Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Anlaşması CEPA

B

irleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ticaretin ötesine geçiyor - iki ülkenin son 50 yıldır paylaştığı güçlü güven ve birlik bağını simgeliyor. Anlaşma, ekonomik büyüme, iklim değişikliği, eğitim ve teknolojik gelişmeler gibi acil küresel zorluklarla mücadelede ortak çabalar için muazzam bir fırsat sunuyor. Her iki ülke de bu sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için işbirliği yapma potansiyeline sahip ve müreffeh bir geleceğin yolunu açıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA)

Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE) ile Türkiye arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) imzalanması, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkide önemli bir kilometre taşını işaret ediyor. Uzun bir güçlü ikili ilişkiler geçmişine sahip olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, CEPA’nın işletmeler için yeni yollar yaratarak ve ekonomik büyümeyi teşvik ederek daha da güçlendirmeyi amaçladığı büyüyen bir ticaret ve yatırım ilişkisine tanık oldular.

BAE’nin Türkiye ile anlaşmaya girme kararı, ekonomik ortaklıklarını çeşitlendirmek ve Türkiye pazarının potansiyelinden yararlanmak için stratejik bir hamledir. Mal ve hizmet ticareti, yatırım ve fikri mülkiyet gibi çeşitli sektörleri kapsayan CEPA’nın her iki ülkedeki ticaret, yatırım ve iş fırsatlarını artırması bekleniyor. Ayrıca, teknoloji, turizm ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini teşvik edecektir. Bu anlaşma, hem BAE’nin hem de Türkiye’nin büyümesi ve gelişmesi için büyük umut vaat ediyor.

BAE, ticareti uzun zamandır kalkınmayı hızlandırmak, yatırım çekmek, üretkenliği artırmak ve kalıcı refah yaratmak için çok önemli bir araç olarak kabul etmiştir. Bu bakış açısına dayanarak, BAE’nin yeni ekonomik gündemi, ticaret akışlarını artırmaya, tedarik zincirlerini güçlendirmeye ve küresel ticaret sisteminde kesinliği sağlamaya öncelik veriyor. Bu taahhüdün bir kanıtı olarak 2022, ilk kez 2,2 trilyon AED’yi aşarak ve ihracat ve yeniden ihracatta yeni kilometre taşlarına ulaşarak rekor petrol dışı dış ticarete tanık oldu. Türkiye, ortak değerler üzerine inşa edilmiş uzun süredir devam eden dostluğu ve geleceğe yönelik birleşik vizyonu ile bu çabalarda etkili olmuştur.

Her iki ülke de birbirini tamamlayan ekonomilere sahipken, Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu’da önemli bir ticaret ve yatırım merkezi, Türkiye ise Avrupa ve Asya’ya açılan önemli bir kapı görevi görüyor. Karşılıklı bağımlılıklarını yansıtan ikili ticaret hacmi yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2022’de, iki ülke arasındaki ikili petrol dışı ticaret, BAE’nin ilk 10 ticaret ortağı arasındaki en yüksek büyüme oranı olan 2021’e kıyasla% 40’lık dikkate değer bir büyüme ile 18,9 milyar ABD dolarına ulaştı. 2022’de Türkiye’ye petrol dışı ihracat 5,6 milyar ABD Doları olarak gerçekleşerek 2021’e göre% 109’luk önemli bir artışa işaret ederken, yeniden ihracat 2022’de yaklaşık% 87’lik bir artışla 2,3 milyar ABD Dolarına ulaştı. Bu rakamlar, iki ülke arasındaki sağlam ekonomik bağların bir örneğidir.

