Karadağ’da Vergi Sistemi

Karadağ’da Vergi Sistemi

K

aradağ'da iş kurmak çok kolay ve uygun maliyetlidir. Ayrıca, aylık bakım maliyeti oldukça düşüktür, ancak şirketin herhangi bir cirosu olmasa bile maliyet oluşacaktır. Kayıt işlemi kolaydır ve kuruluş belgelerini Karadağ Şirket Siciline teslim ettiğiniz andan itibaren yalnızca beş iş günü sürer.

Karadağ’da Vergi Sistemi Nasıldır?

Karadağ, çoğu Avrupa Birliği ülkesinden daha düşük vergilere sahip olduğu için düşük vergi destinasyonu olarak bir üne sahiptir. Bazı vergiler çok düşük olsa da vergilerin düşürülmesi için daha çok alan olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte, müşterilerimiz işleri için ödedikleri vergileri düşürmek için genellikle Karadağ’da vergi mukimi olmak isterler. Sonuç olarak, küçük işletmelerin Karadağ’a taşınmasıyla ilgili birçok soru alıyoruz.

İşte Karadağ’ın vergi sisteminin temel dökümü:

Karadağ’da Kişisel Vergiler

Kişisel (serbest çalışma dahil) gelir: %9-15;

Temettü veya sermaye kazancı vergisi: %15 (ya da ülkenize bağlı olarak daha az);

Emlak vergisi: Bölgeye ve mülkün türüne bağlı olarak yılda %0,1-1;

Emlak devir vergisi: %3 (KDV uygulanan ilk kez satılan daireler hariç);

İlk akraba için veraset vergisi: %0;

Akraba olmayanlardan ikinci akraba için veraset vergisi: %3.

Karadağ’da Kurumlar Vergileri

KDV: %21, %7 ve %0;

Mal veya hizmet ihraç KDV: %0;

İthal KDV: %0-21;

Kurumlar vergisi: %9-15 (kazanç miktarına bağlı olarak);

Kurumlar temettü vergisi: %15 (veya daha az);

Yurt dışında kar yeniden yatırımı: %0.

Karadağ’da İş Yapmak ve Şirket Kurmak

Karadağ’da iş kurmak çok kolay ve uygun maliyetlidir. Ayrıca, aylık bakım maliyeti oldukça düşüktür, ancak şirketin herhangi bir cirosu olmasa bile maliyet oluşacaktır. Kayıt işlemi kolaydır ve kuruluş belgelerini Karadağ Şirket Siciline teslim ettiğiniz andan itibaren yalnızca beş iş günü sürer.

Her şirket için temel gereksinimler bir CEO, en az bir kayıtlı çalışan (CEO olabilir), bir ofis adresi, bir muhasebeci ve bir kurumsal banka hesabıdır. Bu noktadan itibaren her şey isteğe bağlıdır. Şirket kaydının olağan şekli, yalnızca 1,00 €’luk kuruluş sermayesi alan bir Limited Şirkettir. Bununla birlikte, bazı yatırımcılar asgari kuruluş sermayesi 25.000 € olan hissedarlık şirketleri açmaya karar verirler.

Temel LLC kuruluş ücretleri:

Kurucu sermaye: en az 1,00 €

Vergi yönetim ücreti: 5,00 €

Resmi iş gazetesi: 3,00 €

Şirket kaşesi: cca. €20.00

Dijital imza sertifikası: €110.00

Karadağ’da İş Sahibi Olmak

Karadağ’da şirket kaydettirirseniz, şirketin faaliyetine bağlı olarak, aylık minimum bakım maliyetleriniz olacaktır. Buna ofis kirası (yalnızca nominal bir adres olabilir), muhasebeci, bir asgari net maaş ve bir maaş için vergiler ve sosyal katkılar dahildir. Ocak 2022’den itibaren Karadağ asgari net maaşı 450,00 €’ya (yaklaşık 510-520,00 $) çıkardı, ancak maaş vergilerini ve katkı paylarını düşürdü. Bu nedenle, maaş vergileri ve katkı payları net maaşın yalnızca yaklaşık %26’sını oluşturmaktadır (asgari maaş için), daha önce %68’den düşmüştür. Sonuç olarak, şirketinizin tek çalışanı sizseniz, aylık şirket maliyeti önemli ölçüde azaldı.

