Katar'da İş Kurmanın Avantajları

Katar’da İş Kurmanın Avantajları

K

atar hükümeti tarım, eğitim, sağlık, turizm, doğal kaynaklar, bilişim ve teknoloji ile enerji ve madencilik sektörlerindeki işletmelere kapsamlı destek sağlıyor. Onlara devlet tarafından teşvikler sunuluyor ve hatta on yıl süreyle vergiden muaf tutuluyorlar. Üstelik Katar hükümeti, yabancı yatırımcıları ve işletme sahiplerini çekmek için kuluçka merkezleri ve serbest ekonomik bölge hükümleri de sağlıyor. 

Katar’da İş Fırsatları

Katar, ekonomik büyümesinin esas olarak petrol ve doğal gaz endüstrileri tarafından desteklenmesiyle dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Katar’ın kişi başına düşen GSYH’si 94.000 dolar gibi yüksek bir değere sahip ve bu da ülkeyi dünyadaki kişi başına düşen GSYİH’nın en yüksek olduğu ilk 5’e sokuyor. Katar hükümeti, ülkedeki iş ortamını sürekli olarak iyileştirmeye çalışarak burayı işletme sahipleri ve yatırımcılar için kazançlı bir alan haline getiriyor.
Doğal gaz ve fosil yakıt endüstrileri ekonomi açısından sektörlere hakimdir. Ancak Katar’ın iş ortamı son zamanlarda farklı sektörlerden oyuncuların Katar’da mağazalar açmasıyla çeşitlendi. Bu sektörler arasında turizm, teknoloji, inşaat ve imalat, bilgi teknolojileri, sağlık, tarım, eğitim, medya ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor.
Katar’da şirket kurmak her ne kadar kazançlı olsa da iş kuralları ve yönetmelikleri hakkında bilgisi olmayan yabancılar için de uzun bir süreç olabiliyor.

Katar’da İş Kurmanın Faydaları

Katar’ın iş ortamının eşsiz bir yönü Katar İş Bölgesi’dir. İşletme sahipleri serbest iş bölgesinin içinde veya dışında iş kurabilirken, Katar’da nerede iş kuracağınıza karar vermeden önce ikisi arasındaki farkı bilmek hayati önem taşıyor.  

İki bölgenin şirketler için geçerli olan çok farklı yasaları, politikaları, düzenlemeleri ve uyumlulukları vardır. Serbest iş bölgesinin, hisselerin tamamen yabancı mülkiyetinde olması, döviz kısıtlaması olmaması, gelir vergisi, kurumlar vergisi veya dış ticarette vergi olmaması gibi avantajları vardır. Çoğu işletme sahibi Katar’da iş kurmaya karar verdiğinde serbest iş bölgesini seçiyor. Bu bölge teknoloji, lojistik, denizcilik, imalat ve hatta petrokimya işletmelerini barındırıyor.

Katar’da şirket kurmanın, serbest iş bölgesine erişimin yanı sıra birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Katar’da iş yapmanın birçok avantajı şunlardır:

 • Katar, son derece gelişmiş bir iş altyapısına ve eğitimli ancak ucuz bir işgücüne sahiptir.
 • Katar’da ücretler üzerinden gelir vergisi alınmamaktadır.
 • İhracattan elde edilen gelirlere vergi uygulanmaz.
 • Katar’ın kurumlar vergisi oranı %10 kadar düşüktür.
 • Yabancı işletme sahipleri kazançlarının tamamını kendi ülkelerine aktarabilmektedir.

İşletme sahiplerinin ihtiyaçlarını anlayan destekleyici bankacılık hizmetleri mevcuttur.

Katar’da İş Kurmak İçin Gerekenler

Başlangıç olarak, bir işletme sahibinin Katar’da iş yapabilmek için Ticari Şirketler Kanunu’nun belirlediği çeşitli şartları karşılaması gerekmektedir. Bu gereksinimler şunları içerir: 

 • Katarlı kurucu ortak.
 • Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (MOCI) nezdinde uygun ticari kayıt.
 • Tüm yasal sözleşmeler Arapça ve İngilizce olmalıdır.
 • Asgari sermaye 200.000 QAR’dır.
 • Katarlı hissedarların şirketin %51’ine sahip olduğu en az iki veya daha fazla hissedar.

Katar’daki İş Yapısı Türleri

Çoğu ülkede olduğu gibi Katar’da da farklı iş yapıları ve izin verilen şirketler bulunmaktadır. Bunlar:

 • Genel ortaklık şirketi
 • Sınırlı hisseli ortaklık şirketi
 • Ortak ortaklık şirketi
 • Halka açık ortaklık
 • Holding
 • Ortak girişim
 • Limited şirket
 • Yabancı bir şirketin şubesi
 • Temsilci ticaret ofisi
 • Emlak
 • Ticari acente

Belki de Katar’daki çoğu işletme sahibinin seçtiği en yaygın işletme yapısı limited şirkettir (LLC).

 • Katar’da kurulmuş bir limited şirket, minimum 200.000 QAR sermaye gerektirir ve Katar vatandaşları şirketteki hisselerin %51’ine sahiptir. Çoğunluk hisselerine sahip olanın tek bir Katarlı ortak ya da birden fazla Katarlı ortak olması fark etmiyor.
 • Şirketteki kar yüzdesi, hissedarlığını yansıtamaz.
 • Bir LLC, yalnızca uygun bir ofis alanına sahip olması durumunda ticaret lisansı alabilir.
 • Katar’daki bir LLC, hükümet tarafından bankacılık veya finansman gibi yatırımla ilgili faaliyetleri üstlenemez. 
 • Bir LLC’ye, bir mali yılda elde ettiği toplam kâr üzerinden %10 oranında kurumlar vergisi uygulanır. 
 • Bir LLC aynı anda sınırsız sözleşme yapabilir.

