Karadağ’da Holding Şirketi Açmak

H

olding şirketinin veya bir holding şirketi altında faaliyet gösteren diğer herhangi bir bağlı kuruluşun malvarlığına, bir bağlı şirketin alacaklısı erişemez. Örneğin; bir girişimcinin ayakkabı firması mali sıkıntı yaşıyor ve yöneticilerine ve çalışanlarına ödeme yapamıyor. Gösteri şirketinin sahibi olan bağlı ortaklığın malvarlığı mahkeme kararına tabidir, ancak holding şirketinin malvarlığı, oteli işleten iştirak ve kiralık dairelerin sahibi olan iştirak değildir. Yani bu şekilde her kurumsal yapı sadece kendi problemlerinden sorumludur, diğerlerinin bir sorumluluğu yoktur.

Holding şirketleri, bir veya daha fazla bağlı şirkete sahip olabilir ve yalnızca bağlı ortaklığının ödenmemiş hisse senetleri için bir holding yapısı olarak hizmet verebilir. Genellikle herhangi bir mal veya hizmeti kendileri üretmek yerine yan şirketlerinin sahipliğini ve denetimini sağlarlar. Karadağ’da holding şirketi açmak istiyorsanız, şirket kurma acentelerimizle iletişime geçebilirsiniz. Karadağ’da bir holding şirketi açmanıza yardımcı olabilirler.

Karadağ’da Şirketi Açmak

Lütfen Karadağ’da bir holding şirketinin nasıl açılacağına ilişkin genel bir kılavuzu aşağıda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra, bu ülkede bir şube açmayı planlıyorsanız, acentelerimiz kuruluş prosedürünü de adım adım yönlendirebilirler. Karadağlı bir holding şirketi açmanın adımları şunlardır:

 1. Şirketinizin gereksinimlerini gözden geçirin: Vergi tasarrufu ve varlık koruması, bir holding şirketinin en popüler avantajlarından ikisidir. Küçük bir işletmenin sahibi, şirketin yüksek değerli varlıklarını işletmek için varlık koruması sunabileceğinden, bir holding şirketi kurmaktan da yararlanabilir;
 2. Şirketiniz için bir yapı seçin: Şirket ve limitet şirket veya LLC, en yaygın iki holding şirketi türüdür. Seçtiğiniz form vergilerinizi ve yükümlülüğünüzü etkileyebileceğinden, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar vermelisiniz;
 3. İş başvurusu: Holding şirketiniz, Karadağ eyalet yasasına ve kurmak istediğiniz iş türüne göre kurulacaktır;
 4. Banka hesabı: Holding şirket ve işletmeci şirket, bağımsız işletmeler olarak faaliyetlerine devam edebilmek için ayrı banka hesapları ve muhasebe kayıtları tutmalıdır;
 5. Holding firmasına yatırım yapın: Holding şirketini kullanmaya başlamadan önce işletmeci şirkete yatırım yapmaya başlamak için işletmeye fon sağlamalısınız;
 6. Muhasebede yaptığınız işlemlerin kaydını tutun: İşletmelerinizi yönetirken, işletmeci ve holding firmalarınız arasında gerçekleşen işlemlerin kapsamlı muhasebe kayıtlarını tutun. İşletmeler arasında yasal ayrım sağlamak için, ayrı muhasebe kayıtları esastır.

Şirket kurma temsilcilerimiz, Karadağ’da bir holding şirketi açmadan önce atmanız gereken ihtiyatlı adımlar konusunda size rehberlik edebilir. 

Buna ek olarak, sanal ofis edinme konusunda yardıma ihtiyacınız olursa, acentelerimiz size hizmet sunabilir. Size farklı sanal ofis paketleri hakkında bilgi verebilirler  ve ihtiyacınıza göre herhangi birini seçebilirsiniz. 

