Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Şirket Kurma Teşvikleri

T

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan yurt dışı şirket kurma teşvikleri, ulusal ekonominin güçlenmesini hedefleyen önemli bir adımdır. Bu teşvikler, Türk iş dünyasının yurtdışında daha etkin bir şekilde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır. Şirketler, yatırım yapacakları ülkelerde vergi avantajlarından, yerel desteklere kadar çeşitli teşviklerden faydalanabilirler. Ticaret Bakanlığı'nın bu teşvikleri, Türk şirketlerinin küresel rekabet ortamında daha rekabetçi olmalarına destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede, yurt dışında iş kurmak isteyen girişimciler, Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı bu teşvikleri değerlendirerek uluslararası pazarda daha güçlü bir konum elde edebilirler.

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar Hükümleri Uyarınca;

1- Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilir.

2-  İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

3-  Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenir.

4-  Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz.

5-  Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilir.

6-  Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami %50’si esas alınır.

5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’a BURADAN ulaşabilirsiniz. Ayrıca 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği Genelgesi’ne BURADAN ulaşabilirsiniz. 

İhracat yaparken müşteri bulmaktan yurt dışında reklam vermeye, fuarlara katılmaktan müşterilerin için uygun kredi bulmaya kadar sayısız destek burada! İstediğin her desteği kolayca al, ihracatını artır.

Mal İhracatı Destekleri

Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum.

Yurt dışında ürünlerimin reklamını yapmak veya yurt dışında bir yerim olsun istiyorum

Müşterimi tanımak ve pazarımı öğrenmek istiyorum

Hammaddelerimi vergisiz almak, ürünlerimi satarken kalitemi ispatlamak istiyorum

Müşterilerime uygun kredi istiyorum

Sektörümle birlikte hareket etmek istiyorum

Ürünümü kendim tasarlamak istiyorum

Küresel firmalarla çalışmak istiyorum (KTZ)

Dünya Markası Olmak İstiyorum

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerim Desteklensin

Sanal Fuar Destekleri


Hizmet İhracatı

Hizmetimin reklamını yapmak veya yurt dışında bir yerim olsun istiyorum

Müşterilerimi tanımak ve pazarımı öğrenmek istiyorum

Hizmet sunum kalitemi artırmak ve müşterilerimi tanımak istiyorum

Kendi uygulamamı/oyunumu tasarlamak istiyorum

Sektörümle beraber hareket etmek istiyorum

Yurt dışına gidip müşteri bulmak istiyorum

Dünya markası olmak istiyorum

Dijital Tanıtım Faaliyetlerine Katılmak İstiyorum

Sanal Fuar Katılım Desteği

Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Dijital Tanıtım Faaliyetlerine Katılmak İstiyorum

Yurt Dışı Şirket Kurma Teşvikleri