bir kısıtlama olmadığını belirtmekte fayda var.

Bir LLP’de, sınırlı ortaklar yasal veya gerçek kişiler veya her ikisi birden olabilir. Bunlardan en az birinin ortaklığın borç ve yükümlülüklerinden sınırsız sorumlu olacak komandite ortak olması şarttır. Geri kalan komandit ortakların bu tür borç ve yükümlülüklerden dolayı sorumlulukları olmayacak, sorumlulukları, ortaklık payları içindeki katkıları ile sınırlı olacaktır.

Serbest Tüccarlar

Şirketleri yönetmek ve tüm süreçleri tek başına kontrol etmek isteyenlerdenseniz, şahıs tüccarı en uygun seçimdir. Bu, en basit haliyle bir iştir ve serbest tüccarlar için kayıtlı sermaye için herhangi bir gereklilik yoktur ve yükümlülükler yalnızca işletme sahibine aittir.

Uluslararası Güven

Uluslararası tröstler, tam yabancı mülkiyet sundukları ve gelir veya emlak vergisi vermedikleri için çoğunlukla yerleşik olmayan yerleşimciler ve hak sahipleri tarafından vergi planlaması amacıyla kullanılır. Bu uluslararası tröstün mütevellilerinden en az birinin Kıbrıs’ta daimi ikametgahı olması gerekir. Buna ek olarak, tröst mülkiyetinin Kıbrıs’ta ve/veya yurt dışında hem taşınır hem de taşınmaz malları ve Kıbrıs şirketlerindeki hisseleri kapsayabileceğini eklemeye değer.

Kıbrıs Cumhuriyeti Ek İş Yapma Biçimleri: Şube, Temsilcilik Veya Yan Kuruluş

Herhangi bir yabancı tüzel kişilik Kıbrıs pazarına girmekle ilgilenirse, sahipleri bu şirketlerin devamı olarak ülkede faaliyet gösterecek şubeler, temsilcilikler veya yan kuruluşlar oluşturabilirler. Hissedarlar arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak, bu tür ek ekonomik faaliyet ya orijinal şirketin bir uzantısı olarak faaliyet gösterebilir ya da örneğin bir Kıbrıslı şirketin hissedarı olarak yabancı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu durumlarda ayrı bir tüzel kişilik olarak kurulabilir.

Kıbrıs Cumhuriyeti Şirket Kuruluşu Firma Adı Seçme

Kıbrıs’ta şirket kurmaya karar verdiğinizde, tüzel kişiliğin şeklini seçmenin yanı sıra, ilk ve en önemli konulardan biri de şirket isminin seçimidir. Bir ad seçerken, tüzel kişi adı seçmenin ardındaki yasal gereklilikleri unutmayın. Herhangi bir isim, Şirketler Mukayyidi ve Resmi Alıcı Departmanının onayını gerektirir. Kıbrıs’ta şirket adı rezervasyonu altı ay geçerlidir. Belirtilen süre içerisinde, başvuru sahibi şirket kaydı için kalan belgeleri sunabilir. Ayrıca Ticaret Sicili, Kıbrıslı şirket feshedilene ve tasfiye için başvuru yapılana kadar işletme adını arşivlerinde tutacaktır.

Ne zaman ve nasıl başvurulur?

Yeni bir iş için önerilen ismin onayını almak, bir Kıbrıs şirketi kurmaya başlarken atılan ilk adımlardan biri olacaktır. Başvuru, Şirketler Sicil Memurluğu ve Resmi Tahsilat Departmanına öngörülen şekilde ve öngörülen ücretin ödenmesi üzerine yapılmalıdır.

Tescil Memuru hangi bilgileri ister?

Uygulama, önerilen ismin ayrıntılarını ve işin doğasının bir tanımını, kelimelerin anlamını ve yöneticilerin veya ortakların isimlerini içerir. Şirket veya ticari marka beyanı da eklenmelidir.

Kıbrıs’ta Şirket için Hangi isimlere izin verilir?

Genel olarak, gelecekteki işinizin adını seçme konusunda tamamen özgürsünüz. Kıbrıs’ta uygun bir şirket adı benzersiz olmalıdır, aksi takdirde Ticaret Sicili başvuruyu dikkate almayacaktır. Bir tüzel kişi adı seçmenin amacı, o şirketi tanımlamak ve (aynı zamanda) onu diğer hizmet sağlayıcılardan ayırt etmektir, bu nedenle adlar sakıncalıysa reddedilecektir, örneğin:

 • Ad, mevcut başka bir kayıtlı işletmenin adına benzer veya aynı addır;
 • Yaygın isim;
 • İsim açıklayıcıdır;
 • İsim yanıltıcıdır (örneğin, var olmayan bir kraliyet/ulusal veya uluslararası bağlantıya işaret ediyorsa);
 • Şirket adı coğrafi bir konumu temsil eder.