Karadağ’daki Holding Şirketinin Düzenlemeleri

Karadağ’daki holding şirketleri, Karadağ’da şirketlerin kurulması, işletilmesi ve tasfiyesine ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen Şirketler Yasası ile düzenlenir. Şirketler Yasası, bir holding şirketini, birincil amacı diğer şirketlerde hisse sahibi olmak ve onları kontrol etmek olan bir şirket olarak tanımlar. Karadağ’da holding şirketleri çeşitli düzenlemelere ve gerekliliklere tabidir, örneğin;

Holding şirketleri Karadağ Merkez Siciline kayıtlı olmalıdır. Kayıt işlemi, şirketin ana sözleşmesinin, mülkiyet belgesinin ve diğer ilgili belgelerin sunulmasını içerir. Holding şirketlerinin asgari 25.000 € sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Yıllık mali tablolar ve raporlar hazırlamalı ve Karadağ Merkez Siciline sunmalıdırlar. Holding şirketlerinin elde ettikleri kazançlar üzerinden kurumlar vergisine tabi olduklarını da bilmelisiniz. Ancak, hisse satışında değer artış kazancı vergisinden muafiyet gibi, holding şirketleri için belirli vergi teşvikleri ve muafiyetleri mevcuttur. Karadağ’da bir holding şirketi açmayı planlıyorsanız,

Genel olarak, Karadağ’daki holding şirketleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve varlıkların uygun yönetimini sağlamak için katı düzenlemelere ve gerekliliklere tabidir. Şirketler, ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için yasal tavsiye ve rehberlik almalıdır. Bir holding şirketi kurmakla ilgili düzenlemeler veya pratik yardıma ilişkin sorularınızın yanıtlarına ihtiyacınız varsa, Karadağ’da şirket kurma temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda size uzman hizmetlerini sunabilirler. 

Bunun yanı sıra, bir DOO açmak isterseniz acentelerimizle iletişime geçin. 

Karadağ’da Yabancı Olarak Holding Şirketi Kurmak 

Karadağ’da holding şirketi açmakla ilgileniyorsanız, yabancıların burada holding şirketi açabileceğini bilmelisiniz. Karadağ elverişli bir iş ortamına sahiptir ve yabancı yatırımcıları ülkede şirket kurup işletmeye davet etmektedir. Yabancılar, Karadağ’da yabancı bir şirketin şubesi veya ayrı bir tüzel kişilik olarak holding şirketi kurabilirler. Her iki durumda da şirketin Karadağ Merkezi Siciline kayıtlı olması ve Şirketler Yasasında belirtilen gerekliliklere uyması gerekir. Karadağ’da holding şirketi kurmak için yabancıların yerli şirketlerle aynı izlek ve gereklilikleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu, şirketin ana sözleşmesi, mülkiyet kanıtı ve diğer ilgili belgeler gibi belgelerin sağlanmasını içerir. 

Bunlara ek olarak,

Yabancı yatırımcılar, ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak ve ayrıca ortaya çıkabilecek dil veya kültürel engelleri aşmak için yasal tavsiye ve rehberlik almalıdır. Bir yabancı olarak, Karadağ’da bir holding şirketi kurmayı düşünüyorsanız, bunu deneyimli şirket kurma uzmanlarımızın yardımıyla yapmanız tavsiye edilir. Size sadece bilgi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tüm şirket kuruluş prosedürü boyunca size pratik yardım da sunacaklardır.

Karadağ’da holding şirketi açmak için yabancıların çalışma iznine ihtiyacı var mı? 

Evet, yabancılar, şirketin faaliyetleri kapsamında Karadağ’da yaşamayı ve çalışmayı planlıyorlarsa, Karadağ’da bir holding şirketi açmak için çalışma iznine ihtiyaç duyabilirler. Çalışma izni, bir yabancının Karadağ’da yasal olarak çalışmasına ve ikamet etmesine izin veren bir belgedir. Karadağ’da Yabancıların Çalıştırılmasına Dair Kanuna göre, Karadağ’da çalışmak isteyen yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni, belirli bir iş ve işveren için verilir ve yenileme olasılığı ile bir yıla kadar geçerlidir.

Karadağ’da ayrı bir tüzel kişilik olarak bir holding şirketi kurmayı ve işletmeyi planlıyorsanız, şirkette yönetici veya diğer operasyonel roller üstlenmeyi düşünüyorsanız, çalışma izni başvurusunda bulunmanız gerekebilir. Bu gereklilik hem AB hem de AB üyesi olmayan vatandaşlar için geçerlidir. Yabancı yatırımcılar, Karadağ’da çalışma izni almak için özel gereklilikleri anlamak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu sağlamak için yasal tavsiye ve rehberlik almalıdır. Karadağ’da bir holding şirketi açma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, acentelerimizin hizmetleri hizmetinizdedir. 

