Dubai Şirket Lisansı İptal

Ş

irketin tasfiyesi için gerekli belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sorumlu taraflar olarak rolümüz gereği tüm belgelerin BAE yasalarına uygun olarak hazırlanmasını sağlamalıyız. BAE'de şirket tasfiyesi arıyorsanız, Dubai Şirket Lisansı İptal Etme ve şirketinizin feshi için gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

BAE Dubai Şirket Tasfiye Hizmetleri, Tasfiye ve Kayıt Silme

Dubai’de bir şirketin tasfiyesi süreci zaman alıcı ve zorlu olabilir. Dubai, BAE’deki tasfiye memurlarımız, tüm yasal prosedürleri basitleştirecek ve işletmenizin tasfiyesi sırasında size rehberlik edecek bilgi ve deneyimle donatılmıştır.

Dubai’deki işletmelerin tasfiye edilmesinin nedenlerinden biri, günlük faaliyetlerini ve operasyonlarını yürütmek için yeterli finansmana sahip olmadıkları ya da başabaş için yeterli kazanç elde etmedikleri ve borçlu oldukları durumlardır.

Bir şirketin tasfiye edilmesinin bir diğer önemli nedeni, bir dolandırıcılık olayı veya şirketin feshine yol açan yasa ve düzenlemelerin ihlali olabilir.

Dubai Şirket Kapanışı Nedir?

Dubai Şirket Lisansı İptal Etme, bir şirketin işlerini sona erdirmek ve varlıklarını paydaşlarına dağıtmaktır.

Dubai Bir Şirketin Lisansını  Neden İptal Etmek Gereklidir?

Dubai Şirket Lisansı İptal edilmesinin gerekmesinin çeşitli nedenleri olabilir. İlk olarak, lisansınızın süresinin dolması üzerine birikmiş para cezaları veya cezalardan kaçınmak için devlet kurumlarına işletmeyi durdurduğunuzu bildirmeniz zorunludur. İkinci olarak alacaklılarınıza ve ortaklarınıza karşı yükümlülüklerinizi ve sorumluluklarınızı ele almalısınız.

Dubai’de Tasfiye Türleri Nelerdir?

BAE kanunu iki tür şirket tasfiyesini tanır:

 • Gönüllü tasfiye:
 • Gönüllü tasfiyede şirketin hissedarları, şirketi gönüllü olarak tasfiye etmeye karar verirler. Süreç, hissedarların işi sona erdirmeyi kabul ettiği şirketin genel kurul toplantısında özel bir kararın alınmasıyla başlatılır. Kararın alınmasının ardından şirketin, işlerini kontrol altına alacak ve varlıklarını dağıtacak bir tasfiye memuru ataması gerekiyor.
 • Zorunlu Tasfiye:
 • Bir şirketin tasfiyesine karar verildiğinde mahkeme tarafından zorunlu tasfiye kararı verilir. Örneğin şirketin iflas etmesi, borçlarını ödememesi veya dolandırıcılık yapması durumunda mahkeme tasfiye kararı verebilir. Zorunlu tasfiyede, şirketin işlerini kontrol altına almak ve varlıklarını hissedarlara dağıtmak üzere mahkeme tarafından bir tasfiye memuru atanır.

BAE Dubai’de Şirket Tasfiye Süreci Nedir?

Dubai Şirket Lisansı İptal etme adımları tüm işletmeler tarafından takip edilmelidir. Bununla birlikte girişimciler, BAE’de şirket tasfiyesine girişmeden önce gerekli tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

Resmi tasfiye süreci, Tasfiye Memuru ve ortakların, süre boyunca herhangi bir itirazda bulunulmayacağından emin olmak için Lisans Otoritesi’ne bir beyan mektubu göndermesiyle başlar. Gerekli tüm hükümet izinleri alındıktan sonra İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı’ndaki şirket kurma kartının iptal edilmesi gerekiyor. Yabancı ortakların vizelerinin iptali için ilgili İkamet ve Yabancılar İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilerek açıklama yapılması gerekmektedir. Lisans Otoritesi gerekli tüm belgeleri talep eder ve iptal izni almak için bir ücret belirler.

