Karadağ Şirket Kurulumu

Karadağ Şirket Kurulumu

K

aradağ, Balkanlar'ın en dinamik ekonomilerinden birini sunuyor. 1990'lardaki çekişmelerin ve 2006'da Sırbistan'dan bağımsızlığın ardından Karadağ hükümeti özellikle refah yaratmaya odaklandı. Karadağ Şirket Kurulumu hakkındaki detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Karadağ’da şirket kurmayı mümkün olduğunca kolaylaştırarak girişimcileri cezbetmektedir.

Karadağ Şirket kurulumu  sürecinden Karadağ’da ödeyeceğiniz şirket vergilerine kadar Karadağ şirket kurma kuralları ve prosedürleri hakkında bilmeniz gerekenler bunlar.

Karadağ Bölgesindeki Popüler Şirket Türleri

Karadağ’da şirket kuranlar genellikle limited şirketi tercih ediyor.

Karadağ’da LLC’ler Društvo s ograničenom odgovornošću (DOO) olarak bilinir. Birine başlamak için önemli gereksinimler şunları içerir:

  • 1 – 30 hissedar, gerçek kişi veya tüzel şirket, yerli veya yabancı
  • En az 1 € kuruluş sermayesi
  • Karadağ’da yaşayacak ve maaşını şirketten alacak bir yönetici direktör
  • Tüm kurucuların ve genel müdürün pasaportlarının görülmesi
  • DOO’larda şirket kurma süreci en fazla 7 iş günü sürmekte olup, yurt dışından vekaletname ile tamamlanabilmektedir.

Kendinizi şirketinizin genel müdürü yapmak, geçici oturma izni almak için gereken istihdam koşullarını yerine getirecektir.

Karadağ’da Şirket Kurmanın Diğer Seçenekleri

LLC’lerin yanı sıra şirketinizi şu şekilde de yönetebilirsiniz:

Anonim şirket (Akcionarsko drutvo): Bunlar en az 25.000 € kuruluş sermayesi gerektirir (bazen borsalar ve sigortacılar gibi şirketler için çok daha fazla) ve bir yönetim kurulu ve bir denetçi atanması da dahil olmak üzere katı kurallara sahiptirler.

Genel (Ortako drutvo) ve sınırlı sorumlu ortaklıklar (Komanditno drutvo): İlki daha az resmidir ve tüm ortaklar şirket borçlarından tam olarak sorumludur. İkincisi için, komandit ortaklar yalnızca yatırım yaptıkları miktardan sorumludurlar ve komandit ortaklarla aynı yetkilere sahip değillerdir.

Şahıs şirketleri: Bunlar sermaye gereksinimi olmayan veya sahibinin kişisel varlıkları için koruma sağlamayan küçük şirketlerdir.

Yukarıdaki şirketlerden herhangi birinin tescili, iş türlerine bağlı olarak 2-4 hafta sürebilir.

Karadağ Kuruluş Kuralları

Bir LLC’nin daha önce tartışılan özelliklerinin yanı sıra, Karadağ’ın şirket kuruluş süreci sizden şunları yapmanızı gerektirir:

Şirketiniz için orijinal bir ad (halihazırda kayıtlı olmayan) seçin.

Temel belgeleri (kuruluş sözleşmesi, ana sözleşme vb.) mahkemeden tasdik ettirin.

Şirketiniz için bir ana faaliyet seçin.

Bu faaliyete bağlı olarak (örneğin bir seyahat acentesi), Karadağ’da fiziksel bir ofisinizin olması gerekebilir.

Karadağ’da bir yazışma adresiniz ve bir Karadağ bankasında hesabınız olsun.

Üzerine şirketin benzersiz mührünün bulunduğu bir damga yaptırın.

Şirket, asgari gelir veya hiç gelir olmasa bile muhasebe kayıtlarını tutmalıdır.

Karadağ’da Şirket Nasıl Kaydedilir?

Karadağ’ın şirket tescil süreci kolay ve basittir. Vergi İdaresi’nin Ticari İşletmelerin Merkezi Sicili (CBRE), kurumsal belgeleri toplar ve bir vergi kimlik numarasının yanı sıra bir KDV vergi numarası verir.

Karadağ, şirketlerin hükümete tescili için tek pencereli bir sisteme sahiptir. Bu, Ticari İşletmelerin Merkezi Sicili tarafından yürütülür.