Buna ek olarak, belirli işletme türlerinin adlarında yalnızca belirli terimleri kullanmalarına izin verilir; örneğin, «Finansal Hizmetler» gibi sözcükler yalnızca Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na bu şekilde kayıtlı şirketler tarafından kullanılabilir. Benzer şekilde, «sigorta» veya «banka» adı da yalnızca kayıtlı kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

İsimler, yabancı bir dil olması durumunda, ismin tercümesinin başvuru ile birlikte sağlanması şartıyla, Latin alfabesi kullanılarak herhangi bir dilde kaydedilebilir.

İsim değişikliği

Eğer bir Kıbrıs şirketi kuruluyorsa, şirketin özel kararı ile daha sonra isim değiştirilebilir. Bu durumda yeni bir ismin onaylanması gerekecektir. Ad değişikliği, tüzel kişiliğin değişiklikten önce var olan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyeceği gibi, sürmekte olan herhangi bir davayı da geçersiz kılmayacaktır.

Durum

Bir limited şirket söz konusu olduğunda, şirket adından sonra “limited” veya “ltd” kelimeleri gelmelidir. Benzer şekilde, Public Company Limited» veya «PLC» halka açık şirketlerin adlarını izlemelidir. Bunun sonucu, tüzel kişilikle iş yapan kişilere statüsünü belirtmektir.

Kıbrıs Şirket Kaydı Başvurusu

Önerdiğiniz isim onaylandıktan ve şirketinizin oluşumu ile ilgili uygun kararları vermiş olmanız koşuluyla, işletme kaydı başvurusunu elektronik ortamda veya manuel olarak/posta yoluyla ilerleyebilirsiniz.

Kıbrıs Online Şirket Kaydı:

Çevrimiçi kayıt durumunda, bir kullanıcı adı ve bir şifre almanız gerekir. 4 iş günü içerisinde oluşturulurlar.

Tüzel kişiliğin türünden bağımsız olarak, kayıt başvurusu aşağıdakilerle birlikte elektronik dosyalama sistemi aracılığıyla çevrimiçi olarak yapılabilir:

 • Emanet edilen avukat tarafından mahkeme önünde imzalanmış ve yemin edilmiş yasal bir beyan (form HE1);
  – Önerilen şirket türüne uygun olarak Yunanca dilinde usulüne uygun olarak imzalanmış Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme. Hisseleri olan özel veya halka açık bir limited şirket, Şirketler Kanunu Ek I Tablo a’da yer alan düzenlemeleri Ana Sözleşmesi olarak kabul etmeyi seçerse, kabul edilen düzenlemelerin başlığına atıfta bulunan ilgili bir belge sunulmalıdır;
 • İmza tanığının ciddi bir beyanı tamamlandı;
 • Mutabakat Zaptı ve Esas Sözleşme’nin Yunanca dışındaki bir dile onaylı tercümesi. Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme’nin yabancı bir dilde onaylı kopyalarını almak için bir çeviri dosyası oluşturmak istemeniz durumunda, belirtilen belgelerin yeminli beyan veya Kıbrıs Cumhuriyeti‘nin yeminli tercümanı tarafından tasdikli tercümesine de izin verilir;
 • Belirli kelime veya deyimlerin kullanımı için ve/veya ticari faaliyetle bağlantılı olarak gerekli olması halinde, listelenen belgelerin isim onayı başvurusu ile birlikte sunulmaması durumunda ilgili devlet kurumunun veya ilgili kurumun izni, onayı veya ön onayı.
  İşletme kayıt sürecini hızlandırmak için ek bir ücret ödenmesi gerekmektedir.
  Halka açık bir şirkete kaydolurken, ek bir ücret ödeyerek HE5 formunu da göndermeniz gerekir.

