Karadağ’da EORI Kaydı Alma Yolları

A

B'nin EORI süreci 1 Temmuz 2009'da başladı. Karadağ'daki bir EORI numarası, Avrupa Birliği'ne özel bir kimlik numarasıdır. Bir üye devletteki bir gümrük idaresi tarafından ekonomik operatörlere veya bireylere verilir. Bir Ekonomik Operatör (EO), bir üye devlette gümrüğe kaydolarak topluluk genelinde geçerli olan bir EORI numarası alabilir. İlk kayıt durumunda alınan kod, ardından münhasır ekonomik operatör kimlik numarası gelir. Tüm AB Üye Devletlerinin EORI veri tabanları, AB çapındaki EORI veri tabanına dâhildir. AB – EORI Çevrimiçi Veri tabanı, kullanıcıların tüm EORI numaralarını çevrimiçi olarak kontrol etmelerini sağlar. Ancak, bazen web sitesinin yeni kaydedilen EORI numaralarını içermeyebileceğini not etmek önemlidir.

Karadağ’da iş kurmak,  ülkenin şu anda Avrupa Birliği’ne üye olmamasına rağmen birçok avantajı var. Karadağ şirketleri, AB’nin tüm topraklarındaki ülkelerdeki şirketlerle ortaklıklara girmek ve hatta ticaret ve diğer ticari taahhütlerde bulunmak gibi AB içinde çeşitli faaliyetleri tamamlama olanağına sahiptir.

Karadağ şirketlerinin AB topraklarında tamamladıkları ticari faaliyetlerle ilgili olarak, gümrük işlemlerini tamamlamak için bu şirketlerin Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik sistemine kaydolmaları veya basitçe EORI numaralarını almaları  gerektiğini belirtmek önemlidir.

Aşağıda,  Karadağ’daki şirket kurma temsilcilerimiz EORI kayıt prosedürünü açıklamaktadır. Karadağ’da bir iş kurmanıza ve onu bir EORI numarası için kaydetmenize yardımcı olabiliriz.

 Kısa Bilgiler

 

EORI numarası nedir?  

Ekonomik Operatör Sicil ve Kimlik numarası

Karadağ’da kimin EORI kaydına ihtiyacı var?

AB’de ticari faaliyetleri olan Karadağ şirketleri

Karadağ’da bir EORI numarasının avantajı

AB içinde kolay gümrük prosedürleri

Karadağ’da EORI kaydı için gerekli belgeler

– KDV sertifikası;
– Şahıs tacir/şirket hakkında bilgiler;
– Başvuranın kimlik belgesi.

Karadağ’da bir EORI numarasına sahip olmak neden gereklidir?

Karadağ’daki EORI numaraları, tacirlerin AB ülkelerinde etkileşime girmesine ve ticaret faaliyetleri gerçekleştirmesine yardımcı olur.

EORI kaydı işlem süresi

Ortalama 3 ila 10 gün sürer 

EORI sayı formatı

Ülke kodu + benzersiz kod veya numara

EORI kaydının silinmesi

Talep üzerine

Çevrimiçi EORI kaydı mevcuttur. (Evet Hayır)

Evet

Karadağ’da bir EORI numarası almanın amacı

– gümrük makamlarıyla ilişkilerde yardımcı olur;
– müteşebbisleri benzersiz şekilde tanımlar;
– ekonomik işletmeci ile gümrük makamları arasındaki tüm iletişimlerde alıntılanmalıdır;
– diğer gümrük ve devlet kurumlarıyla bilgi alışverişi amacıyla.

EORI numarasının geçerliliği

Süresiz geçerlidir 

EORI numarasını kim verir?

AB’deki gümrükler 

AB vatandaşı olmayanlar EORI numarası alabilir mi? (Evet Hayır)

 Evet

EORI numarası altında gerçekleştirilecek faaliyetler

Ticaret ve diğer ekonomik faaliyetlerde bulunmak.

EORI kayıt hizmetleri hem yerel hem de uluslararası ticaret şirketleri için mevcut mu?

Evet, hem yerel hem de uluslararası ticaret şirketlerinin bir EORI numarası için kaydolmalarına yardımcı olabiliriz.

