Kuveyt’te İşletme Kurulumu

Kuveyt’te Şirket Açma ve Ticaret Yapma Yolları

K

uveyt sağlam bir ekonomiye, yabancı işletmeler için düşük vergi oranlarına ve yüksek kazançlı vatandaşlara sahip olup, bu da onu yabancı işletmeler için cazip bir yer haline getirmektedir. Bu güçlü ekonominin hükümeti, yabancı yatırımı altyapı geliştirme gibi petrol dışı endüstrilere çekerek her zaman ekonomiyi çeşitlendirmenin ve genişletmenin yollarını arıyor. Gayrimenkul, iş danışmanlığı, ithalat, tarım, sağlık hizmetleri ve daha pek çok alanda çok sayıda iş fırsatı ve beklentisi bulunmaktadır.

Kuveyt’te İşletme Kurulumu

Kuveyt doğal kaynaklar açısından zengindir. Dünyanın ilk on petrol ihracatçısı arasında yer alıyor. Ekonomi esasen petrole dayalı olsa da, ulusal kalkınma planı Yeni Kuveyt Vizyonu 2035 ekonomik çeşitlendirmeyi vurguluyor. 

Kuveyt’te İş Yapmanın Avantajları

 • Altyapı Tesisleri
 • Petrol ve Gaz Sektörleri
 • İyi Döviz Kurları
 • Güçlü ve saygın bankacılık sistemi
 • Doğrudan Yatırım Teşviki Kanunu
 • Demografik Bölge
 • Vergi teşvikleri

Kuveyt’teki Farklı İş Yapıları Türleri 

Kuveyt Ortak Girişim LLC (JV LLC)

Kuveyt’teki JV LLC en çok kullanılan iş yapılarından biridir. Bu iş biçimini kurmak için herhangi bir uyruktan bir yönetici gereklidir. Şirkette %51 hisseye sahip Kuveytli bir hissedarın da atanması gerekiyor. Yabancı bir hissedarın bu tür bir kuruluşta yalnızca %49 hisseye sahip olması sınırlıdır. Hissedarların ve yöneticilerin sorumluluğu belirli bir miktarla sınırlıdır. Bu kuruluş türü için asgari ödenmiş sermaye 1000 Kuveyt Dinarı’dır (KD).

Tamamına Sahip Olunan Yabancı Kuruluş (WLL)

Kuveyt Doğrudan Yabancı Yatırım Yasası, bazı kuruluşlarda %100 yabancı mülkiyete izin vermektedir. Bu ancak Kuveyt Doğrudan Yatırım Teşvik Ajansı’ndan (KDIPA) gerekli izin ve onayların alınmasından sonra mümkün olacaktır. Ancak bu varlığın kaydedilmesi yaklaşık 180 gün sürecektir. Bu tür bir kuruluşu oluşturmak için asgari ödenmiş sermaye 70.000 ABD Doları ile 1.40.000 ABD Doları arasındadır. Bu nedenle bu şirket tarafından planlanan faaliyetlerin ulusal öneme sahip olarak uygulanması gerekmektedir.

Kuveyt LLP (Kuveyt Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı)

Kuveyt’teki sınırlı sorumlu ortaklık, kullanılan başka bir iş yapısı biçimidir. Bu tür kuruluşlarda ortaklar vardır. Ortaklardan birinin yerel bir birey olması gerekir. Ortaklarla ilgili olarak KDIPA’nın onayının alınması gerekmektedir. Bu kuruluş biçiminin belirli vergi avantajları vardır. Yıllık Beyanların bu kuruluş türü tarafından sunulması gerekir.

Kuveyt Serbest Bölge Şirketi (Shuwaikh Şirketleri)

Genellikle bu serbest bölgelerde herhangi bir vergi şekli bulunmamaktadır. Bu serbest bölgede faaliyet gösteren firmalardan gümrük vergileri ve diğer harçlar da alınmayacak.

 

Kuveyt Anonim Şirketi

Bu şirket şekli, hisselerini halka açık borsada arz eden halka açık limited şirketlere benzemektedir. Yabancılar da bu kuruluş şeklinin hissedarı olabilir. KDIPA’dan muafiyet alınmadığı sürece hisselerin maksimum %49’u olmalıdır. Bu tür bir kuruluş oluşturmak için söz konusu kuruluşun Ticaret ve Yatırım Bakanlığı’na kayıtlı olması gerekir.

Şube

Yabancı bir şirket olarak iş yapmak istiyorsanız Kuveyt’te bir şube açmanız uygun olacaktır. Kuveyt’teki bir şube, yabancı ana şirketin yalnızca bir uzantısıdır. Şubenin sınırlı bir sorumluluğu yoktur ve tüm sorumluluk ana şirkete aittir.

Temsilcilik

Kuveyt’teki temsilcilik ofisi yabancı ana şirketin yalnızca bir uzantısıdır. Kuveyt’te bir temsilciliğin kar amacı güden faaliyetlerde bulunmasına izin verilmemektedir. Mali tabloların Kuveyt’teki temsilcilik tarafından sunulmasına gerek yoktur. Yabancı firmaya yönelik tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetler temsilcilik tarafından yürütülebilir.