Kıbrıs’ta Bir şirketin elden/posta yoluyla tescili:

Bir tüzel kişiyi manuel olarak veya aşağıdakileri göndererek posta yoluyla kaydetmek mümkündür:

 • Emanet edilen avukat tarafından mahkeme huzurunda imzalanmış ve yemin edilmiş yasal bir beyan (form HE1);
 • İşletmenin kayıtlı ofis adresinin bir bildirimi (HE2 formu);
 • Şirketin ilk müdürleri ve sekreterinin bilgilerine ilişkin bir bildirim (HE3 formu);
 • Önerilen tüzel kişilik türüne uygun olarak muhtıra ve ana sözleşme Yunanca dilinde usulüne uygun olarak imzalanmıştır. Hisseli bir özel veya halka açık limited şirket, Şirketler Kanunu Ek I Tablo a’da yer alan düzenlemeleri ana sözleşmesi olarak kabul etmeyi seçerse, kabul edilen düzenlemelerin başlığına atıfta bulunan ilgili bir belge sunulmalıdır;
 • Mutabakat Zaptı ve Esas Sözleşme’nin Yunanca dışındaki bir dile onaylı tercümesi. Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme’nin yabancı bir dilde onaylı kopyalarını almak için bir çeviri dosyası oluşturmak istemeniz durumunda, belirtilen belgelerin yeminli beyan veya Kıbrıs Cumhuriyeti‘nin yeminli tercümanı tarafından tasdikli tercümesine de izin verilir;
 • Belirli kelime veya deyimlerin kullanımı için ve/veya ticari faaliyetle bağlantılı olarak gerekli olması halinde, listelenen belgelerin isim onayı başvurusu ile birlikte sunulmaması durumunda ilgili devlet kurumunun veya ilgili kurumun izni, onayı veya ön onayı;
 • Ücret ve hızlandırılmış bir prosedürün gerekli olması durumunda ek bir ücret. Ödemeler nakit olarak, çekle, Sicil Şirketleri Departmanında açılan bir hesap aracılığıyla veya banka havalesi yoluyla yapılabilir;
  halka açık bir şirketin kurulması durumunda, ek bir ücret ödenerek HE5 formunun ibraz edilmesi de gereklidir.

Kıbrıs’ta Kurumsal Banka Hesabı Açma

Hizmetler için ödeme yapabilmek ve halihazırda verilen hizmetler veya yapılan işler için para kabul edebilmek için, bir işletmenin bir banka hesabı olması gerekir.

Şirketleşme prosedürünün bir parçası olduğu için, bir Kıbrıs tüzel kişiliğinin kaydı sırasında kurumsal bir banka hesabının açılması zorunlu olmaya devam etmektedir. İlk aşamada, kurumsal banka hesabı gelecekteki işin sermayesini yatırmak için kullanılır ve daha sonra ticari işlemler için kullanılır. Kıbrıs’ta bir iş kurmakla ilgilenen yabancılar ve yatırımcılar, açılış prosedürünü ülkeye gelmeden önce başlatabilirler – çevrimiçi olarak bir Kıbrıs banka hesabı açabilirler.

Bir tüzel kişi Kıbrıs’ta bir kurumsal banka hesabı açmayı planlıyorsa, KYC prosedürünü tamamlamak için aşağıdaki belgeleri sağlaması gerekecektir:

 • Şirketin Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşmesi;
 • Şirketin devlet tescil belgesi;
 • Şirketin hissedarlarının sertifikası (varsa);
 • müdür ve sekreterin pozisyonlarını teyit eden bir belge – Yönetici ve Sekreter Sertifikaları;
 • Şirket kaydının yasal adresini teyit eden bir belge
 • Kayıtlı Ofis Sertifikası;
 • Grup Ana Ticaret Ofisleri tarafından verilen bir iş adresinin kanıtı;
 • 2 yılı aşkın bir süredir açılmışlarsa, yabancı şirketler için itibar belgesi;
 • bir başvuru bankası formu (her bankanın kendi örneği vardır);
 • İnternet sitesi.

Ortaklık amacıyla Kıbrıs’ta banka hesabı açmak için aşağıdaki belgeler sunulmalıdır:

 • Ortaklık anlaşması;
 • Kuruluş Belgesi;
 • Ortakların bir Sertifikası;
 • 2 yılı aşkın süredir kayıtlı olmaları halinde yabancı ortaklıklar için İyi Niyet Belgesi;
 • Kayıtlı ofisin kanıtı;
 • Formunu bankada bulabileceğiniz bir başvuru;
 • İnternet sitesi.