Karadağ’da EORI numarası nasıl alınır?

EORI numarası başvurusu doğrudan Karadağ şirketinin mal veya hizmet ithalatı veya ihracatı  yaptığı ilk AB ülkesindeki gümrük idaresine yapılabilir veya e-posta yoluyla çevrimiçi olarak tamamlanabilir.

Karadağ’da EORI kaydı için başvururken ibraz edilmesi gereken belgeler, yukarıda da belirtildiği gibi zorunlu olan KDV sertifikası, şirket veya şahıs tüccarı hakkında bilgiler ve numara için başvuran kişinin kimlik belgesidir. Şirketler söz konusu olduğunda, bu kişi işletmenin temsilcisi olacaktır.

Yerel temsilcilerimiz, EORI’ye kaydolmak için gereken belgeler hakkında daha fazla bilgi sunabilir.

EORI Numarası Nedir? Yapısı Nasıldır?

AB’nin EORI  süreci 1 Temmuz 2009’da başladı. Karadağ’daki bir EORI numarası, Avrupa Birliği’ne özel bir kimlik numarasıdır. Bir üye devletteki bir gümrük idaresi tarafından ekonomik operatörlere veya bireylere verilir. Bir Ekonomik Operatör (EO), bir üye devlette gümrüğe kaydolarak topluluk genelinde geçerli olan bir EORI numarası alabilir.

İlk kayıt durumunda alınan kod, ardından münhasır ekonomik operatör kimlik numarası gelir. Tüm AB Üye Devletlerinin EORI veri tabanları, AB çapındaki EORI veri tabanına dâhildir. AB – EORI Çevrimiçi Veri tabanı, kullanıcıların tüm EORI numaralarını çevrimiçi olarak kontrol etmelerini sağlar. Ancak, bazen web sitesinin yeni kaydedilen EORI numaralarını içermeyebileceğini not etmek önemlidir.

Bu nedenle, bu durumda uzmanlardan hizmet alınması önerilir.  Karadağ’daki şirket kurma temsilcilerimiz size bu konuda gerekli özeni gösteren bilgileri sağlayabilir. Buna ek olarak, şirketinizi internete dâhil etmek istiyorsanız, acentelerimiz size hizmetlerinde yardımcı olabilir. Karadağ’da verimli online – uzaktan kuruluş hizmetleri sağlıyorlar.

EORI Numarası için Kayıt İşlemi 

AB’nin farklı bölgelerinde, EORI kayıt sürecinin uzunluğu ve karmaşıklığı değişiklik gösterir. Karadağ hala Avrupa Birliği’nin bir parçası olmadığından, EORI numarası kayıt süreci hakkında şirket kuruluş danışmanlarımıza  ayrıntılı olarak danışabilirsiniz. Şunu belirtmekte fayda var ki kurumsal bir şirketin AB içinde kurulup kurulmadığına bağlı olarak izlek değişiyor ancak uzmanlarımız sayesinde çok fazla uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Bir EORI numarası, AB üye devletlerinden birinde yerleşik bir işletme veya tek mal sahibi için menşe ülkede alınabilir. Ancak, AB dışında kurulan ticari kuruluşlar için AB’ye ilk gümrük giriş noktası, EORI numarası için kaydoldukları yer olacaktır. Kayıttan sonra, EORI numarası tüm Avrupa Birliği’nde tanınır.

EORI numarasının kaydedilmesi ve işlem sırasında karmaşıklıkların nasıl önleneceği hakkında kapsamlı ayrıntılara ihtiyacınız varsa, temsilcilerimize danışabilirsiniz. Karadağ’da EORI kaydı konusunda size pratik yardım sunabilirler. Ayrıca Karadağ’da şube açmayı planlıyorsanız şirket kuruluş danışmanlarımızın hizmetleri hizmetinizdedir. 

EORI Numarası Kayıt Sistemi ve Önemi

Ekonomik Operatör Kayıt Tanımlayıcı sistemi, 2009 yılında Modernize Edilen Gümrük Kanununda Güvenlik Değişikliği ile getirilmiştir. AB’de gümrük faaliyetlerinde bulunan tüm şirketler için bir güvenlik önlemi olarak gelmiştir. EORI, Tacirin Benzersiz Referans Numarasının (TURN) yerine geçmiştir.