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ticaretin ötesine geçiyor – iki ülkenin son 50 yıldır paylaştığı güçlü güven ve birlik bağını simgeliyor. Anlaşma, ekonomik büyüme, iklim değişikliği, eğitim ve teknolojik gelişmeler gibi acil küresel zorluklarla mücadelede ortak çabalar için muazzam bir fırsat sunuyor. Her iki ülke de bu sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek için işbirliği yapma potansiyeline sahip ve müreffeh bir geleceğin yolunu açıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Gelecek için Ortaklık Kuruyor

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye, önümüzdeki yıllarda sadece dayanmakla kalmayacak, aynı zamanda gelişecek kararlı bir ortaklık kuruyorlar. Her iki ülke de, refah ve istikrarla karakterize bir bölgeyi ilerletme konusundaki ortak bir vizyonun yönlendirdiği çok yönlü işbirliklerini derinleştirmeye tamamen kendini adamıştır. Bu sarsılmaz bağlılık, bu kapsayıcı hedefin peşinde devam eden işbirliğine zemin hazırlamaktadır.

Girişimciler, İşletmeler Ve Yatırımcılar İçin Fırsatlar

BAE-Türkiye Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Türkiye için dikkate değer bir başarıdır. Anlaşma, her iki ülkenin güçlü ekonomilerinden yararlanarak kendi nüfusları için dönüştürücü bir ilerleme ve refah çağını başlatan önemli bir anı işaret ediyor.

* Birleşik Arap Emirlikleri Hizmetleri İşletmeleri için Kesinlik ve Pazara Erişim: CEPA, Birleşik Arap Emirlikleri hizmetleri işletmelerinin Türkiye pazarına erişebilmelerini ve finans, dağıtım, telekomünikasyon, eğitim, sağlık ve seyahatle ilgili hizmetler gibi kilit Birleşik Arap Emirlikleri hizmet sektörlerinde adil bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlamak için Türkiye’den taahhütler almaktadır. Buna ek olarak, CEPA açık ve şeffaf ticaret kuralları belirler, iş operasyonlarını basitleştirir ve hizmetlerin Türkiye ve ötesine genişlemesini ve ihracatını teşvik eder.

 

* Mal Ticaretinin Önündeki Engellerin Azaltılması: CEPA, akışlı özel prosedürler, daha düşük gümrük vergileri ve modernize edilmiş ticaret kuralları aracılığıyla, yeni veya mevcut Birleşik Arap Emirlikleri ihracatçılarını Türkiye’ye güçlendirerek daha kolay ve daha uygun maliyetli ticaret sağlar. Bu, hem Birleşik Arap Emirlikleri ihracatçılarına hem de tüketicilerine fayda sağlayarak ekonomik büyümeyi teşvik eder ve refahı artırır.

* Dijital Ekonomiyi Güçlendirmek: Önce dijital ekonominin önemini kabul eden BAE, dijital ticaretin kurallarını şekillendirmeye kararlıdır. Cepa’mız çevrimiçi tüketicinin korunmasını sağlar, verilerin serbest akışını kolaylaştırır ve fikri mülkiyet haklarını korurken iş dünyasında dijital teknolojilerin kullanımını teşvik eder. CEPA, dijital ekonomideki engelleri en aza indirerek yeni teknolojilere yatırımı teşvik ediyor ve Birleşik Arap Emirlikleri genelinde dijital dönüşümü hızlandırıyor.

* Küresel Zorluklar Üzerinde işbirliği: CEPA ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye daha güçlü ekonomik bağlar kurar ve küresel konularda işbirliğini geliştirir. Bu ortaklık, yeni teknoloji geliştirme, güvenlik, çevre politikaları ve uygulamaları, gıda güvenliği, iklim değişikliği ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmektedir. Birlikte, ortak zorlukların üstesinden gelmeyi ve herkes için müreffeh bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz.

* KOBİ’lerin Genişlemesini ve Gelişmesini Sağlamak: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler), BAE’de faaliyet gösteren şirketlerin% 95’ini oluşturan ve BAE’nin gsyih’sının% 50’sinden fazlasına katkıda bulunan modern, bilgiye dayalı ekonomimizin bel kemiğidir. CEPA, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli KOBİ’lere Türkiye pazarındaki heyecan verici fırsatları yakalamaları için bir platform sunuyor. Yeni müşterilere, ağlara, işbirliği fırsatlarına ve hızlı ölçeklendirme mekanizmalarına erişimin artmasıyla KOBİ’ler erişimlerini güvenle genişletebilir ve kolektif başarımıza katkıda bulunabilir. hızda ölçeklendirme mekanizmaları.