Tüm imza sahipleri, yöneticiler, hissedarlar ve nihai intifa hakkı sahipleri için aşağıdakiler gereklidir:

 • Onaylı kimlik belgeleri (pasaport, kimlik vb.);
 • Adres kanıtı (son 3 aya kadar orijinal kullanım veya onaylı kopya);
 • Şirketin farklı ticari ortakları ve fonların aktarılacağı ve onlardan alınacağı ülkeler hakkında bilgi
 • Bazı durumlarda bankalar satış sözleşmeleri vb. Ek belgeler de isteyebilir.

Bankalar, yukarıdaki belge ve bilgilerin genellikle iki yılda bir ve bazı durumlarda bir yılda bir güncellenmesini talep eder.

Kıbrıs’ta banka hesabı açmanın avantajları:

 • Hızlı Açma İşlemi;
 • Belgeler Faks Veya E-Posta İle Gönderilebilir;
 • Minimum Başlangıç Depozitosu Gerekmez;
 • Banka Komisyonu Düşüktür;
 • Bir Çevrimiçi Bankacılık Çözümü Sunar.

Kıbrıs’ta Finansal Raporlama ve Vergi Yükümlülükleri

Kıbrıs’ta yerleşik tüzel kişiler yıllık olarak şunları sunmalıdır:

 • Vergi İadesi;
 • Bağımsız Bir Denetçinin Raporunu İçeren Mali Tablolar;
 • Hissedarlar, Sekreterler Ve Yöneticiler Hakkında Bilgi İçeren Bir Yıllık Rapor;
 • Yunanca Derlenmiş Bir Mali Rapor.

Yukarıdaki Raporlar, Kayıt Odasına İbraz Edilen Yunanca Rapor Dışında, Kıbrıs Dairesine İbraz Edilir.

Şirket faaliyeti olmadığında ve tahakkuk eden vergilerin olmadığı durumlarda bile, Kıbrıslı tüzel kişi bir denetçi tarafından onaylanmış raporlar sunmalıdır.

Kıbrıs’ta Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Kıbrıs’ta ikamet eden tüzel kişilerin yıllık bir şirketin Gelir Vergisi Beyannamesini (Form TD4) doldurmaları ve İç Gelir Departmanına sunmaları gerekmektedir.

Tüm Kıbrıs tüzel kişilikleri (küçük şirketler dahil) için yıllık Vergi Beyannamesi, Şirketin bağımsız mali tablolarına dayanmalıdır.

Kıbrıs Vergi Kanunları, TD4’ün Şirketin denetlenmiş mali tablolarına dayanmasını ve bir Denetçinin uygunluk Onayı ile birlikte sunulmasını gerektirir.

Kıbrıs’ta Şirket Tescilinin Maliyeti

Bir işletmeyi kaydederken, tüm ödemeler şu türlere ayrılabilir:

Kıbrıs’ta Şirket Kayıt Ücreti

Bu ücret sadece bir kez ödenir ve bu ücret tüzel kişilik oluşturmak içindir. Kıbrıs’taki pek çok şirket kayıt için 1600€ ödüyor ve bu miktar hizmet sağlayıcıya göre değişiyor.

Öncelikle, bağlantı kurduğunuz hizmet sağlayıcının işinizi kurduktan sonra bile ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olmalısınız.

İkincisi, fiyata nelerin dahil olduğunu kontrol edin. Hizmet sağlayıcılar çok düşük ücretler talep eder, ancak ihtiyacınız olacak temel şirket belgeleri için ek ücretler talep eder.

Kıbrıs’ta Şirketler için Yıllık Ücretler

Bu, ödemeniz gereken normal bir ücrettir. Yıllık ücretler adaylar, sekreter ve kayıtlı ofis hizmetleri içindir.

Adaylar genellikle hissedarlar ve yöneticiler olarak ayrılır ve bunlar, müşterilerini isimsiz tutan avukatlar veya muhasebecilerdir. Yıllık ücreti hesaplamak için tüzel kişinin Kıbrıs’ta kayıtlı ofisi olması ve bir sekreter ataması gerekir.

Kıbrıs’ta  Muhasebe ve Denetim Ücretleri

Kıbrıs’ta bir şirketin tesciline dahil olan bu ücretler, her ay veya yılda gerçekleştirilen işlem sayısına ve tüzel kişiliğin büyük veya küçük bir firmadan bir muhasebeci istihdam edip etmediğine bağlıdır.

Kıbrıs’taki işletmeniz Vergi Dairesi‘ne kaydolmalı ve bir vergi numarası için kaydolmalıdır. Şirketinizin her yıl denetlenmiş hesaplar açması ve vergi ödemesi gerekir. Kurulumlarına bağlı olarak, bazı şirketler ayrıca bir KDV (VAT) numarası alabilir ve KDV (VAT) Departmanına kaydolabilir. Ayrıca, eğer yaparlarsa, her üç ayda bir KDV beyannamesi vermeleri gerekir.

