Güney Afrika’da Şirket Kurmak ve Ticaret Yapmak

K

Devlet kıtanın güney kesiminde yer almaktadır. Güney Afrika, kuzeyde Botsvana, Namibya ve Zimbabve, kuzeydoğuda ise Svaziland ve Mozambik ile sınır komşusudur. Lesoto'nun yerleşim bölgesi Güney Afrika topraklarında yer almaktadır. Başkent Pretoria'dır.

Güney Afrika Şirket Açma

Güney Afrika’da şirket kaydı yaklaşık 15 iş günü sürer, ardından şirketin vergi dairesine tescil edilmesi gerekir. Şirket 45 gün içinde tescil ettirilmezse otomatik olarak iptal edilecek ve 8000 rand ceza uygulanmaktadır.

Güney Afrika’da Yatırım Yapmak ve Şirket Oluşumu

Kayıt maliyeti

İkinci yılın maliyeti

Yönetici Sayısı

Kurumlar vergisi oranları

Kayıtlı Sermayenin Ödemesi

Mali tablolar

1990,00 ABD Doları

1900,00 ABD Doları

1

%28,00

0,01

Eve

Güney Afrika Cumhuriyeti (Güney Afrika), Afrika kıtasının en gelişmiş ve zengin ülkesidir.

Devlet kıtanın güney kesiminde yer almaktadır. Güney Afrika, kuzeyde Botsvana, Namibya ve Zimbabve, kuzeydoğuda ise Svaziland ve Mozambik ile sınır komşusudur. Lesoto’nun yerleşim bölgesi Güney Afrika topraklarında yer almaktadır. Başkent Pretoria’dır.

Belki de Güney Afrika, eyalette temsil edilen milliyetler açısından en çeşitli cumhuriyettir. Nüfus yaklaşık 49 milyon kişidir.

11 dil (İngilizce, Afrikanca vb.) Güney Afrika’da devlet dili statüsündedir.

Güney Afrika’nın bankacılık sistemi, merkez bankası ve birkaç büyük bankanın yanı sıra bir dizi küçük banka tarafından temsil edilmektedir.

Güney Afrika randı, Güney Afrika’nın para birimidir.

Güney Afrika’da Şirket Açma Avantajları

Başlıca nedenleri şunlardır:

– Devletin offshore şirketlerinin “kara listesine” dâhil olmaması

– Gelişmiş ve etkili bankacılık sistemi

– Başarılı vergi planlaması yapma imkânı

Güney Afrika’da şirket kurmak hızla popülerlik kazanıyor

Güney Afrika’da iş yapma biçimleri

Güney Afrika’da şirketlerin aşağıdaki organizasyonel ve yasal biçimlerde kaydedilmesi mümkündür:

Halka Açık Şirket (PLC). Şirket, örneğin malların (hizmetlerin) ihracatı için offshore işlerinde etkili bir araç olarak kullanılmaktadır.

Güney Afrika’da Halka Açık Şirket Kurmak  (PLC)