Karadağ Holding Şirketinin Özellikleri 

Karadağ’da bir holding şirketi açmayı planlıyorsanız, şirket kuruluş danışmanlarımız size yardımcı olabilir. Bu özel şirket yapısını dâhil etmeden önce, bir holding şirketinin özellikleri hakkında genel bir fikir edinebilirsiniz:

– Bir LLC kurmak, bir kişinin varlıklarını şirketlerinin maruz kaldığı borçlardan koruyabileceği gibi, Karadağ’da bir holding şirketi kurmak dabir şirketi daha büyük mali kayıplardan koruyabilir;

– Bir holding şirketi, varlığını sürdürdüğü süre boyunca faaliyetlerini belirli yasal düzenlemelere göre yürüten bir tür özerk şirkettir;

– Diğer şirketlerin varlıkları ve sermayesi, aynı zamanda genellikle yalnızca gözetim kapasitelerinin ve potansiyelinin kaydını tutan bir holding şirketine aittir;

– Bir holding şirketinin birincil hedefi, bir limitet şirket veya belki de bir limited şirket gibi, kuruluşun türü ne olursa olsun diğer işletmeleri yönetmektir. Holding şirketleri ayrıca patent ve marka gibi birçok türde mülkiyete sahip olabilmektedir.

Bunlar bir holding şirketinin temel özellikleridir. Bu noktaları göz önünde bulundurarak, yine de Karadağ’da bir holding şirketi açmak istiyorsanız, uzmanlarımız bu konuda size yardımcı olabilir. Bu ülkede bir raf şirketi satın almayı planlıyorsanız, şirket kuruluş temsilcilerimiz de size yardımcı olabilir.

Neden Karadağ’da Holding Şirketi Açmalısınız?

Karadağ’da bir holding şirketi açmanızı gerektiren çeşitli nedenler var. Örneğin;

 1. İştirakler üzerinde kontrol

Karadağ’da holding şirketi kurmakla ilgileniyorsanız, bir holding şirketinin yan kuruluşları üzerinde kontrol sahibi olması gerektiğini bilmelisiniz. Ancak, bu yan kuruluşlardaki tüm hisse senetlerine veya üyelik paylarına sahip olmanın gerekli olmadığını da unutmayın. Bu, holding şirketinin başka bir işletmeyi ve onun varlıklarını, yan kuruluşun tüm mülkiyet paylarını satın almış olmasından daha az parayla devralmasını mümkün kılar. Diğer şirketlere daha az sermaye yatırarak bu tür bir kontrolle ilgileniyorsanız,  holding şirketi kurmak sizin için bir seçenektir.

 1. Günlük yönetim gerekli değildir

Farklı şirketlere yatırım yapacak parası olan, ancak bu tür yatırımlarla ilgilenmek için yeterli zamanı olmayan meşgul biriyseniz. O halde holding şirketi sizin için bir seçenektir. Yan kuruluşunuzun günlük operasyonlarıyla ilgilenmeniz gerekmez. Biliyorsunuz ki bir holding şirketi birbiriyle alakasız birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi olabilir. Holdingin sahipleri ve yöneticileri bu tür firmalardan habersiz olsalar bile, her bağlı ortaklığın günlük operasyonları yürütmek için kendi yönetimi vardır. Böylece holding şirketiniz, iştiraklerin günlük yönetimine kendini kaptırmak zorunda kalmaz, aynı zamanda holdingin yükünü de azaltır.

 1. Holding şirketlerinin daha az sorumluluğu var

Kimse sorumluluktan hoşlanmaz ve şirket yapınızı seçmek üzereyken, bir holding şirketi sizin için önerilen bir seçenektir. Bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli iştirakleri bulunmaktadır, ancak iştiraklerinin borçlarından ve hatta tasfiyelerinden sorumlu değildir. İşleyen kuruluşları yan kuruluşların kullandığı kaynaklardan ayırmak, bir sorumluluk engeli oluşturur. Bu nedenle, her bağlı ortaklığın kendi borçlarından sorumlu olduğunu unutmayın. Holding şirketinin veya bir holding şirketi altında faaliyet gösteren diğer herhangi bir bağlı kuruluşun malvarlığına, bir bağlı şirketin alacaklısı erişemez. Örneğin; bir girişimcinin ayakkabı firması mali sıkıntı yaşıyor ve yöneticilerine ve çalışanlarına ödeme yapamıyor. Gösteri şirketinin sahibi olan bağlı ortaklığın malvarlığı mahkeme kararına tabidir, ancak holding şirketinin malvarlığı, oteli işleten iştirak ve kiralık dairelerin sahibi olan iştirak değildir. Yani bu şekilde her kurumsal yapı sadece kendi problemlerinden sorumludur, diğerlerinin bir sorumluluğu yoktur.