Muhasebe ve denetim ücretleri yıllık 1200 € artı KDV (VAT) arasında değişmektedir ve ekonomik faaliyet açısından ihtiyaçlara bağlı olarak artabilir.

Kıbrıs’ta Şirketler Tescil Memuruna Ödenecek Yıllık Ücretler

Şirketler Tescil Memurluğu’na her yıl iki tür ücret ödenir. Birincisi, Yıllık Getiri. Tüzel kişilik, her yıl Şirketler Tescil Memurluğu’na yıllık beyanname vermelidir. Yıl içinde öz sermaye, hissedarlar veya yöneticilerdeki değişiklikler gibi şirketteki değişiklikler hakkında bir rapor sunmalıdırlar. Bunu yapmak için, maliyeti 100 € olan bir belge mührüne ihtiyacınız olacak.

Bundan sonra ücretler, muhasebeci veya avukatın raporu hazırlamak ve dosyalamak için aldığı ücretlere bağlı olacaktır.

İkinci ücret, Kıbrıs’taki tüm işletmelerin her yıl 30 Haziran’a kadar 350 € ücret ödemesini gerektiren bir Özel Devlet Vergisidir.

Bir şirketler grubu için toplam ücret 20.000 € ile sınırlıdır ve bu ücret şirketler arasında eşit olarak paylaştırılmalıdır. Geç teslimler ilk iki ay için %10, beş ay içinde geç teslimler için %30 cezaya tabi olacaktır.

Yıllık aidatını belirli bir süre ödemeyen şirketler, şirket sicilinden silinebilir. Bir tüzel kişi, şirket sicilinden silindikten sonra geri yüklemek isterse, şirket sicilinden silindiği tarihten itibaren iki yıl içinde 500 € ödemesi gerekir. İki yıl için restorasyon ücreti 750 €’dur.

Tüzel kişi tasfiye halindeyse ve süreç 30 Haziran’dan önce başlamışsa artık yıllık harç ödemesine gerek yoktur.

Kıbrıs şirketiniz için fiili genel ve harç ücretleri önemli ölçüde değişebilir ancak genellikle yukarıda açıklanan maliyetleri içerecektir. Hizmetin toplam maliyeti, işletmenizin yönetim modeline, kişisel vergi koşullarına ve mal sahiplerinin gereksinimlerine bağlı olacaktır.

Kıbrıs Şirket Kaydı Süresi

Kıbrıs’ta şirket oluşumunu tamamlamak genellikle 10 ila 15 iş günü sürer: Gelecekteki işletmenin adının onaylanması için Şirketler Tescil Memurluğuna başvuru yapıldığı andan şirketin resmi belgelerinin (Tescil Belgeleri, Yönetim Kurulu ve Sekreterlik Belgesi, Hissedar Belgeleri ve Ofis Adresi, şirket muhtırasının ve ana sözleşmenin doğrulanması) ve ayrıca Vergi Kimlik Numarası almak için Vergi Dairesine başvuruda bulunulmasına ve bir banka hesabı açmak için başvuru yapılmasına kadar 10 ila 15 iş günü sürer.

Şirketinizi Kıbrıs’ta kurmak için yasal gereklilikler:

 1. İsim onayı
  İsmi kullanma izni Cuprus Şirketler Mukayyidi tarafından verilir. Bir isim mevcut olanlara çok benzerse veya yanıltıcı veya çok genel bulunursa, Yazı İşleri Müdürü izin vermeyi reddedebilir.
 2. Sermaye
  Standart izin verilen sermaye 1.000 €’dur. Asgari ödenmiş sermaye şartı yoktur. Hisse sınıfı, nama yazılı hisseleri, imtiyazlı hisseleri, intifa edilebilir hisseleri ve oy hakkına sahip olan veya olmayan hisseleri içerebilir.
 3. Hissedarlar
  Asgari hissedar sayısı bir olabilir ve hem gerçek kişiler (Kıbrıs’ta ikamet edenler/yerleşik olmayanlar) hem de tüzel kişiler olabilirler. Tröstler ayrıca bir Kıbrıs tüzel kişiliğinin hissedarı olabilir.
 4. Kayıtlı ofis
  Kıbrıs’ta kayıtlı her tüzel kişinin, şirketin resmi belgelerinin saklanacağı bir Kıbrıs kayıtlı ofisi (yerel bir kayıtlı adres) olmalıdır.
 5. Sekreter
  Kıbrıs şirketleri bir sekreter atamak zorundadır.
 6. Yöneticiler
  Tüzel kişiliğin en az bir yöneticisi olmalıdır ve bunlar kurumsal veya gerçek kişiler (bireyler) olabilir. Yönetici(ler)in yerel olması gerekliliği olmasa da, şirketin Kıbrıs’ta vergi mukimi olarak kabul edilmesi için çoğunluğun Kıbrıs’ta ikamet etmesini öneriyoruz.
 7. Yıllık genel kurul toplantısı
  Tüm Kıbrıs şirketleri bir hissedarlar toplantısı yapmak zorundadır. Olağan genel kurul toplantısının şirketin kuruluş tarihinden itibaren on sekiz ay içinde yapılması zorunludur. Yukarıdaki sürenin sona ermesinden sonra, tüzel kişinin her yıl ve bir öncekinden en geç on beş ay sonra yıllık hissedarlar genel kurulunu yapması gerekir.
 8. Muhasebe ve denetim
  Kıbrıs şirketlerinin hesap açması zorunludur. Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları uyarınca, Kıbrıs işletmeleri de bir denetim firması tarafından yıllık olarak denetlenmelidir.

Kıbrıs’ta iş kurmanın sorunları

Kıbrıs’ta bir iş kurmanın sorunları aşağıdaki noktaları içerir:

 • bir Kıbrıs tüzel kişiliğinin tüm hissedarları ve yönetici bilgileri, Kıbrıs Şirketler Mukayyitliği Departmanı web sitesinde kamuya açıktır ve bu, anonimlik arayan yabancı yatırımcılar için uygun olmayabilir;
 • Kıbrıs’ta büyük sermayeli bir tüzel kişilik kurmak maliyetli olabilir, çünkü böyle bir kuruluş için devlet ücretleri yeni şirkete tahsis edilen kayıtlı sermaye miktarına bağlıdır;
 • Kıbrıs AB üyesi olduğu için, Kıbrıs’ta kayıtlı şirketlerin kurucuları ve hissedarları hakkındaki bilgiler halka açıktır;
 • Kıbrıs’ta kendi işlerini kurmak isteyen yabancı yatırımcılar, hizmet sağlayıcıyı görevlendirmeli veya hukuk firması Kıbrıs’ta ikamet etmelidir;
 • Kıbrıs’ta kurumsal bir banka hesabı açmak isteyen yabancı ve yerel şirketler, müşteriyle kapsamlı bir durum tespiti sürecini tamamlaması gereken, yerel olarak kayıtlı bir mütevelli tarafından söz konusu bankaya tanıtılmalıdır;
 • Bir Şirketin çeşitli Kıbrıs vergi anlaşmalarının vergi avantajlarından ve %12,5’lik kurumlar vergisi oranından yararlanabilmesi için, tüzel kişiliğin Kıbrıs’ta mukim olması gereken en az bir yönetici ataması gerekir;
 • Kıbrıs’ta yabancı veya yerel bir işletme için kurumsal bir banka hesabı açmak için, banka ile doğrulama prosedürünü geçmenize yardımcı olacak yerel bir mütevellinin yardımına ihtiyacınız olacak;
 • mukim vergi şirketlerinin, mali yılı takip eden 31 Mart tarihine kadar Kıbrıs İç Gelir Dairesine tüm mali hesapları ve vergi beyannamelerini yıllık olarak sunmaları gerekmektedir;
 • Devlet projeleri için düzenlemeler ve prosedürler yalnızca Yunanca olarak yürütülür. Uluslararası işletme sahipleri, olası çatışmaları ve yanlış anlamaları önlemek için dikkatli olmalıdır.

Kıbrıs, şirket veya işletme kurmak için en uygun Avrupa ortamlarından biridir, bu nedenle elverişli vergi politikası, ekonomisi ve diğer yabancı yatırım yasaları nedeniyle ortak Avrupa pazarına açılan kapı olarak adlandırılır. Kendi işinizi sıfırdan veya mevcut bir işinizin uzantısı olarak kurmayı planlıyorsanız, Kıbrıs’ta bir şirket kurmanız tavsiye edilir. Prosedürleri basit ve hızlı bulacaksınız ve faydaları çoğu Avrupa ülkesinden daha fazladır.