Türkiye'de Şirket Kurma Süreçleri ve Maliyeti

Türkiye'de Şirket Kurma Süreçleri

Türkiye, girişimciler için büyük fırsatlar sunan dinamik bir iş ortamına sahiptir. Şirket kurma süreci, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin ilk adımıdır. Peki, Türkiye'de şirket kurmak için neler yapılmalı? Girişimciler için Türkiye'de şirket kurma süreci, özenli bir planlama ve adım adım ilerleme gerektirir. İlk olarak, iş planınızı detaylı bir şekilde oluşturmalısınız. Bu plan, sektör analizi, hedef kitleniz, finansal projeksiyonlar ve pazarlama stratejileri gibi önemli unsurları içermelidir. Doğru bir iş planı, gelecekteki başarıya giden yolda rehberlik edecektir.

Türkiye'de şirket kurmak

Türkiye’de Şirket Kurma

Hukuki bir yapı seçimi, Türkiye’de şirket kurma maliyeti sürecinde kritik bir adımdır. Türkiye’de şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket, kooperatif gibi farklı şirket türleri arasından seçim yaparken, işinizi ve hedeflerinizi dikkate almalısınız. Bu seçim, sermaye miktarınızı, ortaklık yapınızı ve yönetim modelinizi belirleyecektir.

Türkiye’de Şirket Açma

Türkiye’de bir iş kurmak, hem iç piyasada hem de uluslararası alanda geniş bir potansiyeli beraberinde getirir. Bu süreci doğru yönetmek ve işinizi başarıya taşımak için adım adım ilerleyerek, geleceğe emin adımlarla yürüyebilirsiniz. Türkiye’de iş kurma sürecinizde başarılar dileriz!

Türkiye’de Yaygın Açılan Şirket Türleri

Yabancı yatırımcılara %100 pay ile Türkiye’de şirket açma izin verilmektedir. Şirket tescil prosedürleri basit olmasına rağmen uzman tavsiyesine başvurulması gerekmektedir.

Şirket yapısı türleri aşağıdadır:

Şahış Şirketi:  Şahıs şirketinde yıllık ciro 440.000TL’yi geçmediği durumlarda bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar arasında şirketinizin aylık muhasebe bedelinin düşük olması ve ticari faaliyetlerini kolay bir şekilde değiştirilebilmesi gelmektedir. Şahıs şirketlerinin oluşabilecek borçlarından kurucu şahıslar doğrudan sorumludurlar.

Limited Şirket (LTD. ŞTİ.):  Limited şirket tipinde ortakların sayısı en az bir , en fazla elli olmalıdır (TTK m. 573-574). TTK m. 573/I gereğince, limited şirket ancak “bir veya daha çok” gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Türkiye’de limited şirketi sermayesi en az 10.000 TL olmalıdır. Şirket kurulum aşamasında faaliyet tipinin belirlenmesi ve ileride genişleyebilir faaliyet alanlarının kurulum aşamasında eklenmesi sonrasında karşınıza çıkabilecek değişiklik maliyetlerini azaltmaktadır. Ortaklar kamu borçlarından sermayeleri oranında sorumludurlar.

Anonim Şirketi (A.Ş):  Anonim şirketi büyük işletmeler için uygundur. Anonim şirket kurucusunun gerçek bir kişi olma zorunluluğu yoktur. Tüzel kişiler de anonim şirket kurabilir, gerçek kişiler gibi hissedar veya ortak olabilirler. Anonim şirketinde en az sermaye tutarı 50.000 TL. Eskiden minimum 5 kişi ile kurulabilen anonim şirket, yeni güncellemeler ile birlikte artık tek bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabiliyor. Ortak sayısı için bir üst sınır ise belirlenmemiş. Ortak sayısı 500’ün üzerine çıkan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uymak zorunda. Anonim şirketlerde sorumluluk limited şirkete göre daha farklıdır. Şirket ortakları, şirket borçlarından sadece sermayeleri oranında ve şirkete karşı sorumludurlar.

 

Türkiye’de Şirket Kuruluşu için Nasıl Çalışıyoruz?

Bilgilerinizin Toplanması: Kişisel verilerinize gelecekteki şirketin adına, ticari faaliyetlerin açıklamasına vb. ihtiyacımız olacak.

Belgelerin İmzalanması: Gerekli tüm form ve belgeleri hazırlayıp resmi olarak imzalamanız gerekmektedir.

Noter Kayıt: Kayıt sürecinin ilk adımı, noterlik sözleşmesinin imzalanması ve tüzel kişilik statüsünün elde edilmesidir.

