Dubai Şirketine Ortak Eklenmesi veya Çıkarılması

D

Dubai'de şirket ortaklarının eklenmesi veya çıkarılması, belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilebilir. Doğru belgeleri hazırlayarak ve süreçleri takip ederek, bu işlemleri hızlı ve maliyet etkin bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve detaylar için yasal ve mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir. World Company Setup olarak, Dubai'de ortak ekleme ve çıkarma işlemlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtiyacınız olan tüm destek için bize ulaşabilirsiniz.

Dubai Şirketine Ortak Eklenmesi veya Çıkarılması

Dubai, iş dünyasının kalbinin attığı merkezlerden biri olarak, girişimcilere ve yatırımcılara geniş fırsatlar sunar. Şirketlerin dinamik yapıları gereği, ortakların eklenmesi veya çıkarılması gibi değişiklikler sıklıkla meydana gelebilir. Dubai’de şirket ortaklarının eklenmesi ve çıkarılması süreçlerini, gerekli adımları ve dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele alacağız.

Şirket Ortaklarının Eklenmesi veya Çıkarılması Neden Önemlidir?

Dubai’deki şirketlerin yeni ortak ekleme veya çıkarma işlemleri, şirketin işleyişini ve stratejik hedeflerini doğrudan etkileyen önemli kararlardır. Bu işlemler şu durumlarda gerçekleştirilir:

 • Yeni Yatırımcıların Katılması: Şirketin büyümesini desteklemek için yeni yatırımcıların eklenmesi.
 • Ortakların Çekilmesi: Mevcut ortakların kişisel nedenlerle veya iş stratejileri doğrultusunda şirketten ayrılması.
 • Birleşme ve Satın Almalar: Şirket birleşmeleri veya satın almalar sırasında ortak yapısının değiştirilmesi.
 • Aile İşletmelerinde Devir: Aile üyeleri arasında ortaklık yapısının değiştirilmesi.

Dubai’de Yeni Şirket Ortağı Ekleme Süreci

Adım 1: Hazırlık ve Planlama

Yeni bir ortak ekleme sürecine başlamadan önce, aşağıdaki adımları izlemek önemlidir:

 • Yasal ve Mali Değerlendirme: Yeni ortağın şirket yapısına uygunluğu ve mali katkısı değerlendirilmelidir.
 • Hisse Devir Sözleşmesi Hazırlanması: Yeni ortak ile hisse devir sözleşmesi hazırlanmalıdır.
 • Şirket Ana Sözleşmesinin Güncellenmesi: Şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Adım 2: Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Yeni bir ortak eklemek için gerekli belgeler şunlardır:

 • Hisse Devir Sözleşmesi: Yeni ortak ile imzalanan anlaşma.
 • Pasaport ve Kimlik Belgeleri: Yeni ortağın pasaport ve kimlik belgeleri.
 • Şirket Belgeleri: Ticaret lisansı, şirket ana sözleşmesi ve diğer ilgili belgeler.

Adım 3: İlgili Otoritelerle İletişim

Yeni bir ortak ekleme işlemleri, ilgili otoriteler tarafından onaylanmalıdır:

 • Dubai Ekonomik Kalkınma Departmanı (DED): Ana kara şirketleri için DED’in onayı gerekmektedir.
 • Serbest Bölge Otoriteleri: Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketler için ilgili serbest bölge otoritesinin onayı gereklidir.

Adım 4: Başvuru ve Onay

Belgeler hazırlandıktan sonra, başvuru yapılmalıdır:

 • DED veya Serbest Bölge Otoritesine Başvuru: Belgeler, ilgili otoriteye sunulmalıdır.
 • Ücretlerin Ödenmesi: Ortak ekleme işlemleri için gerekli olan ücretler ödenmelidir.
 • Onay Süreci: İlgili otoritenin başvuruyu incelemesi ve onay vermesi beklenir.

Adım 5: Kayıt ve Güncelleme

Onay alındıktan sonra, şirket kayıtları güncellenmelidir:

 • Şirket Sicil Kayıtları: Ortak değişiklikleri şirket sicil kayıtlarına işlenmelidir.
 • Bankalar ve Diğer Kurumlar: İlgili bankalar ve kurumlar bilgilendirilmelidir.
 1. Şirket Ortaklarının Çıkarılması Süreci

Adım 1: Hazırlık ve Planlama

Bir ortağın şirketten çıkarılması sürecine başlamadan önce, aşağıdaki adımları izlemek önemlidir:

 • Yasal ve Mali Değerlendirme: Ortağın çıkarılmasının şirket üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir.
 • Hisse Devir Sözleşmesi Hazırlanması: Çıkacak ortak ile hisse devir sözleşmesi hazırlanmalıdır.
 • Şirket Ana Sözleşmesinin Güncellenmesi: Şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Adım 2: Gerekli Belgelerin Hazırlanması

Bir ortağın çıkarılması için gerekli belgeler şunlardır:

 • Hisse Devir Sözleşmesi: Çıkacak ortak ile imzalanan anlaşma.
 • Pasaport ve Kimlik Belgeleri: Çıkacak ortağın pasaport ve kimlik belgeleri.
 • Şirket Belgeleri: Ticaret lisansı, şirket ana sözleşmesi ve diğer ilgili belgeler.

Adım 3: İlgili Otoritelerle İletişim

Bir ortağın çıkarılması işlemleri, ilgili otoriteler tarafından onaylanmalıdır:

 • Dubai Ekonomik Kalkınma Departmanı (DED): Ana kara şirketleri için DED’in onayı gerekmektedir.
 • Serbest Bölge Otoriteleri: Serbest bölgede faaliyet gösteren şirketler için ilgili serbest bölge otoritesinin onayı gereklidir.

Adım 4: Başvuru ve Onay

Belgeler hazırlandıktan sonra, başvuru yapılmalıdır:

 • DED veya Serbest Bölge Otoritesine Başvuru: Belgeler, ilgili otoriteye sunulmalıdır.
 • Ücretlerin Ödenmesi: Ortak çıkarma işlemleri için gerekli olan ücretler ödenmelidir.
 • Onay Süreci: İlgili otoritenin başvuruyu incelemesi ve onay vermesi beklenir.

Adım 5: Kayıt ve Güncelleme

Onay alındıktan sonra, şirket kayıtları güncellenmelidir:

 • Şirket Sicil Kayıtları: Ortak değişiklikleri şirket sicil kayıtlarına işlenmelidir.
 • Bankalar ve Diğer Kurumlar: İlgili bankalar ve kurumlar bilgilendirilmelidir.

Dubai’de Şirket için Yeni Ortak Eklenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Yasal Uyum: Dubai’nin yasal gerekliliklerine uygun hareket etmek önemlidir.
 • Vergi Yükümlülükleri: Ortak ekleme veya çıkarma işlemlerinde olası vergi yükümlülükleri göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Tarafların Rızası: Tüm tarafların rızasının alınması ve anlaşmaların yazılı olarak yapılması önemlidir.
 • Profesyonel Destek: Yasal ve mali danışmanlardan profesyonel destek almak sürecin sorunsuz ilerlemesini sağlar.

Dubai’de şirket ortaklarının eklenmesi veya çıkarılması, belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilebilir. Doğru belgeleri hazırlayarak ve süreçleri takip ederek, bu işlemleri hızlı ve maliyet etkin bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve detaylar için yasal ve mali danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanız tavsiye edilir.

World Company Setup olarak, Dubai’de ortak ekleme ve çıkarma işlemlerinde profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İhtiyacınız olan tüm destek için bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Dubai’ye yatırım yapmanın faydaları nelerdir?