Bir holding şirketinin size ne gibi avantajlar sağlayabileceği konusunda başka sorularınız varsa, şirket kuruluş danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Karadağ’da Vergilendirme

Arzu ederseniz şirketinizi Karadağ’da kurmanız şiddetle tavsiye edilir. Vergi oranlarının en düşük olduğu Avrupa ülkelerinden biridir. Karadağ vergileri aşağıda listelenmiştir:

 • – Karadağ’da kurumlar vergisi (CPT) %9’dur;
 • – Karadağ’daki genel stopaj vergisi oranı %9’dur; 
 • –  Karadağ belediye hükümeti, çalışanmaaşlarına %15 bordro vergisi uygulama seçeneğine sahiptir.

 Ayrıca, yatırım yoluyla Karadağ vatandaşlığı hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, uzmanlarımız size yardımcı olabilir. Karadağ’da vatandaşlık almak için yatırım yapabileceğiniz güvenilir alanlar hakkında size rehberlik edebilirler.

Neden bir kuruluş temsilcisinin hizmetlerine ihtiyacınız var?

Bir yabancı olarak Karadağ’da şirket kurmak kolay bir iş değil. Bu nedenle, her zaman yerel acentelerden yardım almanız önerilir. Ülkeyi düzenleyen yasaları daha iyi anlıyorlar. Ayrıca, iş piyasasının bilgi birikimine de sahiptirler. Yani, Karadağ’da bir holding şirketi açmayı planlıyorsanız, acentelerimizin hizmetleri hizmetinizdedir. Bu özel şirketi aşağıdaki adımlarda kurmanıza yardımcı olabilirler:

 • Bir holding ve ona bağlı şirketler kurmak;
 • Holding şirketinin yapısını seçin (yani limitet şirket, şirket, vb.);
 • Devlet yasalarına göre holding şirketinin kurulması için başvuruda bulunun;
 • Holding şirketiniz için bir banka hesabı oluşturun;
 • Bağlı şirketlere yatırım yapmaya başlamak için holding şirketine fon sağlamak;
 • Holding şirketlerinin kayıtlarını tutmak;
 • Bir holding şirketi ve ona bağlı ortaklıkları işletmek;
 • Holding ve bağlı şirketlerin vergilerini dosyalayın.

Acentelerimiz tüm bu adımları izleyerek holding şirketinizi Karadağ’da bünyesine katabilirler. Acentelerimiz, Karadağ’daki holding şirketleri ile ilgili diğer konularda da size hizmet sunabilir. Örneğin; bir holding şirketinin yönetimi, parasını nereye yatırım yapacağını seçmekle de görevlidir. Bu nedenle, bu durumların nasıl yönetileceğini anlamak için şirket kurma temsilcilerimize güvenebilirsiniz.

Bununla birlikte, temsilcilerimiz burada ayrıca bir holding şirketinin faaliyetlerini düzenlemek için nasıl sermaye elde edebileceğine dair genel bir kılavuz da sunmuştur. Holding şirketi, yatırımları için borç para alarak veya elinde bulundurduğu hisse senetlerini veya bağlı ortaklıklarının hisse senetlerini satarak yatırımları için para sağlayabilir. Bağlı ortaklıklarından temettü, dağıtım, faiz ödemeleri, kira ve vereceği her türlü BackOffice hizmetleri karşılığında elde ettiği sermayeyi de gelir elde etmek için kullanabilir. Bu konuda hala sorularınız varsa, acentelerimize sorabilirsiniz. Karadağ’da bir holding şirketi kurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, uzmanlarımız size bilgi konusunda yardımcı olmanın yanı sıra pratik hizmetlerini de sunabilirler. Karadağ’da bir holding şirketi açmanıza yardımcı olacak şirket kuruluş uzmanlarımız. 

Karadağ’da şirket kuruluşu,

Karadağ’da holding şirketi,

Karadağ holding şirketi,

Karadağ’da bir holding şirketi açmak,