 • Güney Afrika’da kurulan firmanın adı “PLC” ile bitmelidir.
 • Sermaye, şirketin hissedarlarının (sahiplerinin) toplam sermayeye verdikleri paylardan oluşur. Sermaye miktarı parasal eş değerde olabileceği gibi gerçek varlıklarda da olabilir.
 • Gerçek varlıklar, gerçek piyasa değerine sahip nesne ile temsil edilebilir. Fikri mülkiyet, gelecekte üçüncü şahısların herhangi bir kısıtlama olmaksızın hak elde edebilmesi şartıyla şirketin kayıtlı sermayesi olarak hareket edebilir. Güney Afrika’da gayrimenkul olarak ifade edilen ve şirketin kayıtlı sermayesine katkıda bulunan gayrimenkullerin değeri, lisanslı denetçinin onayını alması gerekmektedir.
 • PLC şirketinin kayıtlı sermayesi en az 100.000 rand’a eşit olacaktır. Kayıt anında kayıtlı sermayenin toplam tutarının en az 1/4’ünün yatırılması gerekmektedir.
 • Halka açık şirket ancak sermayenin tamamının taahhüdü tamamlandıktan sonra ticari faaliyette bulunabilir.
 • Güney Afrika’da şirket açmak PLC firmasının tescil süresi yaklaşık 5 haftadır.
 • Şirketin yöneticisi herhangi bir ülkede ikamet eden tüzel kişi veya gerçek kişi olabilir. Yönetici sayısı iki veya daha fazla olup, üst sınır bulunmamaktadır.
 • Şirkette mutlaka bir sekreter bulunacaktır.
 • Hisse ihracı herhangi bir kısıtlama olmaksızın mümkündür.
 • Hissedarlar/sahipler toplantıları yıllık olarak yapılmalıdır. Yeri ve zamanı hissedarlar kendileri belirler. Toplantıda tüm hissedarların/sahiplerin hazır bulunması gerekmektedir.
 • İlk toplantının kayıt anından itibaren 18 ay içinde yapılması gerekmektedir. Sonraki her toplantı cari mali yılın sonundan itibaren 9 ay içinde yapılacaktır. Aynı zamanda bir önceki yıllık genel kurul toplantısından sonraki aranın 15 ayı geçmemesi gerekmektedir.
 • Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşme Şirketler Siciline sunulacaktır. Memorandumda şirketin adı ve kayıtlı ofisinin adresi belirtilmelidir. Mutabakat metni her hissedar tarafından tanık huzurunda imzalanır. Şart, şirketin ticari faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin temel kuralları ve iç davranış kurallarını düzenler.
 • Şirketin Güney Afrika’da yerleşik olmayan bir kişiye ait olması durumunda, şirketin gelirinin kaynağını denetleyecek Güney Afrika’dan bir “kamu görevlisi” görevlendirilmesi gerekiyor.
 • Güney Afrika’daki şirket her türlü meşru faaliyette bulunabilir.

Güney Afrika’da Şirket Muhasebesi

 • Muhasebe kayıtlarının tutulması ve şirketin bir mali yıl içerisinde gerçekleştirdiği işlemleri yansıtması gerekmektedir. Aynı zamanda şirketin mevcut mali durumu da rapora yansıtılmalıdır.
 • Muhasebe beyanı, alınan veya aktarılan tüm tutarların tutarlı günlük hesaplamasını içerir. Raporda ayrıca likit varlıkların tutarları, ortakların paylarının değeri ve toplam tutarları belirtilerek kayıt yapılması gerekmektedir.
 • Raporlar, imza tarihinden itibaren 6 yıl içerisinde Sicilde belirtilen yasal adreste saklanmalıdır.
 • İstatistik raporunun Şirketler Siciline gönderilmesi gerekmektedir. Mali yılın bitiş tarihinden itibaren en geç 21. günün bitiminden sonra yapılmalıdır.
 • Şirketin mali yılı, raporlama döneminin ilk gününden itibaren 365 günü aşmayan süredir. Her bir şirket için raporlama döneminin başlangıç tarihi Sicil tarafından belirlenir. Şirketin kurulduğu ayın son günüdür. 9 ay içerisinde yönetici bu tarihi değiştirme hakkına sahiptir, ancak bu konuda Sicil ile önceden anlaşmaya varılması gerekmektedir.
 • Şirketin ilk mali yılı tescil tarihinden itibaren en az 6 ay, en fazla 18 ay olabilir.

Güney Afrika’da Şirket Özellikleri

 • Şirket adı “Proprietary Limited” veya “PTY Limited” sözcükleriyle bitmelidir.
 • Şirketin gerçek veya tüzel kişi olan ve Güney Afrika’da ikamet eden veya etmeyen bir hissedarı olabilir. Maksimum hissedar sayısı 50 kişidir.
 • Yalnızca nama yazılı payların çıkarılmasına izin verilir ve tüm katılımcıların onayı olmadan üçüncü kişilere devredilemez.
 • Şirketin Güney Afrika’da ikamet eden veya etmeyen bir yöneticisi olabilir.
 • Şirketin kuruluş belgeleri Şart ve Memorandumdur. Mutabakat, şirketin kayıt ofisinin adresini ve adını içermelidir.
 • Şirketin Güney Afrika’da tescili yaklaşık 15 iş günü sürer, ardından şirketin vergi dairesine tescil edilmesi gerekir. Şirket 45 gün içinde tescil ettirilmezse otomatik olarak iptal edilecek ve 8000 rand ceza uygulanacaktır.