* Birleşik Arap Emirlikleri ihracatı artık alüminyum ağır makine, bitkisel yağ, seramik, cam ve polietilen ve diğer petrokimyasalların yanı sıra diğer rafine petroller de dahil olmak üzere gümrüksüz muameleden yararlanıyor.

 

* Cepa’mız ayrıca iş, dağıtım, finans ve taşımacılık hizmetleri, sağlık, telekomünikasyon, inşaat ve eğitim gibi sektörlerde Türkiye’nin hizmet pazarına daha iyi pazar erişimi sağlamaktadır.

 

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Anlaşması Genel Hedefler

Türkiye ile yaptığımız Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmamız (CEPA), Birleşik Arap Emirlikleri ihracatının önündeki engelleri azaltarak, BAE’nin küresel rekabetteki çıkarlarını koruyarak ve adil ve şeffaf ticaret düzenlemelerini teşvik ederek özel sektörü yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bu anlaşmayı uygulayarak Birleşik Arap Emirlikleri işletmelerinin Türkiye pazarına daha verimli bir şekilde erişmelerini, rekabet güçlerini artırmalarını ve mal ve hizmet ihracatlarını daha yüksek maliyet verimliliğiyle gerçekleştirmelerini sağlıyoruz.

Mallar İçin Pazar Erişiminin İyileştirilmesi

* Birleşik Arap Emirlikleri ihracatçılarına, petrol dışı ikili ticaretin değerinin% 93’ünü kapsayan tarife hatlarının% 83’ünden fazlasında tarife kaldırılması veya azaltılması yoluyla Türkiye pazarına daha fazla erişim sağlar.

* İthalat ruhsatlandırma prosedürlerine ilişkin adil ve şeffaf kurallar oluşturur.

* Birleşik Arap Emirlikleri ürünleri ile adil rekabetin sağlanması için BAE’YE yönelik Türk ürünlerine ihracat sübvansiyonlarının kullanılmasını engeller.

* GATT 1994 uyarınca ithalat ve ihracat kısıtlamalarını düzenler.

* Ticareti yapılan mallar üzerindeki tarife eliminasyonunun kapsamını genişletmek için bir temel oluşturur.

* Ticarete engel oluşturabilecek tarife dışı önlemler konusunda istişareler için bir mekanizma oluşturur.

Menşe Kuralları

Ürünlerin tercihli tarife muamelesinden yararlanabilmesi için kriterlerin belirlenmesi

* Ticareti yapılan malların tarife indirimi veya ortadan kaldırılması için uygun olduğu kriterleri düzenleyen tercihli menşe kurallarını belirler.

* Bu kurallar hem yerel kaynaklardan ve malzemelerden üretilen malları (Tamamen Elde Edilen Mallar) hem de ithal malzemeler kullanılarak üretilen malları (Büyük Ölçüde Dönüştürülmüş Mallar) kapsar.

* BAE-Türkiye Cepa’da kabul edilen kurallar Avrupa menşe kuralları protokolüne dayanmaktadır. Anlaşma ayrıca, geçerli olduğu yerlerde Birleşik Krallık-Türkiye STA esasına dayanan bazı daha kolay kurallar da kullanmaktadır.

* Anlaşma, üreticilerimize ve üreticilerimize mallarını nitelendirmede daha fazla esneklik sağlayan, malları nitelemek için alternatif kurallar sağlar.

* Menşe kuralları kriterlerini karşılayan serbest bölgelerde üretilen mallar da bu sözleşme kapsamında tercihli muameleden yararlanabilir.

Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Anlaşması CEPA