EORI numaraları, AB üye ülkelerinde kayıtlı ekonomik operatörler için geçerli olan 2913/92 sayılı AB Tüzüğü (AET) kapsamındadır. Başka bir deyişle, yalnızca AB merkezli kuruluşların EORI kaydı için başvurması gerekmektedir. Karadağ’daki işletmeler gibi AB dışında kayıtlı şirketlerin, AB üye devletlerinin herhangi bir topraklarında gümrük işlemlerine giriştikleri noktaya kadar EORI numarası için başvurmaları gerekmemektedir. Karadağ’daki birçok şirketin AB ülkeleri ile ticari ilişkileri olduğu düşünüldüğünde, 2023 yılında EORI numaralarının alınmasının büyük önem taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Şirket açmak isteyenler ve bunları EORI sistemine kaydettirmek için yardıma ihtiyaç duyanlar, her iki izlek için de Karadağ’daki şirket tescil danışmanlarımıza güvenebilirler.

Karadağ’da EORI Kaydı Gerektiren Kuruluşlar Nelerdir?

EORI tescili için sadece şirketler değil, aynı zamanda AB topraklarında gümrük işlemlerinden geçmesi gereken serbest tüccarlar ve hatta gerçek kişiler de başvurmalıdır. Bir Karadağ tüzel kişiliği olarak bir EORI numarası için başvururken dikkate alınması gereken önemli bir husus, bir KDV numarasının gerekli olmasıdır, bu nedenle EORI numarasının talep edildiği ülkedeki makamlar,  bu benzersiz referansı Karadağlı işletme veya kişinin KDV numarasına göre verecektir.

Karadağ şirket kurma uzmanlarımız, yerel şirketlerin ve şahıs sahiplerinin KDV numaraları için başvuruda bulunmalarına ve bir EORI numarası için başvururken gereken KDV sertifikalarını almalarına yardımcı olabilir. Bu sertifikalar Karadağ vergi makamları tarafından verilmektedir.

Karadağ’daki katma değer vergisi (KDV) düzenlemeleri ve EORI sistemine bağlantı

Karadağ’daki katma değer vergisi, 2017’de çeşitli revizyonlardan geçen aynı adlı yasaya dayanmaktadır. Hükümet o sırada birkaç değişiklik yapmıştır:

 • – İşletmeler arası hizmetler artık tedarik yerlerinin belirlenmesine ilişkin yeni yasalara tabidir; 
 • – İşletmeden tüketiciye sunulan hizmetler, tedarik yerine ilişkin yeni kısıtlamalara da tabi olabilir;
 • – Yeni standart oran, önceki %19 oranından %21 olarak belirlendi;
 • – İthal mallarda KDV’den muaf olma sınırı 75 EUR’ya düşürüldü.

Karadağ AB üyesi olmamasına rağmen, KDV mevzuatı, AB’de faaliyet gösteren işletmelerin yerel pazara erişimini kolaylaştırmak için bu vergiyle ilgili AB kurallarına uygundur ve bunun tersi de geçerlidir. World Company Setup Karadağ EORI kaydını almak için KDV numaralarının önemi konusunda size rehberlik edebilir. Bunun yanı sıra, yer değiştirmeyi ve Karadağ’da ikamet başvurusunda bulunmayı planlıyorsanız, uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz. 

EORI numarası altında tamamlanan faaliyetler

Karadağ’da EORI kaydı için başvurmak isteyen şirketler,  AB gümrük makamlarıyla çeşitli hizmetlere erişim elde edecekler. Bunların arasında:

 1. Tüm AB üye devletlerinin yetkililerine gümrük beyannameleri verme hakkı;
 2. AB’deki gümrük makamlarına Giriş Özet Beyanları sunma hakkı;
 3. Diğer AB devletlerinin topraklarında geçici depolama beyannamesi verme hakkı;
 4. AB’de deniz, hava veya kara yoluyla mal taşımak için taşıyıcı olarak hareket etme hakkı;
 5. Tüm AB ülkeleri gümrük idarelerinden çeşitli bildirim ve bilgileri alma hakkı.

