Karadağ Şirket Kuruluş Maliyeti

K

aradağ'daki hazır şirketi sizin için mümkün olan en kısa sürede kaydettireceğiz. Karadağ'da şirket satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Karadağ'da şirket tescili, meşru bir uluslararası iş kurmanın en basit ve en ucuz yollarından biridir. Karadağ'daki işletmelerin tescili, işimizin ana yönlerinden biridir. Offshore şirketler konusu ve Karadağ'ın offshore bölgeleri ile ilgili tüm bilgileri avukatımızla kişisel görüşme sırasında veya telefonla belirtebilirsiniz.

Karadağ’da Şirket Kuruluş Süreçleri

Karadağ eyaleti güneydoğu Avrupa’da yer almaktadır. Burası Balkan Yarımadası’nın Adriyatik kıyısı. Karadağ, Hırvatistan (batıda), Bosna-Hersek (kuzeybatıda), Sırbistan (kuzeydoğuda), Kosova Cumhuriyeti (doğuda) ve Arnavutluk (güneydoğuda) ile kara sınırlarını paylaşır. Karadağ 2006 yılında bağımsız oldu.

Cumhuriyetin idari merkezi ve başkenti Podgorica’dır.

Sırp dili devlet dili statüsüne sahiptir. Yerel halk ayrıca İngilizce ve Rusça da anlamaktadır.

Ulusal para birimi euro’dur.

Karadağ’da şirket kaydı yapmak veya şirket satın almak neden uygun maliyetli? Ana sebepler.

Düşük suç oranı.
Olumlu yatırım politikası. Yabancıların katılamayacağı tek faaliyet türü, silah üretimi ve satışı ile sınır bölgelerinde veya ulusal doğa rezervlerinde ticaret yapmaktır.
Ülkenin kalkınması ve uluslararası ilişkilerin genişletilmesi için perspektifler.

Karadağ’daki en popüler iş türleri şunlardır:
– Otel işletmeciliği (yazın doluluk oranı %95-100’e ulaşır);
– Restoran işi (çok sayıda tatilci bu alanı son derece umut verici kılmaktadır);
– Hizmet sağlama alanındaki işler (geziler, açık hava etkinlikleri, araç kiralama, yatlar ve diğerleri).

Karadağ’da iş kaydı sadece iş yapma açısından ilginç değil. Aynı zamanda ülkede yasal olarak oturma izni almanın en uygun yoludur.

Yabancı yatırımları çekme Yasası nedeniyle, Karadağ’da şirket kuruluşu artık basitleştirilmiş bir prosedürle gerçekleşmektedir.

Karadağ’da İş Yapma Biçimleri

Karadağ yasalarına göre, yabancılar kayıt yaptırabilir:

– Özel Girişimcilik (Girişimci);
– Sınırsız sorumlu ortaklık veya basit ortaklık (OD);
– Limited Ortaklık veya Limited Ortaklık (KD);
– Normal Anonim Şirket (AD);
– Limited Şirket (DOO);
– Yabancı bir şirketin temsilciliği.

Karadağ’daki yaygın şirket biçimlerinden biri limited şirkettir (DOO). Günümüzde LLC, yabancıların Karadağ’da bir süredir sadece tüzel kişilik statüsünde arazi sahibi olabilmeleri nedeniyle özellikle önemlidir.

Karadağ İşletme Açma Maliyeti

Şirketin tescil süreci genellikle yaklaşık 2 hafta sürer;
Ülke mevzuatı tarafından sağlanan asgari kuruluş sermayesi 1 Euro’dur, ancak dilerseniz bu miktar daha fazla olabilir (anonim şirket için kayıtlı sermaye 25.000 Euro’dur);
Kurucudan istenen belge sadece uluslararası pasaporttur.
Yasanın öngördüğü Karadağ’daki LLC’nin kurucularının sayısı 30 kişiye eşittir. Kurucuların oluşumu ilan edilir. Yabancı, şirketin hem kurucusu hem de yöneticisi olabilir.
Devlet sicil uzmanlarının değerlendirmesi için şirket adının çeşitli varyantlarını sağlamak da gereklidir.
Şirketin yasal adresini ve ana faaliyet türünü belirtmek gerekir.
Şirketin icra müdürü atanır.
Belgeler, bizzat kurucu veya yetkili temsilcisi tarafından (noter tasdikli vekaletnameye göre) Podgorica Ticaret Mahkemesinin Merkez Siciline sunulur.
Şirket müdürü yabancı uyruklu ise şirketin tescil edilmiş olması çalışma izninin verilme sebebidir.

Karadağ’da Muhasebe

Karadağ’da kayıtlı şirket, gelir eksikliği durumunda bile muhasebe kayıtlarını tutmalıdır.

Karadağ’da Vergi Oranları

Kayıt ücreti LLC için 10 € ve anonim şirket için 50 €’dur.
Şirketin ana giderleri vergiler ve ücret kesintileri ile ilgilidir (resmi oranın %67’si).
KDV %17’ye eşittir (şirketin yıllık cirosu 18 000 Euro’dan fazlaysa).
Gelir vergisi (tüzel kişiler için) %9’dur.
Gelir vergisi (gerçek kişiler için) %9’dur.