Özel Bir Şirketin Muhasebesi

Şirket, muhasebe kayıtlarını tutmak ve faaliyet direktörleri ve hissedarlara ilişkin bilgilerin eklendiği yıllık rapor sunmakla yükümlüdür. Raporda ayrıca mali yıl içerisinde hisse sahibi olan hissedarlara ilişkin bilgilere de yer veriliyor.

Güney Afrika’daki Vergi Türleri

Güney Afrika gelir vergisi oranı genellikle %29’a eşittir.

En kısa sürede Güney Afrika’da hazır firma tescilini sizin için gerçekleştireceğiz. Güney Afrika’da şirket satın almak artık her zamankinden daha kolay. Güney Afrika’da işletme tescili, meşru uluslararası ticarete başlamanın en basit ve en ucuz yollarından biridir. Güney Afrika’da şirket kurulumu işimizin ana yönlerinden biridir.

 

Kare

1 219 910,00

Nüfus

48 601 100,00

Başkent

Pretoria

Devlet politikası

Parlementer Cumhuriyet

Telefon kodu

27

konum

Güney Afrika

İklim

Güney Afrika, doğudaki kuru Namib Çölü’nden subtropiklere kadar çok çeşitli iklim bölgelerine sahiptir.

Okuma yazma oranı

%87,00

Etnik gruplar

Siyahlar – %79,4 Beyazlar – %9,2, renkliler (çoğunlukla melezler) – %8,8, Hintliler ve Asyalılar – %2,6

Ulusal para birimi

Güney Afrika Randı (ZAR)

USD döviz kuru

9.84

Resmi dil

İngilizce, Afrikaans, Venda, Zulu, Xhosa, Ndebele, Swati, Kuzey Sotho, Sesotho, Tswana ve Tsonga

Hazır firma satın alma imkanı

Evet

İsminde Kiril alfabesinin kullanılması

HAYIR

Yerel kayıtlı ofis

HAYIR

Kayıt şartları

Gerekli tüm belgelerin teslim edilmesinden sonraki 14 gün

Adında BPA’nın belirtilmesi

Uluslararası Holding Şirketi olarak özel veya halka açık limited şirket – (IHC) Close Corporations

İsimde yasaklı ifadeler

Adı açık veya zımni olarak şirketin iş alanlarının yaygınlığı, yetki ve yeterlilikleri açısından yanıltıcı olabilecek devlet kurumları, belediye veya idari makamlar, bilinen kamu kuruluşları vb. ile ilişkisini belirtir.

Yerel kayıtlı acente

HAYIR

Standart para birimi

Güney Afrika Randı

Çıkarılmış sermayenin asgari tutarı

HAYIR

Hamiline yazılı hisseler

HAYIR

Kayıtlı sermayenin olağan büyüklüğü

100000

Nominal değeri olmayan hisse ihraç etme imkanı

HAYIR

KDV

Evet

Temel kurumlar vergisi oranı

%28,00

Sermaye kazancı vergisi

Evet

Para birimi kontrolü

HAYIR

Pul vergisi

HAYIR

Asgari yönetici sayısı

1

Rezidans müdürleri için aranan şartlar

HAYIR

Tüzel kişilerin yöneticisine izin verilir

Evet

Veriler yerel acenteye açıklanıyor

Evet

Kamu siciline veri alanı

Evet

Sekreterin bulunması şartı

Evet

Sekreterin ikametgahı şartı

Evet

Sekreterin yeterliliği için gerekenler

HAYIR

Sekreter olarak tüzel kişilik

Evet

Asgari hissedar sayısı

1

Veriler kamu siciline girilir

Evet

Hissedarların ikamet şartı

HAYIR

Yararlanıcıya ilişkin bilgiler açıklandı

HAYIR

Bilgiler yerel temsilciye açıklanabilir

Evet

Hissedarlar-tüzel kişiler kabul edilebilir

Evet

Rapor verme zorunluluğu

Evet

Raporlara açık erişim

HAYIR

Yasal denetim

Evet

Yıllık Beyanname verme zorunluluğu

Evet

Yıllık İadeye açık erişim

Evet

Rapor zorunluluğu

Evet

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması (imzalayan devletler)

45

OECD üyeliği

HAYIR