Arnavutluk'ta Vergi Oranları - Muhasebe ve Şirket Kuruluşu

Arnavutluk’ta Vergi Oranları – Muhasebe ve Şirket Kuruluşu

A

Yerleşik vergi mükellefleri, Arnavutluk toprakları içinde veya dışında kurulan tüm kaynaklardan sağlanan gelirler üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Yerleşik olmayan vergi mükellefleri, Arnavutluk topraklarındaki tüm kaynaklardan sağlanan gelirler üzerinden vergiye tabidir.

Arnavutluk Şirket Tipleri

Bir ticari şirketin tesciline ilişkin kurallar hem Arnavutluk vatandaşları hem de yabancı uyruklular için geçerlidir. Tüzel kişiler, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Gerçek kişilerin, yabancı şirketlerin şube ve temsilciliklerinin, sivil birlikteliklerin ve tüzel kişiliği olmayan diğer hususların yürürlükteki mevzuata göre ticaret siciline tescili ise sadece tespit niteliğindedir. Arnavutluk şirket kurma süreci hızlı ve etkilidir. Şirket, normal şartlarda 1-2 iş günü içerisinde Ulusal Kayıt Merkezine kayıt yaptırabilir.

2007 yılında kurulan Ulusal Kayıt Merkezi (NRC), Arnavutluk’ta tüzel kişilik kazanan şirketlerin kurulmasından ve Ticaret Sicili’nin tutulmasından sorumlu tek mercidir. Ticaret sicili (elektronik biçimde tutulur), Arnavutluk Ticaret Kanunu’nda ticari faaliyet yürüten konuların benzersiz bir veri tabanı olarak tanımlanır.

World Company Setup Danışmanları, müşterilerimize şirketlerini Arnavutluk’ta kurmalarında yardımcı olacaktır. Arnavutluk’ta iş yapmanın birkaç yolu vardır, en yaygın olanı bir Arnavutluk limited şirketi kurmaktır. Herhangi bir ticari veya üretken faaliyet yürütmeyi planlamıyorlarsa, yabancı şirketlerin bir temsilcilik açmasına izin verilir.

Arnavutluk Limited Şirketi

Arnavutluk’ta bir limited şirket kurmak, herhangi bir milletten sadece 1 yönetici ve 1 hissedar gerektirir. İş kurulumunun tamamlanması için hiçbirinin Arnavutluk’ta seyahat etmesi veya normal olarak ikamet etmesi gerekmiyor. Gerekli minimum ödenmiş sermaye 1 €’dur (ALL100). Arnavutluk şirketi kurulduktan sonra, yerel olarak kurulmuş tüm şirketler Arnavutluk ticaret siciline mali tablolarını sunmalıdır. Aşağıdaki üç eşikten ikisinin aşılması durumunda bu beyanların denetlenmesi gerekir: 230.000 ABD Doları tutarında yıllık satış, 330.000 ABD Doları üzerinde toplam varlıklar ve otuzdan fazla çalışan.

Arnavutluk Anonim Şirketi

Arnavutluk anonim şirketi, düzenlenmiş ticari piyasalarda hisse ticareti yapmak isteyen yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kuruluş sürecini tamamlamak için gereken asgari ödenmiş sermaye şirket hisseleri halka arz edilecekse 75 € (ALL10.000) veya aksi takdirde 30 €’dur. Bu tür bir kuruluş en az bir hissedar ve bir yöneticiden oluşur ve her yıl mali tabloları denetlemek zorundadır.

Arnavutluk Temsilciliği

Arnavutluk’taki temsilciliklerin herhangi bir gelir getirici faaliyet yürütmesine izin verilmemektedir. Sonuç olarak, bu kuruluş yalnızca pazar araştırması ve ana şirketin işini tanıtmak gibi ticari olmayan ve üretken olmayan faaliyetlerde bulunabilir.

Arnavutluk ticari kuruluşları arasındaki karşılaştırma tablosu

 

LLC

A.Ş.

Temsilcilik

Şirket kurmak ne kadar sürer?

2 hafta

2 hafta

4 hafta

Şirket banka hesabı ne kadar sürede açılır?

4 hafta

4 hafta

4 hafta

Kurumsal banka hesabı seçenekleri?

Societe Generale

Raiffeissen

Intesa San Paulo

Arnavutluk banka hesabı zorunlu mu?

Evet

Evet

HAYIR

Müşterimizin seyahat etmesi gerekiyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Yasal yükümlülük?

Sınırlı

Sınırlı

Sınırsız

Asgari hissedarlar?

1

1

1

Kurumsal hissedarlara izin veriliyor mu?

Evet

Evet

Evet

Bireysel hissedarlara izin veriliyor mu?

Evet

Evet

HAYIR

Tamamı yabancı sermayeli mi?

Evet

Evet

Evet

Yabancılar için asgari sermaye?

€1

€30

Yok

Mukim müdür/temsilci gerekli mi?

HAYIR

HAYIR

Evet

Asgari yönetici/temsilciye izin veriliyor mu?

1

1

1

Şirket yöneticilerine izin veriliyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Arnavutluk standart kurumlar vergisi oranı?

%15

%15

Yok

Yabancılar için indirimli kurumlar vergisi oranları?

Evet

Evet

Yok

Yıllık mali tablolar gerekli mi?

Evet

Evet

Evet

Arnavutluk’ta satış faturası düzenlemeye izin veriliyor mu?

Evet

Evet

HAYIR

Arnavutluk kuruluşlarıyla sözleşme imzalama izni var mı?

Evet

Evet

HAYIR

Mal ithal ve ihraç etme izni var mı?

Evet

Evet

HAYIR

Arnavutluk’ta bir ofis kiralayabilir miyim?

Evet

Evet

Evet

Arnavut emlak satın alabilir miyim?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

Diğer yerel şirketlerde öz sermaye sahibi olabilir mi?

Evet

Evet

HAYIR