Ticaret Siciline Kayıt: Kayıt sürecinin en önemli kısmı, şirketinizin Türk Ticaret Siciline kaydedilmesi ve resmi bir Şirket Numarasının alınmasıdır.

Vergi Dairesi Kayıt: Ticaret Siciline kaydolduktan sonra şirketinizi Kurulacağı ilçenin dahil olduğu vergi dairesi’ne kayıt edilmesi  ve KDV numarasını alınmaktadır.

Diğer Kurumlara Kayıt: Sigorta vb. gibi kurumlara kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

Şirketimin Türkiye’de Bir Şubesini Açabilir miyim?

Dünya’nın her köşesinde bulunan ticaret siciline kayıtlı olan anonim ve limited şirketler, ticari hacmini genişletmek ve Türkiye’ye yatırım amacı için Türkiye’de şube açılışı yapabilirler. Buna karşın gerçek kişi tacirlerin Türkiye’de şube açılışı yapma imkânı yoktur. 

 

Türkiye’de Raf Şirketi Almak

Türkiye’de mevcut faaliyeti bulunan limited ve anonim türünde ki şirketleri satın alabilir, kısa sürede şirket işlemlerinizi tamamlayarak hızlı bir şekilde ticaretinize başlayabilirsiniz. Satın alınacak raf şirketlerinin kurumlara olan resmi bir yükümlülüğünün olup olmadığının yanısıra geçmiş borçlar, kredi puanı gibi gelecekte herhangi bir sebeple olumsuz etki oluşturacak durumunun olup olmadığını özenle araştırıyoruz.

Türkiye’de Vergi Türleri ve Vergi Sistemi

Türkiye’de bir işletme kurduğunuzda, vergi yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde anlamak ve yönetmek, başarılı bir finansal planlamanın temelidir. İşte Türkiye’de uygulanan vergi türleri ve oranları hakkında bilgi alabileceğiniz kısa bir rehber:
 
Kurumlar Vergisi:
Türkiye’deki şirketlerin elde ettikleri kazançlar üzerinden ödedikleri bir vergidir. 2023 itibarıyla kurumlar vergisi oranı %20’dir.
 
Gelir Vergisi:
Bireysel gelirler üzerinden alınan bir vergidir. Gelir vergisi oranları, gelir dilimine göre değişkenlik gösterir ve 2023 itibarıyla %15 ila %35 arasında değişir.
 
KDV (Katma Değer Vergisi):
Satılan mal ve hizmetlere uygulanan bir tüketim vergisidir. Standart KDV oranı genellikle %18’dir, ancak bazı mal ve hizmetlerde %1, %8, %5 gibi özel oranlar da bulunmaktadır.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Araç sahiplerinin motorlu taşıtlarını kullanma hakkını vergilendiren bir sistemdir. Araç türüne, yaşına ve motor gücüne göre değişen oranlarda uygulanır.
 

Türkiye’de Şirket Kurulumu Ne Kadar Zaman Alır?

Şirket kuruluş süresi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte genel olarak yeni kurulan bir şirketin tescilinin ve vergi numaralarının alınma süresine göre değişmektedir. 

  • Şahıs şirketi kurma süresi; 5 iş günü kurulum süresi ve 5 iş günüde yoklama süresi sonrasında firmanız kurulmaktadır.
  • Limited şirketi kurma süresi; 8 iş günü kurulum süresi ve 5-7 iş günü memur yoklama süresi sonrasında kurulmaktadır.
  • Anonim şirketi kurma süresi; 8 iş günü kurulum süresi ve 5-7 iş günü memur yoklama süresi sonrasında kurulmaktadır.

Türkiye’de şirket kurma maliyeti

Türkiye’de kurumsal banka hesabı açmak için gerekli evraklar

Türkiye’de şirket banka hesabı açmak için belgeler ve adımlar:

  • Ticaret Sicil Kaydı
  • Şirketin Kuruluş Belgeleri
  • Şirket Sahibinin Kimlik Belgeleri
  • Şirketin Vergi Numarası
  • İşletme Faaliyet Bilgileri

Bu belgeler ve bilgiler genel olarak bir işletme Türkiye’de banka hesabı açma süreci için gereklidir. Ancak, her banka kendi gereksinimlerine ve prosedürlerine göre farklı taleplerde bulunabilir.

Türkiye’de Şirket Kurma Maliyeti Nedir?

Türkiye’de şirket kurmanın maliyeti, işletme türüne, faaliyet alanına, işletmenin büyüklüğüne ve diğer faktörlere göre değişebilir. Türkiye’de şirket kurma maliyeti hakkında detaylı teklif almak için;