Arnavutluk Oturum Vizesi Türleri

O

turma izni sahipleri, Arnavutluk'ta art arda beş yıl ikamet ettikten sonra (bir yılda 180 günden fazla) Arnavut vatandaşlığına başvurabilirler. Ayrıca, vatandaşlığa hak kazanabilmek için temel düzeyde Arnavutça dilinde yetkin olmanız gerekir. Arnavutluk pasaportu Göçebe Pasaport Endeksi'nde 43. sırada yer alıyor ve 113 ülkeye vizesiz giriş imkânı sunuyor. Ülke AB'ye katıldığında sıralama yükselebilir.

Arnavutluk Oturma İzni Türleri

 • Sebebe Göre İkamet İzinleri
 • Yatırım Yoluyla Arnavutluk’ta Oturma İzni Almak
 • Emlak Yoluyla Arnavutluk’ta Oturma İzni Almak
 • Arnavutluk Oturma İzni Alma Prosedürü
 • Arnavut Vatandaşlığı
 • Arnavutluk’ta İkamet – Buna Değer mi?

Arnavutluk, ziyaretçinin süresine ve amacına bağlı olarak çeşitli oturma izinlerine sahiptir.

Sınır ve göç idaresi, Arnavutluk’ta 180 günlük bir süre içinde 90 günden fazla kalmayı planlayan yabancılara aşağıdaki oturma izinlerinden birini verir.

 • “A” Tipi: Belirli bir süre için verilen ve yenilenemeyen oturma izni.
 • “B” Tipi (Benzersiz): Belirli bir süre için verilen ve sahibine belirlenen süre içinde Arnavutluk’a giriş, kalma ve çıkış yapma hakkı veren yenilenebilir oturma izni.
 • “C” Tipi (Benzersiz): Süresiz olarak verilen oturma izni.
 • “Mavi Kart AL” (Benzersiz): Yalnızca yüksek vasıflı çalışanlar için verilen, yenilenebilir, sabit süreli oturma izni.
 • “Mavi Kart AL-C”: Sadece yüksek vasıflı çalışanlar için verilen daimi oturma izni.

Arnavutluk Oturum İzinlerinin Süresi

Yabancılar Yasasına göre, Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki her oturma izni, yasada aksi belirtilmedikçe, belirli bir süre için verilir ve bu sürenin sonunda ya sona erer ya da yenilenmesi gerekir.

Süreler aşağıdaki gibidir:

 • Üç ay
 • Altı ay
 • Bir yıl (arka arkaya beş defadan fazla yenilenemez)
 • İki yıl (bir defadan fazla yenilenemez)

İlk kez başvururken, ABD, AB veya Kosova vatandaşı olmadığınız sürece Arnavutluk geçici oturma izni bir yıldan fazla verilmez.

İlk kez başvururken, ABD, AB ve Kosova vatandaşları beş yıllık oturma izni alacaklar.

Ancak, gayrimenkul satın alarak ikamet hakkı kazanan tüm yabancılar, her yıl yenilenebilen sadece bir yıllık oturma izni alırlar. Daimi İkamet: Arnavutluk’ta istikrarlı bağları olan bir yabancı vatandaş, arka arkaya beş yıl burada yasal olarak ikamet ettikten sonra daimi ikamet izni almaya hak kazanacaktır.

Arnavutluk Sebebe Göre Oturum İzinleri

“Yabancılar Hakkındaki” Arnavutluk Yasası, oturma izni verirken çeşitli amaçlara hizmet etmektedir.

Değiştirilen 79/2021 sayılı yasa, yeni bir oturma izni türü ve artık Arnavutluk oturma izni almaya uygun olacak birkaç yeni yabancı kategorisi getirdi.

Yeni yasa ile getirilen önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

Müşterilerimizin, genellikle gözden kaçan soy programlarından, hızlı izlenen yatırım seçeneklerine ve hatta HNWI’ler için özel programlara kadar 28 farklı ülke vatandaşlığı edinmelerine yardımcı olduk. Eşsiz İzin: AB’nin Tek İznine göre düzenlenen Benzersiz İzin, oturma ve çalışma izinlerini içerir.
Unique Permit, yabancıların tek bir başvuru prosedürüyle Arnavutluk’ta yaşamasına ve çalışmasına izin verecek.