Katar’da Şirket Kayıt Süreci

Katar’da şirket kaydı, ayrıntılı belgeler nedeniyle uzun bir süreç olabilir. Sadece ayrıntılı değil, aynı zamanda belgelerin de kesin süreler içerisinde Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’na sunulması gerekiyor. 

Katar’da şirket tescil süreci için başlangıçta bir şirketin üç temel belgeye sahip olması gerekir. 

 • Ticari ikamet veya CR, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bir şirketin yasallığını, adını ve mülkiyetini belirtir. Tüm hissedarların ve hisselerinin listelendiği ticari unvana ve ana sözleşmeye sahip olduğunuzda bunu elde etmek kolaydır.
 • Ticaret lisansı, bir şirketin seçtiği iş yapısının türüne bağlıdır. MEC onaylı bir ofis alanına sahip olmak için ticaret lisansı almak gerekir. Ticaret lisansı almak için şirketin başvuru formunu, her bir işletme yetkilisinin kimlik fotokopileri, CR, ana sözleşme, ofis binası ve ofis alanının dışarıdan ve içeriden fotoğrafları, bina tamamlama belgesi ve sahibinin kimliği ve kira sözleşmesi. 
 • Bilgisayar kartı, firmanın imza yetkisini belirten bir belgedir. Katarlı üyelerin bilgisayar kartında listelenmesi zorunludur. 

Bir şirketin ayrıca doğru tabela lisansını, sahipleri yabancıysa göçmenlik sertifikasını ve operasyonların başlaması için gerekli diğer lisansları da alması gerekir. Ayrıca işletme sahibinin tecrübe belgesine sahip olması gerekmektedir. 

Bu lisansların yanı sıra Katar’da şirket tescili için birkaç gereklilik daha vardır. Bunlar şunları içerir: 

 • Yabancı işletme sahipleri için oturma izinleri.
 • Herhangi bir Katar kurumsal bankasında şirket adına geçerli bir banka hesabı.
 • Şirket çalışanlarının Çalışma Bakanlığı’na kaydı.
 • Kamu vergi ve gelir dairelerine kayıt. 

Katar’da Şirket Kurmanın Maliyeti Ne Kadar?

Katar’da şirket kurma prosedürünün farklı adımlarında çeşitli maliyetler söz konusudur. Örneğin –

 • Şirketin minimum 200.000 QAR tutarında sermaye göstermesi gerekmektedir. 
 • Ticari unvan alırken seçilen ismin Arapça anlamı çıkmıyorsa işletmenin fazladan 1.000 QAR ödemesi gerekir.
 • Ticari bir konutun maliyeti yıllık 1.500 QAR ile 7.000 QAR arasında olabilir. 
 • Kuruluş maliyetleri ilk yılda 30.000 QAR’ın üzerindedir. 
 • İkinci yıldan itibaren yıllık şirket maliyetleri 5.000 QAR’ın üzerindedir.
 • Katar katılımının ortalama ücreti, şirketin kuruluşu, banka hesabı, ofis adresi ve yönetici ikametgahı dahil olmak üzere 100.000 QAR’ın üzerindedir.

Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi, çeşitli ticaret lisanslarının kendi maliyetleri vardır:

İş Tipi

Maliyet

Yabancı sermayeli

133.330 QAR

Serbest bölge işi

122.280 QAR

Yabancı bir işletmenin geçici şubesi

126.706 QAR

Yabancı bir işletmenin devam eden şubesi

112.557 QAR

Temsilcilik

126.690 QAR

Bağlı limited şirket

125.950 QAR

Holding

124.950 QAR

Vergi mükellefi limited şirket

112.557 QAR

Ortak girişim

104.128 QAR

Çalışma vizesi alan limited şirket

124.950 QAR

Yabancıların Katar’da İş Kurmasına İzin Veriliyor mu?

Katar’ın ticaret kanunlarına göre yabancı bir yatırımcı, yalnızca en az bir Katarlı ortağı varsa ve asgari sermaye şartını karşılıyorsa Katar’da iş kurabilir. 

Bir yabancının Katar’da iş yapabileceği çeşitli vizeler bulunmaktadır. Bunlar şunları içerir: 

 • 72 saatlik iş vizesi varışta verilir ve kısa iş ziyaretleri için kullanılır.
 • Yabancı işçiler, yalnızca üç ay geçerli olduğundan geçici sözleşmeler için iş vizesi kullanırlar.
 • Yatırımcı vizesi, Katar’da ticari girişimlere yatırım yapan eski patent sahipleri tarafından kullanılır. Yatırımcı vizesi sahipleri herhangi bir sponsorluk olmaksızın Katar’da kalabilirler ancak mülk sahipliği, iyi hal ve tıbbi sağlık durumlarına ilişkin belgeleri göstermeleri gerekmektedir.

Yabancı Sermayeli İşletmelere Devlet Yardımı

Katar hükümeti tarım, eğitim, sağlık, turizm, doğal kaynaklar, bilişim ve teknoloji ile enerji ve madencilik sektörlerindeki işletmelere kapsamlı destek sağlıyor. Onlara devlet tarafından teşvikler sunuluyor ve hatta on yıl süreyle vergiden muaf tutuluyorlar. Üstelik Katar hükümeti, yabancı yatırımcıları ve işletme sahiplerini çekmek için kuluçka merkezleri ve serbest ekonomik bölge hükümleri de sağlıyor.