Karadağ şirket kurmak

Karadağ Online Şirket Kuruluşu

K

aradağ şirketi kurma konusunda tam kapsamlı yardım sağlıyoruz. Avukatlardan oluşan ekibimiz, ülkedeki işinizi organize etmek için gerekli tüm belgeleri hazırlayacaktır. Sadece bir vekâletname vermeniz ve pasaportunuzu sağlamanız gerekir.

Karadağ’daki Şirket Kuruluşu Nasıl Yapılır?

Karadağ’da şirket açmak devlet siciline kaydolduktan sonra onu profesyonel olarak desteklemenize yardımcı oluyoruz. Defter tutma, raporlama ve yasal tavsiye sağlıyoruz. Bir işletmenin konut veya ticari gayrimenkul satın alması gerektiğini varsayalım. Bu durumda, satın almanın tüm aşamalarında gerekli desteği, mahkemede bir işlemi belgelendirirken mülkiyetin teyidini ve Kadastroya kaydolmada yardımı alacaksınız. Karadağ şirket kurma prosedürü karmaşık değildir ve normalde birkaç iş günü sürer. Kurucu ülkeyi hiç ziyaret edemez; genel bir vekâletname yeterlidir.

Karadağ şirket kuruluşu önemli aşamaları, kurucunun belirlenmesini (yerel veya yerleşik olmayan) ve bir yöneticinin atanmasını (sahip ve yönetici aynı kişi olabilir) içerir. Bir şirket adı oluşturmak ve kurucu belgeleri hazırlamak gerekir. Birden fazla kurucu varsa, her katılımcının hissesini gösteren bir kuruluş sözleşmesi yapılır. Ardından, şirketi ticari kuruluşlar Siciline kaydedersiniz. Tüzel kişilik oluşturma kararı, vekâletname ve yetkili kişilerin imzaları noter tarafından tasdik edilmelidir.

Bundan sonra, Merkezi Saklama Kurumu, yerine getirilmemiş vergi yükümlülüklerinin bulunmadığına dair bir sertifika verir. Ardından, LLC tüzüğünün hazırlanması ve Ticari İşletmelerin Merkezi Siciline gönderilmesi gelir. Bu sırada, kurucu yurt içinde bir banka hesabı açabilir ve kuruluşun mührünü (kaşesini) basabilir. Yönetici ile bir iş sözleşmesi vergi dairesine kaydedilmelidir.

Karadağ’daki İş – Ticaret Yapmak

Karadağ şirketi kurma konusunda tam kapsamlı yardım sağlıyoruz. Avukatlardan oluşan ekibimiz, ülkedeki işinizi organize etmek için gerekli tüm belgeleri hazırlayacaktır. Sadece bir vekâletname vermeniz ve pasaportunuzu sağlamanız gerekir. Ayrıca, iş danışmanlarımız, Cumhuriyet’teki mevcut yatırım seçenekleri ve şirket kaydı ve Karadağ oturma izni alma ile ilgili tüm ayrıntılar hakkında kapsamlı tavsiyeler sağlayacaktır.

World Company Setup avukatlarından oluşan ekibimiz, bankacılık ve finansal teknoloji alanlarında uzmanlaşmıştır. Karadağ’da şirket açmanıza yardım etmenin ve sürekli destek sağlamanın yanı sıra, World Company Setup bankacılık düzenlemelerinin karmaşık yasal yönlerinde uzmanlık sunuyoruz.

İsterseniz KDV VAT’a başvurabilirsiniz (kayıt silme üç yıl sonra mümkün olacaktır). KDV VAT mükellefi statüsü, yalnızca yıllık ciro 18.000 EUR’yu aşarsa geçerlidir. Ülkenin az gelişmiş bölgelerinde yeni kurulan imalat şirketleri, maksimum muafiyet tutarı 200.000 Avro’yu geçmeyecek şekilde sekiz yıl süreyle vergiden muaftır. Muafiyetler, tarım, nakliye, balıkçılık, gemi yapımı, ticaret ve yemek hizmetleri ile uğraşan çelik şirketlerini kapsamaz.