Dubai’de Bir Şirket Nasıl Tasfiye Edilir?

B

AE yetkilileri, bir şirketin ticaret lisansını iptal etmeden önce şirketin tasfiyesine ilişkin bir denetim raporu talep ediyor. Buna göre tasfiye denetim raporunda bir şirketin borçları ve varlıkları belirtilir. Ayrıca tüm mali bilgilerin Şirket Tasfiye Memuru'na sağlanması gerekmektedir.

BAE Dubai’de Şirket Tasfiye Süreçleri

Bir şirketin tasfiyesi zor ve karmaşık olabilir; bu nedenle yasal veya mali sorunlardan kaçınmak için doğru prosedürlerin izlenmesi çok önemlidir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan ve işletmenizi kapatmak isteyen bir işletme sahibiyseniz, şirketinizi tasfiye etmek için hangi adımları atmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz.

Dubai Şirket Tasfiyesi Nedir?

Tasfiye, bir şirketin işlerinin tasfiye edilmesi ve varlıklarının hissedarlara dağıtılması sürecidir. Tasfiye gönüllü veya zorunlu olabilir. Gönüllü tasfiyede, şirketin hissedarları işi gönüllü olarak sona erdirmeye karar verirler. Bunun aksine, mahkemenin iflas veya diğer nedenlerden dolayı şirketin tasfiyesine karar vermesi durumunda zorunlu tasfiye meydana gelir.

Dubai Şirketin Tasfiyesi Neden Gereklidir?

Devlet kurumları, işi yürütmeyi bıraktığınız konusunda bilgilendirilmelidir; bu nedenle, lisansınızın süresinin dolması üzerine birikmiş para cezaları veya cezalar tahsil edilmeyecektir.

Alacaklılarınıza ve ortaklarınıza karşı yükümlülüklerinizi ve sorumluluklarınızı ele almanız ve bir hissedar şirket olarak çıkarlarınızı korumanız zorunludur.

Ayrıca işletmenizi yeniden açarken itibarınızı ve iyi niyetinizi dikkate almanız akıllıca olacaktır.

Dubai Tasfiye Çeşitleri Nelerdir?

BAE kanunları iki tür şirket tasfiyesini tanır:

 • Gönüllü tasfiye:

Gönüllü tasfiyede şirketin hissedarları, şirketin kendi istekleriyle tasfiye edilmesine karar verirler. Bu süreç, Yönetim Kurulu’nun işi tasfiye etmeyi kabul ettiği şirketin genel kurulunda özel bir karar alınmasıyla başlatılır. Karar alındıktan sonra şirketin, işlerini kontrol altına alacak ve varlıklarını paydaşlarına dağıtacak bir tasfiye memuru ataması gerekiyor.

 • Zorunlu tasfiye:

Mahkemenin şirketin tasfiyesine karar vermesi üzerine zorunlu tasfiye başlatılır. Şirketin iflas etmesi, borçlarını ödememesi veya dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunması halinde mahkeme tasfiye kararı verebilir. Zorunlu tasfiyede, şirketin işlerini kontrol altına almak ve varlıklarını hissedarlara dağıtmak üzere mahkeme tarafından bir tasfiye memuru atanır.

Dubai Şirket Tasfiye Süreci Nedir?

Aşağıda tüm işletmelerin şirketlerini tasfiye ederken izlemesi gereken adımlar yer almaktadır. Ancak her girişimci, BAE’de bir şirket tasfiyesine girişmeden önce aşağıdaki önemli faktörleri göz önünde bulundurmalıdır:

BAE’de tasfiye süreci iki aşamadan oluşmaktadır:

 1. Aşama:
 • Şirketin tasfiyesini ve tasfiye memurunun atanmasını onaylayan genel kurul tutanağının noter tasdikli bir örneğinin Şirket Hissedar/Sahipleri tarafından imzalanmasını sağlayın.
 • Kayıtlı bir tasfiye memuru, görevi kabul ettiğine dair resmi bir mektup sunmalıdır.
 • Başvurunuzu iptal etmek istiyorsanız DED veya diğer yetkili kanallar üzerinden ulaşabileceğiniz iptal formunu doldurunuz.
 • Şirkete ait belgelerin ilgili Kuruma sunulmasının ardından DED tarafından tasfiye belgesi düzenlenecektir.
 • Tasfiyenin reklamını iki yerel gazetede (Arapça ve İngilizce) yapın.
 • Borçlulara fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren 45 gün süre tanınıyor.
 1. aşama:
 • Tasfiye memuru ve ortaklar tarafından verilen süre boyunca diğer taraflardan herhangi bir itiraz alınmadığını DED’e beyan edin.
 • Lisansı iptal etmek için diğer devlet kurumlarından onay alın.
 • Firma kartının İnsan Kaynakları ve Emirlikleşme Bakanlığı aracılığıyla iptal edilmesini sağlayın.
 • Çalışma ve Göçmenlik Dairesi’nden gerekli raporların alınmasının ardından şirketin ilgili İkamet ve Yabancılar İşleri Genel Müdürlüğü’nde yabancı ortakları tarafından desteklenen vizelerin iptal edilmesini sağlayın.
 • Nihai iptal onayı için yukarıda belirtilen tüm belgelerin orijinal kopyalarının sunulması gerekmektedir.
 • Talep edilen ücretlerin ödenmesi üzerine tarafınıza kayıt silme (iptal) belgesi verilecektir.