Bir Şirketin Tasfiye süreci çeşitli aşamaları içerir. İster Dubai’de şirket tasfiye hizmetleri arıyor olun, ister şirketinizin feshine ilişkin ayrıntılı süreç hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor olun, daha fazla ayrıntı için danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçebilirsiniz.

Dubai’de Şirket Tasfiye Memurunun Rolü Nedir?

Tasfiye süreci sırasında tasfiye memuru, alacaklılara ve hissedarlara fayda sağlayabilecek teminatsız varlıkları belirlemek ve satmak için şirketin mali durumunu dikkatle inceler. Pay sahipleri tasfiye memurunu kararla atayabilecekleri gibi, zorunlu tasfiye davalarında mahkeme de kendilerini atayabilir. Tasfiye memuru, atanmasının ardından resmi bir kabul mektubu sunacak ve resmi tasfiye sürecinde kullanılmak üzere bir iş beyanı ve bir tasfiye memuru raporu hazırlayacaktır.

Bir şirketin borçlarını ödemesi ve kalan fonları hissedarlarına dağıtması gerekiyorsa, tasfiye sürecinden tasfiye memuru sorumludur. Bu gerekliliğin amacı, kolektif ortaklıklar, limited şirketler, adi limited ortaklıklar ile kamu ve özel anonim şirketler gibi hukuki şekillere uygulanabilir.

Genel olarak, tasfiye memurunun rolü şirketin borçlarının ödenmesini ve kalan fonların adil ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle, güvenilir ve güvenilir bir tasfiye memurunun seçilmesi, sorunsuz ve verimli bir süreç sağlamak için çok önemlidir.

Tasfiye Raporunun Amacı Nedir ?

BAE yetkilileri, tasfiye halindeki şirketlerin ticaret lisansını iptal etmek için bir tasfiye denetim raporu talep ediyor. Bu rapor, şirketin borçlarını ve varlıklarını özetlediği ve Şirket Tasfiye Memuru’na ilgili tüm mali bilgileri sağladığı için önemlidir.

Tasfiye raporu, varlıkları, yükümlülükleri ve ödenmemiş borçları da dahil olmak üzere şirketin mali durumunun açık ve şeffaf bir resmini sunar. Tasfiye süreci sırasında ele alınması gerekebilecek olası sorunları veya tutarsızlıkları belirlemek için tüm mali kayıtlar tasfiye memuruna sunulmalıdır. Ayrıca, her bir tarafın adil payını almasını sağlamak amacıyla varlıkların paydaşlar arasında önerilen dağılımı da raporda özetlenmektedir. Son olarak tasfiye raporu, BAE’deki tasfiye sürecini düzenleyen yerel yasa ve düzenlemelere uyumu sağlar.

Dubai’de Şirket Tasfiyesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirketin tasfiyesi için gerekli belge ve bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sorumlu taraflar olarak rolümüz gereği tüm belgelerin BAE yasalarına uygun olarak hazırlanmasını sağlamalıyız. BAE’de şirket tasfiyesi arıyorsanız ve şirketinizin feshi için gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

Dubai, BAE’de şirket tasfiyesi prosedürleri nelerdir?

Şirketin tasfiyesinin gerçekleşebilmesi için belirli prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Sorumlu taraf olarak rolümüze ilişkin olarak tasfiye sürecinin BAE yasalarına uygun olarak yapılmasını sağlamaktan sorumluyuz. Dubai’de şirket tasfiye hizmetleri arıyorsanız, şirketinizin feshi prosedürü hakkında daha fazla bilgi için danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

World Company Setup, Dubai, BAE’deki şirket tasfiye hizmetlerinde size nasıl yardımcı olabilir?

World Company Setup, Dubai’de çeşitli sektörlerdeki müşterilere tasfiye çözümleri sunan köklü tasfiye memurlarıdır. Alandaki uzmanlıkları ve kapsamlı deneyimleri, onları Dubai’de şirket tasfiye hizmetleri arayan müşteriler için en iyi seçenek haline getiriyor.