Yabancı yatırımcılar yerel işadamlarıyla aynı vergileri ödüyor ve aynı vergi garantilerini alıyor. Bu tür koşullar, tüm girişimcilerin uluslararası pazarda rekabet edebilmelerini sağlar.
Vergisini ödemeyen şirket yakında yetkililer tarafından cezalandırılacaktır.

Karadağ’daki hazır şirketi sizin için mümkün olan en kısa sürede kaydettireceğiz. Karadağ’da şirket satın almak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Karadağ’da şirket tescili, meşru bir uluslararası iş kurmanın en basit ve en ucuz yollarından biridir. Karadağ’daki işletmelerin tescili, işimizin ana yönlerinden biridir. Offshore şirketler konusu ve Karadağ’ın offshore bölgeleri ile ilgili tüm bilgileri avukatımızla kişisel görüşme sırasında veya telefonla belirtebilirsiniz.

BELGE KÜMESI

 
  • yöneticimize sorun

ADAY YÖNETICI VE HISSEDAR

 EUR

  • yöneticimize sorun

GENEL BILGI

Kare

13 812.00

Nüfus

657 394.00

Başkent

Podgorica

Devlet yönetimi

Cumhuriyet

telefon kodu

382

Yolsuzlukta dünyadaki yeri

66

konum

Güneydoğu Avrupa, Adriyatik Denizi ile Sırbistan arasında

İklim

Akdeniz iklimi, sıcak kuru yazlar ve sonbaharlar ve iç kesimlerde yoğun kar yağışlı nispeten soğuk kışlar; ortalama maksimum sıcaklık (Temmuz) +35°; ortalama minimum sıcaklık (Ocak) -10°

Okuma yazma oranı

96.40%

Etnik gruplar

Karadağlı %43, Sırp %32, Boşnak %8, Arnavut %5, diğer (Müslümanlar, Hırvatlar, Roman (Çingene)) %12

Ulusal para birimi

avro

USD döviz kuru

0.75

Kişi başına GSYİH

104

Resmi dil

Sırpça, Arnavutça

Kredi notu

BB

yargı

Anayasa Mahkemesi; Yargıtay, Yargıtay, Ticaret Mahkemesi, Yargıtay, Genel Mahkemeler; Idare mahkemesi.

İcra makamı

Hükümet Başkanı: Başbakan. Bakanlık.

Yasama makamları

tek meclisli Meclis (81 koltuk)

ŞIRKET BILGISI

Hazır firmaları satın alma fırsatı

HAYIR

Yasal sistem

Sivil yasa

Adında Kiril alfabesinin kullanımı

HAYIR

Yerel kayıtlı ofis

Evet

Organizasyonel ve Yasal Formlar

anonim şirket (ad), limited şirket (doo), ortaklıklar (genel (od) ve limited (kd))), girişimci, Şube

Adında BPA’nın belirtilmesi

DO

Yerel kayıtlı temsilci

HAYIR

HISSELER VE SERMAYE

Standart para birimi

Euro

Yararlanıcı hakkındaki bilgiler açıklanır

Kısıtlama yok

Asgari ödenmiş sermaye tutarı, nat. para birimi

1

hamiline yazılı hisseler

HAYIR

Nominal değeri olmayan hisse ihraç etme imkanı

HAYIR

VERGILENDIRME

KDV

Evet

Temel kurumlar vergisi oranı

9.00%

Sermaye kazancı vergisi

HAYIR

Para birimi kontrolü

HAYIR

kurumlar vergisi oranları ayrıntıları

Temel oran – %9

Pul vergisi

HAYIR

DIREKTÖR VE SEKRETER

Asgari yönetici sayısı

1

İkamet müdürleri için gereklilik

HAYIR

Tüzel kişilerin müdürüne izin verilir

HAYIR

Veriler yerel temsilciye açıklanır

HAYIR

Genel kayıt defterine veri alanı

Evet

Sekreterin hazır bulunma şartı

HAYIR

Sekreterin ikametgahı şartı

HAYIR

Sekreterin yeterliliği için gerekenler

HAYIR

Sekreter olarak tüzel kişilik

HAYIR

HISSEDAR VE LEHDAR

Asgari hissedar sayısı

1

Veriler genel sicile girilir

Evet

Hissedarların ikamet şartı

HAYIR

Yararlanıcı hakkındaki bilgiler açıklanır

HAYIR

Bilgi yerel acenteye ifşa edilebilir

HAYIR

Hissedarlar-tüzel kişiler kabul edilebilir

Evet

RAPORLAMA

Raporların dosyalanması gerekliliği

Evet

Raporlara açık erişim

HAYIR

Yasal denetim

HAYIR

Yıllık Beyanname verme zorunluluğu

HAYIR

Yıllık Getiri’ye açık erişim

HAYIR

Raporlar için gereklilik

Evet

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması (İmzalayan Devletler)

36

OECD üyeliği

HAYIR

Rus mevzuatına göre açık deniz mi?

HAYIR

500.00

90.00

1060.00

110.00

450.00

0.00

1850,00 EUR

200.00 avro