Bu “tek pencereli” kayıt süreci (formları doldurmak ve çeşitli devlet dairelerine kaydolmak yerine) Karadağ’da iş yapmanın en güçlü yönlerinden biridir.

Karadağ’da Şirket Kurma ve Tescil Etmenin Maliyetleri

Karadağ’da şirket kurmanın maliyeti kısmen operasyonunuzun karmaşıklığına ve dolayısıyla dışarıdan ne kadar tavsiyeye ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Daha ayrıntılı olarak:

CBRE’ye kaydolmak, damga yaptırmak ve şirketinizin kaydının resmi gazetede yayımlanmasının ücret ve harçları en az 50 Euro tutarındadır.

Sanal ofis ve kayıtlı adresin maliyeti, konuma ve kullanıma bağlı olarak ayda 25-75 Euro arasındadır.

Anonim şirketlerde ücretler bu tutarın iki katı olabilir.

Karadağ’ın şirket tescil sürecini sizin adınıza yürütecek bir danışman tutmak yaklaşık 2.000 €’ya mal olacak ve aynı zamanda zamandan ve baş ağrısından tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Avukatların ve muhasebecilerin çoğu, hizmetleri için saatlik olarak fatura keser ve genellikle ön fiyat teklifi vermeye hazırdır.

Offshore Şirketinizin Yuvası Olarak Karadağ

Genel anlamda, bu kılavuzun amaçları doğrultusunda offshore şirketler, bir ülkenin yasalarına göre kayıtlı olan ancak o ülkenin vatandaşlarıyla iş yapmayan şirketlerdir.

Bu düzenleme çoğu zaman onları kayıtlı oldukları ülkede vergi ödemekten muaf tutmaktadır.

Karadağ offshore yetki alanı değildir. Panama veya Anguilla gibi yerlerin aksine Karadağ’ın vergi sistemi Andorra’ya daha çok benziyor. “ Vergi cenneti ” kara listelerinde veya offshore yargı bölgelerinde görülmüyoruz, ancak aşağıdakiler de dahil olmak üzere aynı avantajların çoğunu sunuyoruz:

  • Çok düşük bir şirket gelir vergisi oranı
  • Karadağ’da şirket kurmanın düşük maliyetli ve basit süreci
  • Otomatik bilgi paylaşım planlarının parçası olmayan bir bankacılık sistemi

Karadağ Şirketler Vergisi Oranıyla İlgili Önemli Noktalar

Karadağ oldukça basit bir vergi sistemine sahiptir. İşletme yanlısı, büyümeye odaklı vergi sisteminin bir parçası olarak Karadağ’da şirket kazançları üzerinden sabit bir vergi uygulanıyor.

Karadağ’da şirket vergisi genellikle %9 ile %15 arasında değişmektedir. Ülkenin az gelişmiş bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik bazı vergi indirimleri sunulmaktadır.

Karadağ’da KDV Nedir ve Kimin Ödemesi Gerekir?

1 Ocak 2018 itibarıyla mal ve hizmet satışlarından alınan standart KDV %21’dir. Yıllık net satışları 18.000 Euro’nun üzerinde olan herhangi bir şirketin hükümete kaydolması ve aylık olarak KDV ödemesi gerekir. 18.000 €’nun altındaki ciro için KDV %17’dir.

Karadağ’a ithal edilen malların değeri 75 Euro’nun altındaysa KDV’den muaftır.

Karadağlı Şirketler için Diğer Vergi Hususları

Karadağ’da vergi mukimi değilseniz ancak şirketinizi burada kurup işletiyorsanız, temettü, faiz ve telif ücreti olarak eve gönderdiğiniz gelir üzerinden stopaj vergisi ödeyeceksiniz.

Genel olarak, üçü için de temettü vergisi olarak standart %15’lik bir oran uygulanır. Kendi ülkenizin Karadağ ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması varsa durum farklı olabilir.

Şirket Kuruyorsanız Neden Karadağ’ı Seçmelisiniz?

Karadağ, girişimcilerin taşınmayı tercih ettiği ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. 

Şirketinizi Karadağ’a kaydettirmek kolaydır.

Karadağ’da şirket vergi oranınız Avrupa’nın hemen hemen her yerine göre daha düşük olacaktır.

Ülke avroyu kullanıyor ve modern küresel ekonomiyle yakından bütünleşiyor.

Online şirkete kaydolmak için nadiren ideal bir ülke olarak görülse de, iş yapmak için çok stratejik bir yer olabilir.

Karadağ Şirket Kurulumu