Dubai şirket tasfiye memurunun görevi nedir?

Varlıkların toplanması ve kullanılması yoluyla tasfiye memuru alacaklılara ödeme yapar ve kalan fonları hissedarlara dağıtır.

Şirketiniz aşağıdaki yasal formlardan herhangi birine sahipse tasfiye memuru seçmeniz gerekir:

 • Genel Ortaklık
 • Limited şirket
 • Basit Sınırlı Ortaklık
 • Kamu Anonim Şirketi
 • Özel Anonim Şirket

Tasfiyenin bir parçası olarak, tasfiye memuru şirketinizin mali durumunu inceler ve alacaklılara ve hissedarlara fayda sağlamak için teminatsız varlıkları tespit edip satar. Pay sahipleri tasfiye memurunu kararla veya mahkeme kararıyla zorunlu tasfiye halinde atayabilir. Tasfiye memuru atandıktan sonra resmi bir kabul mektubu verecektir. Tasfiye sürecinin bir parçası olarak ayrıca bir iş beyanı ve tasfiye memuru raporu hazırlayacaklar.

Dubai Tasfiye Raporunun Rolü Nedir?

BAE yetkilileri, bir şirketin ticaret lisansını iptal etmeden önce şirketin tasfiyesine ilişkin bir denetim raporu talep ediyor. Buna göre tasfiye denetim raporunda bir şirketin borçları ve varlıkları belirtilir. Ayrıca tüm mali bilgilerin Şirket Tasfiye Memuru’na sağlanması gerekmektedir.

Bu süreç Tasfiye Memuru ve ortakların Lisans Otoritesi’ne bir beyan mektubu göndermesiyle başlar. Yetkisiz kullanım süresi boyunca hiçbir itirazın yapılmamasını sağlar. Gerekli hükümet izinlerinin alınmasının ardından bir sonraki adım, İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı’ndaki şirket kurma kartını iptal etmek olacaktır. Şirketin yabancı ortaklarının vizelerinin iptalinin de ilgili İkamet ve Yabancılar Genel Müdürlüğü’nden talep edilmesi gerekmektedir. İptal izni almak için Lisans Otoritesi gerekli tüm belgeleri almalı ve bir ücret belirlemelidir.

Tasfiye raporunda bir şirketin varlıkları ve yükümlülükleri özetlenir. Ayrıca şirketin tüm mali kayıtları tasfiye memuruna sunulmalıdır. Tasfiye sonrasında nakit gelirler varlıklara dönüştürülür, alacaklılara ödeme yapılır veya kalan borçlar şirket tarafından karşılanır.

Dubai’de Şirket Tasfiyesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Şirketin tasfiyesine ilişkin gerekli belge ve bilgilerin sunulması zorunluluğu bulunmaktadır. Tüm belgelerin BAE yasalarına göre hazırlanmasını sağlamak bizim sorumluluğumuzdadır. Şirketinizin tasfiyesi için gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi için lütfen danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

World Company Setup Nasıl Yardımcı Olabilir?

World Company Setup, bu alandaki geniş deneyimi ve uzmanlığı sayesinde çok çeşitli sektörlerden müşterilerine tasfiye çözümleri sunmaktadır. Bir şirket olarak aşağıdakilerle tanınıyoruz:

 • Kapsamlı deneyim ve uzmanlık: Her ölçekteki müşteriye kapsamlı kurumsal çözümler sunan lider bir pazara giriş ve çıkış uzmanıyız!
 • Avantajları: Tüm belgelerinizi ve onaylarınızı bize bırakarak zamandan, emekten ve paradan tasarruf edersiniz! Böylece şirketinizi istediğiniz zaman tasfiye etmek bizim yardımımızla mümkündür. Ayrıca resmi makamlarla olan tecrübelerimiz sayesinde tasfiye sürecini çok daha sorunsuz yürütebiliyoruz.
 • Müşterilerimize olan bağlılığımız: Tüm hizmetlerimizde size yardımcı olmak için uzman danışmanlarımızdan biri sizinle iletişime geçecektir.

Dubai'de Bir Şirket Nasıl Tasfiye Edilir