Ticari Acentelik Sözleşmesi

Kuveyt’te önemli miktarda sermaye yatırımı gerekmiyorsa, Kuveyt’te şirket tesciline giden yatırımcı yukarıdaki ticari anlaşma formunu kullanabilir. Kuveyt’te şirket tesciline giden bir yatırımcı, bir acenteyle bu şekilde bir anlaşma yapmayı düşünecektir. Temsilci, şirketin Kuveyt’te temsil edilmesine ilişkin tüm işlemleri gerçekleştirecekti.

Kuveyt’te Vergi Türleri

 • Kurumlar vergisi
 • Zekat
 • Gümrük vergisi
 • Ulusal İşgücü Destek Vergisi

Kuveyt Giriş Stratejisi

İş Kurulum Hizmetleri

Kuveyt’te mevcut İş Yapıları şunlardır: Kuveyt Ortak Girişim LLC (JV LLC), Tamamına Sahip Olunan Yabancı Kuruluş (WLL), Kuveyt Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı (Kuveyt LLP), Kuveyt Serbest Bölge Şirketi (Shuwaikh Şirketleri), Kuveyt Anonim Şirketi, Şube Ofisi, Temsilci Ofis ve Ticari Acentelik Sözleşmesi. İş kurma hizmetlerimiz arasında Kuveyt’te iş kurmak için tercih etmeniz gereken iş yapısı türüne ilişkin danışmanlık da yer almaktadır. Ekibimiz, işletme tescil sürecinde, işletme için banka hesabı açılmasında ve kayıt sonrası uyumluluk konularında size yardımcı olacaktır.

İş Yönetimi Danışmanlığı

Danışmanlarımız, iş ihtiyaçlarınıza göre işletmeyi kurmak ve işletmek için stratejik bir plan oluşturur. İşletmeniz için bir bütçe oluşturuyoruz ve nakit akışlarını geliştiriyoruz. Ayrıca iç kontrol süreçlerini inceliyor ve iş incelemeleri gerçekleştiriyoruz. İşletmenin yönetimi ile ilgili konularda danışmanlık sağlıyoruz.

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk uzmanlarımız ticari faaliyetler, finans, fikri mülkiyet koruması vb. konularda hukuki tavsiyelerde bulunur. Ayrıca işletmeniz için yasal belgeler hazırlar ve gerekli belgeleri inceleyip derleriz. Ayrıca tüm yasal ve mevzuat uyumluluğunun usulüne uygun olarak yerine getirilmesini sağlıyoruz.

Muhasebe ve Denetim Danışmanlık Hizmetleri

Uzmanlarımız, farklı muhasebe kayıtlarının uygun şekilde tutulmasını sağlayan defter tutma hizmetleri sunmaktadır. Bu, kasa defterleri, genel muhasebe defterleri, sabit kıymet kayıtları ve alacak ve borç hesapları alt defterleri gibi eksiksiz ve düzenli mali kayıtların tutulmasını içerir. Buna ek olarak finansal raporlama, muhasebe rehberliği ve defter tutma hizmetleri de sağlıyoruz. Doğru mali hesapların oluşturulmasına yardımcı olur, muhasebe standartlarına uygunluğu sağlar ve karmaşık muhasebe konularında nitelikli tavsiyeler sunarlar. Hesaplar ve mali tablolar, şirket operasyonlarının doğru ve adil görünümünü yansıtacak şekilde hazırlanır. Müşterilerimiz adına muhasebe ve denetim gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlıyoruz.

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi uzmanlarımız, vergi yükümlülüklerinizi etkili bir şekilde yönetmenize ve vergi giderlerini düşürme fırsatlarını belirlemenize yardımcı olacaktır. Vergi beyannamesinin zamanında verilmesini sağlıyoruz. Doğrudan ve dolaylı vergiler konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Dünya giderek daha fazla bağlantılı hale geldikçe, işletmeler düzenli olarak karmaşık vergi sonuçları olan sınır ötesi işlemlere giriyor. Dünya çapındaki vergi danışmanlığı hizmetlerimizi kullanarak uluslararası vergi uyumu, çifte vergilendirme anlaşmaları, transfer fiyatlandırması ve uluslararası vergi planlaması konularında kapsamlı danışmanlık sağlıyoruz. Bilgimiz, şirketlerin uluslararası vergilerle ilgili zorlukların üstesinden gelmelerine ve dünya çapındaki vergi konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Fikri Mülkiyet Danışmanlığı Hizmetleri

Fikri Mülkiyet Uzmanlarımız Fikri Mülkiyet Uyumluluğuna yardımcı olur. Kayıt başvurularını doldurarak ve ilgili belgeleri derleyerek fikri mülkiyet kaydının alınmasına yardımcı oluyoruz. Fikri mülkiyet uzmanlarından oluşan ekibimiz aynı zamanda IP uyumluluğu ve IP Koruması konusunda da tavsiyelerde bulunur. Ayrıca herhangi bir ihlale karşı fikri mülkiyet haklarının uygulanmasına da yardımcı oluyoruz.

Kuveyt’teki Hizmetlerimiz Hakkında

World Company Setup, dünya genelinde erken aşamadaki işletmelere, yeni kurulan şirketlere, girişimcilere ve büyük kurumsal şirketlere uçtan uca iş kurulumu, finansal, düzenleyici, vergilendirme, hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunan lider yönetim danışmanlığı firmalarından biridir.