 • Yeni Yabancı kategorileri: Değiştirilen yasaya göre, dijital olarak mobil çalışanlar, au pair’ler, vatansız kişiler ve emekliler Arnavutluk’ta ikamet etme hakkına sahip olacak.

Kanun aynı zamanda sahip olunan taşınmazların kullanılması için oturma izni de getirmiştir.

Oturma izinleri olağan/standart ve benzersiz olarak ikiye ayrılır.

Arnavutluk Olağan İzinler

Olağan izinler aşağıdakiler için verilir:

 • Ailenin yeniden toplanması
 • Çalışma nedenleri (öğrenciler ve öğrenciler)
 • Ücretsiz kursiyerler
 • Aut çiftleri
 • Gençlik değişimleri
 • Bilimsel araştırma
 • Araştırmacılar ve öğrenciler için iş arama veya girişimcilik
 • İnsani vakalar
 • İnsan ticareti mağdurları
 • Vatansız kişiler

Arnavutluk Benzersiz İzinler

Benzersiz izinler aşağıdakiler için verilir:

 • Çalışanlar
 • Mevsimlik istihdam
 • Kurum içi transfer
 • Sınır ötesi işçiler
 • Profesyonel eğitim
 • Sporcular
 • Gönüllü servis
 • Yüksek nitelikli çalışanlar
 • Serbest meslek sahipleri
 • Dijital mobil çalışanlar
 • Yatırımcılar
 • Müteahhitlik hizmetleri

Benzersiz İzne Özel Kategoriler

Aşağıdakiler, benzersiz bir iznin verileceği belirli kategorilerdir:

 • Seyir araçlarının mürettebatı için
 • Sahip olunan bir gayrimenkulün kullanımı için
 • Emekliler için

Yatırım Yoluyla Arnavutluk’ta Oturma İzni Almak

79/2021 sayılı Yabancılar Yasası’nın 69. Maddesi, yatırımcılara yatırımları karşılığında benzersiz bir oturma izni vermenin şartlarını belirlemektedir. Ancak, yasa yatırımın inceliklerini detaylandırmıyor.

Yatırımcılara, üç yıl süreyle yenilenebilen iki yıllık bir süre için benzersiz bir izin verilir.

İkinci üç yıllık iznin geçerlilik süresi sona erdikten sonra, yatırımcılara Arnavutluk’ta daimi oturma izni verilecek.

Kanun, yatırımcıların benzersiz bir izin alabilmesi için aşağıdaki koşullardan bahsetmektedir:

 • Değeri Arnavutluk güvenlik ve maliye bakanları tarafından belirlenen bir yatırım yapılmalıdır.
 • Ekonomik faaliyet, ister düzenli işgücü ister yönetim organları olsun, her yabancı için beş Arnavut vatandaşı oranına sahip olmalıdır.
 • Çalışanlara, ilgili rolleri için en az Arnavutluk Cumhuriyeti’ndeki ortalama maaş ödenmelidir.
 • Ekonomik varlık (genellikle bir işletme) karlı olduğunu ve vergi yükümlülüklerine uygun olduğunu kanıtlamalıdır.

Gördüğünüz gibi, yasa, minimum yatırım tutarı, net yatırım yolları vb. gibi yatırımla ilgili birçok hayati husus hakkında hala oldukça belirsiz.

“Yabancılar Hakkında” Arnavutluk Kanunu henüz oldukça yeni olduğu için, gelecekte daha fazla gelişme ve açıklama yapılması oldukça olasıdır.

Emlak Yoluyla Arnavutluk’ta Oturma İzni Almak

En son alınan oturma izinlerinden biri de sahip olunan bir gayrimenkulün kullanımına yöneliktir. Yasaya yapılan bu yeni eklemeyle, yabancılar artık Arnavutluk’ta mülk satın alarak Arnavutluk’ta oturma izni alabilecekler.

79/2021 sayılı Yabancılar Yasası’nın 84. Maddesi, Arnavutluk’ta gayrimenkul satın alarak Arnavutluk’ta oturma izni alma hakkını açıklamaktadır.

