Almanya’da Online Şirket Kurmak

Almanya’da Online Şirket Kurmak

A

lmanya'da şirket kurmanın ilk adımı yasal formun seçilmesidir. Çoğu yatırımcı, genellikle Gmnh veya Mini GmbH olmak üzere sınırlı sorumluluk kategorilerini seçer. Daha sonra girişimcilerin şirketin adını ve amacını seçmeleri gerekiyor. Şirketi resmi ve yasal hale getirmek için, tüzük ve tescil beyanlarının yanı sıra noterlik işlemi de gereklidir. Dikkat çekici bir şekilde, Alman hükümeti tüm sektörlere erişimi kolaylaştırmayı amaçlayan bir dizi teşvik ve başlangıç maliyetlerini amorti etmek için mali programlarla yabancı yatırımı destekliyor. Teşvikler arasında vergi indirimleri ve araştırmaya yatırım yapmak için cazip krediler yer alıyor.

Almanya’da Neden Şirket Kurmalısınız?

 
Avrupa’nın kalbinde yer alan Almanya, ekonomi, siyaset ve askeri savunma açısından Avrupa Birliği’nin önde gelen üyelerinden biridir. Ülke, Avrupa’nın endüstriyel lokomotifi ve dünyanın en ağır ekonomilerinden biridir. Avrupa ülkesi küresel sıralamada ABD, Çin ve Japonya’nın ardından dördüncü sırada yer alıyor. Alman ekonomisinin geleneksel önde gelen sektörleri otomotiv endüstrisi, kimya ve mühendisliktir; iş ve hizmetler ise sağlam ve dünya çapında saygındır. Son yıllarda Almanya dijital inovasyona ve Endüstri 4.0’a öncülük ederken, daha yeni trendler ise çevre teknolojisi ve dijital ekonomidir. Üst sınıf altyapı, yüksek eğitim seviyesi, ve vasıflı işgücü, Almanya’nın küresel bir sanayi lideri ve yatırımcılar ve girişimciler için önde gelen bir ülke olmasına katkıda bulunuyor. Özellikle, hükümet cazip teşvikler ve uygun vergi çerçevesi yoluyla yerli ve yabancı yatırımları teşvik etmektedir.

Almanya’da Şirket Kurma Süreçleri

Almanya’da şirket kurma süreci, Alman programları tarafından kaydedilen çeşitli yasal değişikliklere ve prosedürlere tabidir. Almanya’da bir şirketin kurulum sürecinin temel adımları:

 1. İş Planı Hazırlama: İlk adım, iş planınızı kaydeder. İş planınızı, işletmenizin türüne, büyüklüğüne ve faaliyet alanına göre özelleştirin. Ayrıca finansal projeksiyonlar, pazar analizi ve rekabet analizi de içermelidir.
 2. İşletmenizin Türünü ve Yapısını Seçme: Almanya’da farklı işletme türleri vardır. Örneğin, GmbH (Sınırlı Sorumluluk Şirketi), AG (Anonim Şirket) ve GbR (Ortak Girişim) gibi seçenekler mevcuttur. Hangi işletmenin yapısının büyüklüğüne uygun olduğunu belirlemelisiniz.
 3. İşletme Adı ve Kaydı: Şirketiniz için bir işletme adı seçmelisiniz. İşletme adının kullanılabilirliğini kontrol etmek ve resmi görmek yapmak için yetkili yerel makamlarla iletişime geçmelisiniz.
 4. Minimum Sermaye Belirleme: Şirket türünüze bağlı olarak belirli bir minimum sermaye uygulanabilir. Örneğin, GmbH için asgari sermaye gerekliliği mevcutken, GbR için böyle bir gereklilik yoktur.
 5. Şirket Hisse Sözleşmesi: Şirketinizin kazancını ve hisarların haklarını düzenleyen bir şirket sözleşmesini hazırlamalısınız. Bu sözleşme noter tarafından onaylanmalıdır.
 6. Vergi Numarası ve İşyeri Kaydı: Şirketinize ait bir vergi numarasını almalı ve işlemlerinizi kaydetmelisiniz.
 7. Ticaret Siciline Kayıt: Ticaret Siciline kayıt olmalısınız. Bu kayıt, işletmenizin resmi olarak bilgisini sağlar.
 8. Vergi ve Sigorta Düzenlemeleri: Şirketinizin vergi ve sigorta düzenlemelerini yerine getirmelisiniz. Vergi mükellefinizi ve sigorta sisteminizi değiştirin.
 9. İşçi ve İş Hakları: İşçi hakları ve iş hukuku sınırlarına uygun olarak işe alım yapmalısınız. Çalışanlarınızın haklarına saygı göstermelisiniz.
 10. İşyeri Kuralları ve Güvenlik: İşyeri kuralları ve güvenlik standartlarına uyun ve gerekli izinleri alın.
 11. Lisanslar ve İzinler: İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak gerekli lisansları ve izinleri almalısınız.
 12. Banka Hesabı Açma: Şirketiniz için bir iş banka hesabı açmalısınız.
 13. İşe Alma ve Personel Yönetimi: Çalışanları işe alma ve personel yönetimi özelliklerine uygun olarak işletmenizi yönetin.
 14. Muhasebe ve Finans: Muhasebe kayıtlarınızı düzenli olarak tutun ve finansal raporlarınızı hazırlayın.

Almanya’da şirket kuruluş süreci karmaşık olabilir ve işletmenizin türüne, büyüklüğüne ve faaliyetlerine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle bir avukat veya muhasebeci gibi uzmanlardan yardım payları faydalı olabilir. World Company Setup olarak Almanya’da iş yapmak için geçerli olan son yasal sürümler ve devamlılığın önemi bilerek tam danışmanlık ve süreç yönetimi yapmaktayız.