2023’te Karadağ’da EORI kaydı için başvurmak  karmaşık bir izlek değildir ve acentelerimiz bunu adım adım açıklayabilir. Ayrıca, AB Gümrüğü ile ilk etkileşiminizde bu süreçte size yardımcı olabiliriz.

Karadağ’da şirketler neden  EORI numaraları için başvurmalı?

Karadağ, buradaki ticaret şirketlerinin faaliyetlerini hâlihazırda AB’nin bir parçası olan ülkelere genişletmeleri için büyük bir fırsat olan Avrupa Birliği’ne girmeye hazırlanıyor. 2023’te Karadağ’da kayıtlı şirketler olarak EORI numaralarının alınması, ülkenin hâlihazırda AB üyesi olması şartına bağlı değildir, bu nedenle gelecekteki prosedürleri kolaylaştırmak için yerel işletmeler EORI sistemine daha erken kayıt olabilirler.

2023 yılında bir Karadağ şirketi olarak EORI numarası almak herhangi bir yükümlülük getirmiyor, sadece AB sınırları içinde kolay gümrük işlemleri gibi avantajlar sağlıyor. Ayrıca, tüm Avrupa Birliği’nde faaliyet gösterebilmek için numaranın bir kez alınması gerekmektedir.

2023 yılında Karadağ’dan EORI sistemine kayıt olmak isterseniz, yerel acentelerimiz bilgi ve rehberlikle hizmetinizdedir.

EORI numarasına kaydolmak ne kadar sürer?

Her şey, kaydın yapıldığı ülkeye bağlıdır. Ancak, tüm süreç genellikle üç ila on gün sürer. Bazı ülkelerde, izlek basittir ve diğerlerine göre tamamlanması daha az zaman alır. Başvuranın ilk kayıtlı olduğu ülke veya iş yeri, diğer hususlarla birlikte, prosedürün ne kadar süreceğini de etkileyebilir. Bir EORI numarası genellikle 3 ila 10 gün içinde işlenir. Şirket kuruluş danışmanlarımız, özel durumunuzdaki çok çeşitli değişkenlerde gezinmenize yardımcı olmak için her zaman hazırdır. Ayrıca, şirket kuruluş uzmanlarımız size raf şirketi konusunda kapsamlı rehberlik sunabilir.

Karadağ’da Ticaret

Karadağ, en önemli ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği, Almanya, Polonya, Macaristan, İtalya ve Yunanistan ile önemli ticari bağlara sahiptir. 2018 düzeyinde:

 • – Karadağ’ın toplam ticaret dengesi 2.536 milyar USD’ye ulaştı;
 • – ülkenin toplam ithalatı 3,02 milyar ABD doları, ihracatı ise 465 milyon ABD dolarını buldu;
 • – mal ve hizmet ithalatı, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %66,73’ünü temsil ediyordu;
 • – mal ve hizmet ihracatı GSYH’nin %42,88’ini temsil ediyordu;

2022’de mal ve hizmet ithalatı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) %60’ını ve mal ve hizmet ihracatı ülkenin GSYH’sinin %40’ını temsil ediyordu.

EORI kaydı konusunda yardım için lütfen Karadağ’daki danışmanlarımızla iletişime geçin. Ayrıca, talep üzerine EORI numaranızın kaydı silinebilir. 2023’te Karadağ’da bir EORI numarasının kaydını silmek için Karadağ Gümrük İdaresi tarafından belirtilen süreci izlemeniz gerekir. Karadağ Gümrük İdaresine kaydınızın silinmesi için yazılı bir talepte bulunacaksınız. Talep, kaydın silinmesinin nedenini ve varsa destekleyici belgeleri içermelidir. Ardından Gümrük İdaresi talebi inceler ve gerekirse ek bilgi talep edebilir.

Ayrıca Karadağ’da yatırım yaparak vatandaşlık almak istiyorsanız acentelerimiz size yardımcı olabilir.  Bu ülkede vatandaşlık almak için sermayenizi yatırabileceğiniz güvenilir alanlar konusunda size rehberlik edebilirler.