Emlak Yoluyla Arnavutluk’ta Oturma İzni Alma Koşulları

Gayrimenkul yoluyla Arnavut ikametini çevreleyen şartlar ve kriterler hala belirsiz ve yasalarca uygun şekilde tanımlanmamıştır.

Yasaya göre, bir yabancının satın alabileceği mülkün türü konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Konut veya ticari olabilir.

Bununla birlikte, ülkede herhangi bir nedenle kalmak isteyen yabancılar, nihayetinde bir eve ihtiyaç duyacak ve oturma izni kartı da kayıtlı bir Arnavut adresi gerektirecektir.

Yine de yasa bir konuda açık – mülk sahipliği.

Satış sözleşmesi gibi taşınmazın mülkiyetini kanıtlayan yabancılara taşınmazın kullanımına yönelik oturma izni verilecektir.

Kanun, yabancının mülkün tek sahibi olmasını talep etmemektedir. Yatırımcının gayrimenkulün en az yarısına (en az %50) sahip olması halinde oturma izni verilir.

Ayrıca yasa, gayrimenkul alımları için asgari bir yatırım tutarı belirlememektedir.

Ancak, yasa hala oldukça yeni ve gelecekte daha fazla gelişme olabilir. Arnavutluk Bakanlar Kurulu gayrimenkul satın alarak ikamet prosedürünü ve kriterlerini belirler.

Taşınmazın kullanımına yönelik geçici ikamet izni bir yıllığına verilir ve bu sürenin sonunda ikametinize devam etmek isterseniz yenilemeniz gerekir. Ayrıca, oturumunuzu devam ettirmek için bir mülk sahibi olarak kalmanız gerekir.

Arnavutluk Oturma İzni Alma Prosedürü

 • “D” Vizesi Alın:“D” Vizesi, uzun süreli kalış tipi bir vizedir. Göçmenlik makamı başvurunuzu işleme koyarken Arnavutluk’a girmek ve orada kalmak için bir “D” Vizesine ihtiyacınız olacak.
 • Fon/Gelir Kanıtı: İkametiniz çalışma amaçlı değilse, ülkedeki konaklamanızı finanse etmek için yeterli sermayeye sahip bir banka hesabı açmanız gerekecektir.
  Çalışanlar için ikamet izni başvurusuna ekli maaş bordrosu, çalışmayanlar için banka ekstresi ile aynı işlevi görür.
 • Kayıtlı Adres: Ayrıca, daha sonra oturma izni kartınıza basılacak olan kayıtlı bir Arnavutluk adresiniz olmalıdır.
 • Başvuru Ücreti: Yaklaşık seksen avro devlet ücreti ödeyin, o kadar.

Oturma izni almak için, Arnavutluk’a girişinizden itibaren otuz gün içinde Arnavutluk Göçmenlik Dairesi’ne çevrimiçi olarak başvurmanız gerekir.

Başvurunuzla ilgili karar, çevrimiçi başvurunuzu takip eden otuz gün içinde verilecektir.

Arnavutluk Vatandaşlığı

Oturma izni sahipleri, Arnavutluk’ta art arda beş yıl ikamet ettikten sonra (bir yılda 180 günden fazla) Arnavut vatandaşlığına başvurabilirler.

Ayrıca, vatandaşlığa hak kazanabilmek için temel düzeyde Arnavutça dilinde yetkin olmanız gerekir.

Arnavutluk pasaportu Göçebe Pasaport Endeksi’nde 43. sırada yer alıyor ve 113 ülkeye vizesiz giriş imkânı sunuyor.

Ülke AB’ye katıldığında sıralama yükselebilir.

Arnavutluk’ta İkamet – Buna Değer mi?

Arnavutluk ünlü bir ülke değil ama bu onu otomatik olarak kötü bir ikametgâh seçimi yapmıyor.

Ülkenin artılarını ve eksilerini tartmanız ve offshore yaşam bulmacanıza uyup uymadığını bulmanız gerekiyor.

Bunu daha önce Malezya ve Endonezya gibi 180 vardiyayı tamamlayarak yatırım, turizm ve iş merkezi haline gelen birçok ülkede gördük.