Arnavutluk Albania Şirket Açmak

A

rnavutluk'ta şirket kuruluşu genellikle çok adımlı birkaç adım içeren basitleştirilmiş çok adımlı bir süreçtir, ancak World Company Setup şirket oluşumunda uzmanlaşmış uzmanlardan oluşan ekibin yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Arnavutluk’ta Şirket Kaydı Oluşturma

Arnavutluk, kalıcı olarak dönüşen bir yetki alanıdır. Diğerlerinin yanı sıra, iş ortamını sürekli olarak güncellemek için küçük adımlar atıyor. Özellikle, bu, yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere birçok endüstride işletme tescil prosedürlerinin basitleştirilmesi ve çeşitlendirilmiş teşviklerle açıklanabilir. Bu çabaların bir sonucu olarak, Arnavutluk, birçoğu ülkenin başkenti Tiran’da bulunan birçok girişim için bir merkez haline geldi.

Elverişli iş koşullarının yanı sıra Arnavutluk, stratejik coğrafi konumu, doğal kaynakların zenginliği, vasıflı ve masrafsız iş gücü açısından da iyidir. Enerji, tarım, ulaşım, telekomünikasyon gibi sektörler yatırım için önde gelen sektörler arasında yer alıyor. Yabancı girişimciler, Arnavutluk’ta şirket kurmak için ilk sıralarda bu alanları değerlendiriyor.

Yabancıların Şirket Kuruluşu İçin Arnavutluk Hukukunun Avantajları

Yatırımcılar, işlerini yürütmek için bir yer olarak Arnavutluk’u seçerlerse bir dizi avantajdan yararlanacaklar:

 • Şirket kurmanın genel olarak hızlı ve kolay süreci;
 • Arnavutluk, yaklaşık 40 ticaret ülkesiyle çifte vergilendirme anlaşmalarına taraftır;
 • Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla düşük maliyetli işçilik;
 • Düşük kurumlar vergisi oranı;
 • Stratejik coğrafi konum;
 • Döviz kontrolü yok.

Arnavutluk Şirket Türleri

Arnavutluk’ta aralarından seçim yapabileceğiniz başlıca yasal biçimler şunlardır:

 • Limited Şirket, gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve yalnızca işletmedeki ilk yatırıma yaptıkları katkılar ölçüsünde sorumlu olan yasal bir şirkettir.
 • Anonim Şirket, borsada hisse senedi alım satımı yapmak isteyen büyük şirketler için kurulur. Yatırımlar hizmetlere değil, nakit veya mülke yapılabilir. JSC payları adi veya imtiyazlı olabilir.
 • Şube – ana şirketin bir uzantısı – genellikle pazarlama, promosyon veya araştırma amaçları için kurulur. Sermaye gereksinimi yok.

Arnavutluk’ta şirket kurarken seçilebilecek diğer yasal biçimler: ticari yükümlülükler ve kâr paylaşımından müştereken sorumlu tüm ortaklarla genel ortaklık; Biri tam sorumlu, diğeri ise yatırımı oranında sınırlı sorumlu iki ortak tarafından kurulan limited ortaklık.

Arnavutluk’ta Şirket Kurmak İçin Belgeler

Arnavutluk Ticaret Sicili, şirketlerin kurulması ve kurulmasından sorumlu ana devlet kurumudur. Aşağıdaki liste, Arnavutluk’ta bir şirket kurmak için genel gereklilikleri vurgulamaktadır:

 • Benzersiz bir şirket adı seçin ve Arnavutluk Ticaret Sicili’nden ticari faaliyetlerin onayını alın.
 • Şirketler Tescil Ofisi’ne tescil için Ana Sözleşmeyi ve Ana Sözleşmeyi hazırlayın ve gönderin.
 • Gerekli başlangıç sermayesini yatırmak için Arnavutluk bankasında bir kurumsal hesap açın.
 • İşletmenizi vergi amaçlı olarak Belediye Gelirler Dairesi’ne kaydettirin.
 • Personelinizi sağlık sigortası şirketlerine ve sosyal güvenlik kurumuna kaydettirin.
 • Kuruluş belgesini ve benzersiz bir şirket mührünü alın.

Bir bağlı şirketin tüm borç ve yükümlülüklerden bağımsız olarak sorumlu olacağına dikkat etmek önemlidir. Ana şirketi, hiçbir koşulda olası kayıplardan sorumlu olmayacak, ancak yeni kurulan bir kuruluş üzerinde tam kontrol sahibi olabilir.

Arnavutluk’ta şirket kuruluşu genellikle çok adımlı birkaç adım içeren basitleştirilmiş çok adımlı bir süreçtir, ancak World Company Setup şirket oluşumunda uzmanlaşmış uzmanlardan oluşan ekibin yardımıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Arnavutluk’ta Şirket Kurulumu Süreçleri

Arnavutluk’ta bir şirket kurma sürecini başlatmak için girişimcilerin aşağıdaki belgeleri sağlamaları gerekir:

 • Yasal belgeler: Ana Sözleşme, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu Kararı veya Vekaletname.
 • Arnavutluk bankasında banka hesabının açıldığını ve gerekli ilk yatırımın yatırıldığını teyit eden banka dekontu.
 • Arnavutluk’ta yeni bir şirketin yasal adresini göstermek için kira sözleşmesi.

Yukarıdaki belgeler geneldir ve bir dizi belge duruma göre değişir.

Arnavutluk’ta Vergilendirme

Arnavutluk’ta hem federal hem de yerel yönetimler vergi alıyor. Federal hükümet, kademeli olarak gelir vergisi uygular. Devlet vergi uyum kuralları, üç ayda bir yapılan geçici vergi ödemelerini ve bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar yıllık vergi beyannamesi verilmesini ifade eder.

Kurumlar vergisi sabit %15 oranında uygulanmaktadır. Katma Değer Vergisi standart oran olarak %20, indirimli oran olarak %10 ve %6 olarak alınır; bazı tıbbi hizmetler ve belirli tıbbi ürünlerin tedariki vergiden muaftır.

Arnavutluk serbest bölgelerinde iş kuran yabancı yatırımcılar ilk beş yıl vergi muafiyetinden yararlanmaktadır.

Arnavutluk’ta Şirket Kurulumu

Arnavutluk’ta iş kurmak ve organize etmekle ilgileniyorsanız, lütfen World Company Setup ekibiyle iletişime geçin; Arnavutluk’taki mevcut yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya bağlı kalarak iş çabalarınızı bir sonraki seviyeye taşıyacağız.