Bir LLC için minimum aylık maliyetler:

Ofis kirası – 180,00 € veya daha fazla (bir şirketin yalnızca nominal bir adrese ihtiyacı varsa, World Company Setup hizmet paketlerimizden birine dahil olan 50,00 € fiyat sunar);

Lisanslı muhasebeci – 185,00 € veya daha fazla (pakete dahildir);

Bir minimum net maaş – 450,00 € (temel olarak bu, kendinize ödediğiniz tutardır);

Bir maaş vergisi ve ek vergi – 117,00 €.

Karadağ’da İşletmeyi Kapatmak

Karadağ’da işletmeyi kapatmak, bir işletme açmak kadar kolay değildir ve biraz daha zaman alır. Ancak, herhangi bir ödenmemiş borcunuz yoksa süreç çok karmaşık değildir. Duruma bağlı olarak, gönüllü tasfiye veya iflas tasfiyesi yoluyla bir işletmeyi kapatabilirsiniz.

Herhangi bir şirket borcunuz yoksa bir aya kadar sürecek olan ihtiyari tasfiye sürecine girebilirsiniz. Bu süre zarfında, şirketin tüm vergileri, maaşları ve sosyal katkıları ödediğine dair kanıt almanız gerekecektir. Ancak, bir LLC şirketiniz olsa bile, önümüzdeki üç yıl boyunca kişisel varlıklarınızla olası şirket borçlarından sorumlu olacaksınız. Bu, insanların şirketi kapatmaya karar verdiği ancak borcu gizlediği durumlar içindir.

Ödenmemiş bir şirket borcunun olduğu durumlarda iflas tasfiye sürecine girebilirsiniz. Bu işlem daha pahalıdır ve tamamlanması 3-6 ay sürer. Bu durumda asgari mahkeme ücreti 550,00 €’dur. Prosedür başladıktan sonra mahkeme şirkete bir tasfiye müdürü atar. Sonuçlanmadan önce, varlıkları (varsa) tasfiye etmesi ve borçluları iflas hakkında bilgilendirmesi gerekir. Bu durumda mal sahibi şahsi malvarlığından sorumlu değildir.

Karadağ’da İşçi Çalıştırmak

İş faaliyetlerinize bağlı olarak, Karadağ’da hem yüksek vasıflı hem de düşük vasıflı işçiler bulabileceksiniz. Tabii ki, son birkaç yılda büyük bir gelişme kaydedildi. Kısacası, Karadağ’da kaliteli bir iş gücü sağlayabileceksiniz. İhtiyaçlarınıza ve iş faaliyetlerinize bağlı olarak, bir dizi İK ajansı, ihtiyacınız olan yeteneği bulmanızda size yardımcı olabilir. Çalıştırdığınız her işçi vergi makamlarına kayıt yaptırmak zorundadır ve net maaşın yanı sıra maaş vergileri ve sosyal katkı payları ödemek işverenin yükümlülüğüdür.

Maaş vergileri ve katkı payları net maaş miktarına bağlıdır ve net maaşın %26-49’unu oluşturur. Karadağ bazı artan oranlara sahip olmaya karar verdiğinden, daha yüksek net maaşlar için sosyal katkı yüzdesi daha yüksektir. Karadağ’da asgari net maaş 450,00 € (yaklaşık 510-520,00 $) ve düşük ücretler için sosyal katkılar yaklaşık %26’dır. Bu, işverenin her asgari maaş için maaş vergileri ve katkı payları olarak 117,00 € daha ödediği anlamına gelir.

Resmi çalışma haftası 40 saate kadardır, bu da bir işçiyi günde en fazla 8 saat kayıt ettirebileceğiniz anlamına gelir. Daha uzun çalışma saatlerini kabul ederseniz, fazla mesai ödemeniz gerekir. Ayrıca, hizmet sözleşmeleri yoluyla işçi kiralayabilirsiniz, ancak bu durumda, işçi başka bir şirketin çalışanı olarak kayıtlı değilse, tam maaş vergileri ve sosyal katkı payları ödersiniz. Tüm net maaşlar çalışanın banka hesaplarına ödenir.

Herhangi bir şirket serbestçe yabancı işçi çalıştırabilir (ancak bazı faaliyetler için yıllık kotalar vardır) ve kayıt, net maaş ve sosyal katkılar için aynı kurallar geçerlidir.