 • World Company Setup, olağanüstü hizmet sunmaya ve müşterilerinin zamandan, emekten ve paradan tasarruf etmesini sağlamaya kararlıdır. Gerekli tüm belge ve onayları alarak tasfiye prosedürünü müşterileri için uygun hale getirirler.
 • World Company Setup’ın hükümet yetkilileriyle olan deneyimi, onların süreci önemli ölçüde hızlandırmasına olanak tanıyarak müşterilerin tasfiye işlemlerini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlayabilmelerini sağlar.
 • Müşterilerin mümkün olan en iyi hizmeti almasını sağlamak için World Company Setup, onlara yardımcı olacak uzman bir danışman atar. World Company Setup kapsamlı yaklaşımı ve müşteri memnuniyetine olan bağlılığı sayesinde müşteriler, tasfiye ihtiyaçlarının özen ve uzmanlıkla karşılanacağına güvenebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi ve kaydının silinmesi nelerdir?
 • BAE’de bir şirketin kaydının silinmesi ve tasfiyesi, bir işletmenin kapatılması ve adının ticaret sicilinden çıkarılmasına ilişkin yasal süreci içerir.
 • Dubai’de Şirket iflas başvurusunda bulunmak için sunulması gereken belgeler var mı?
 • Kurumsal iflas başvurusunda bulunmak için gerekli belgeler arasında tasfiye başvurusu, şirketin esas sözleşmesi ve ana sözleşmesi ve tasfiye memurunun tasfiye memuru olarak hareket etme izni yer alır.
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi nedir?
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi prosedürü, şirketin yasal olarak feshedilmesi ve varlıklarının hissedarlarına veya alacaklılarına dağıtılması anlamına gelir.
 • Dubai Şirket tasfiye memurunun görevleri nelerdir?
 • Bir şirket tasfiye memurunun görevleri arasında şirketin varlıklarını yönetmek, borçlarını ödemek ve kalan varlıkları hissedarlara veya alacaklılara dağıtmak yer alır.
 • Tasfiye prosedürü nedir?
 • Tasfiye prosedürü, bir tasfiye memurunun atanmasını, alacaklılara ve hissedarlara bildirimde bulunulmasını, varlıkların satılmasını, borçların ödenmesini ve kalan varlıkların dağıtılmasını içerir.
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi ne kadar sürer?
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi için gereken süre, şirketin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve yasal gerekliliklerin karmaşıklığına bağlıdır. Yine de tamamlanması genellikle biraz zaman alır.
 • World Company Setup bir şirketin tasfiyesine nasıl yardımcı olabilir?
 • World Company Setup, kapsamlı kurumsal çözümler sağlayarak, şirket tasfiye süreci için gereken tüm gerekli belge ve onayları yöneterek ve süreç boyunca müşterilere yardımcı olacak uzman bir danışman görevlendirerek bir şirketin tasfiyesine yardımcı olur.
 • Dubai’de bir emirliğin bir emirliğinde kurulu olan ancak başka bir emirlikteki bir şube tarafından kontrol edilen ve feshedilen bir firmanın şubesine ne olur?
 • Emirlik merkezli bir firmanın başka bir şubeyi kontrol eden şubesi, başladığı Emirlik yasalarına uygun olarak tasfiye edilecek.
 • Dubai’de Borçları bulunan bir şirketin sicil kaydı silinebilir mi?
 • Bir şirketin ödenmemiş borçları varsa kaydı silinebilir, ancak tasfiye sürecinin tamamlanması ve sicilden silinmeden önce alacaklılarına ödeme yapılması gerekir.
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi ve tescilinin silinmesinin maliyetleri nelerdir?
 • BAE’de bir şirketin tasfiyesi ve şirketin kaydının silinmesinin maliyeti, tasfiye sürecinin karmaşıklığına, şirket varlıklarının değerine ve tasfiye memuru ile devlet yetkilileri tarafından talep edilen tasfiye ücretlerine bağlıdır.

Dubai Şirket Lisansı İptal