Düşük kurumlar vergisi oranlarından yararlanın

Kıbrıs’ta Şirket Kurmak ve Oturum Almak

Kıbrıs’ta minimum maliyetle şirket kurarak yerel yasalara uygun olmasını sağlayarak banka hesabı açabilirsiniz. Kıbrıs şirket oluşumu, şirketin tescili öncesinde, hissedarların hak ve yükümlülüklerini özetleyen bir belge olan şirket için Mutabakat Anlaşması ve Sözleşme taslağının hazırlanması gibi belirli prosedür ve taahhütleri içerir. İşletmenizi uyumlu hale getirmek için yeniden yapılandırma konusunda yasal ve vergi danışmanlığı sağlıyoruz ve hem ofislerimizin bulunduğu ülkelerde hem de diğer ülkelerde içerik oluşturma hizmetleri sunuyoruz. Kıbrıs'ta bir offshore şirket statüsünü korumak için, teşebbüs ticari faaliyetlerde bulunmalı ve hissedarlar toplantıları yetki alanı dışında yapılmalıdır.

Kıbrıs’ta Şirket Kuruluşu

Kıbrıs, şirket kurmak veya ticaret yapmak için en uygun ülkelerden biridir. Elverişli vergi politikaları, ekonomi ve diğer yabancı yatırım yasalarıyla global ortak pazarının kapısıdır.

Daha fazla kârı koruyun: Kıbrıs, net kar üzerinden alınan kurumlar vergisinin yalnızca %12,5’i ve temettüler üzerinde başka vergilendirme olmamasıyla en düşük vergi oranlarından birine sahiptir.

Vergi – Hisselerin Ücretsiz Satışı: Bir holding şirketi için ideal bir kurumsal araç.

Sağlam bir temel:  Kıbrıs mükemmel altyapı, telekomünikasyon, ofis alanı ve sağlık hizmetleri sunmaktadır.

Mükemmel konum: Üç kıtanın buluşma noktasında bulunan ve tam AB üyeliğine sahip olan Kıbrıs, uluslararası ticaret için ideal bir merkezdir.

Kıbrıs’ta Offshore Şirket Kaydının Avantajları

Kıbrıs, 60 ülke ile çifte vergilendirme konusunda anlaşma imzalamıştır. Kıbrıs’ta mali tablolar uluslararası standartlara uygun olarak sunulur. Kıbrıs, Avrupa’daki en düşük kurumlar vergisi oranlarından birine sahiptir. Uluslararası/dış temettüler, sermaye kazançları, menkul kıymet satışlarından elde edilen gelirler üzerinden vergi alınmaz. Kayıt prosedürünün basitliği ve şirketi sürdürmenin düşük maliyeti. Kıbrıs’ta ikamet etmeyen kişi vergiye tabi değildir. Nominal hizmet kullanma imkanı.

Kıbrıs’ta Şirket Kaydı için Gerekli Evraklar

Kuruluş belgesi (İngilizce/Yunanca); Kurucu sertifikası; Sekreter sertifikası; Hissedar sertifikası; Kayıtlı Adres sertifikası; Hissedarların pasaport fotokopileri (noter tasdikli olmalıdır) Kurucu belgelerin ciltli nüshalarının apostili Şirketin Mutabakat Zaptı ve Ana Sözleşmesi (noter tasdikli olmalıdır).

Kıbrıs’ta Vergiler

Kıbrıs vergi çerçevesi tamamen modernize edilmiş ve hem yerel hem de uluslararası günümüz şirketlerinin ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır.

Kıbrıs şirketi %12,5 oranında gelir vergisi ödemektedir. Kıbrıs’ta veraset, gayrimenkul, net servet ve belediye vergileri yoktur. %8’e kadar taşınmaz mal devir vergisi vardır. Katma değer vergisi %19’dur. Temettülerden ve menkul kıymetlerle yapılan işlemlerden elde edilen gelirler vergiye tabi değildir.

Kıbrıs’ta Ne Tür Şirketler Açılabilir?

Kıbrıs’ta şirket tipleri: Limited şirket. Bu, özel bir limited şirket veya halka açık bir limited şirket olabilir. Ortaklık (Genel ve sınırlı ortaklık). Yabancı bir şirketin şubesi. Kıbrıs’ta şube veya yurt dışı ofisi açmak mümkündür. 

Kıbrıs Offshore Banka Hesabı

Şirketinizi kurduktan sonra bir Offshore Ticari Banka Hesabı açmak isteyebilirsiniz.

Kıbrıs’ta bir offshore banka hesabına başvurmak için kimlik gerekliliklerine uymanız gerekecektir. 

Kıbrıs Şirketi Yurtdışında Banka Hesabı Açabilir Mi?

Offshore ticari girişiminize başlamanın ilk adımlarından biri, bir işletme bankası hesabına başvurmaktır. Bu, işletme sahiplerinin ticari mevduatlarını ve harcamalarını kişisel hesaplarından ayrı tutmalarına olanak tanır, bu da işletmeniz için daha iyi sınırlı sorumluluk koruması ve gelişmiş güvenilirlik anlamına gelir. 

IBC’ler için gizlilik politikaları Kıbrıs’ta nasıl çalışır?

Şirket bilgileri, kamu kayıtları olarak Kıbrıs’taki Şirketler Tescil Memuruna sağlanır. Kıbrıs şirket yapısının global olarak aranabilir olduğunu söylemektir. Anonimliğe ihtiyaç duymanız durumunda adaylar önerilir. Yerel vergilendirmeye tabi olmamasına rağmen, Kıbrıs’taki bir IBC, Vergi Makamlarına ve Şirketler Tescil Memuruna vergi beyannamesi sunmalıdır. Ayrıca, bir Kıbrıs şirketi Uluslararası Muhasebe Standartlarına uymakla yükümlü muhasebe kayıtlarını dosyalamak zorundadır.

Kıbrıs’ta bir offshore şirketi hangi vergiden sorumludur?

Offshore şirketleri, Kıbrıs’ta kurulmuş, vergisiz mukim şirketler, denizaşırı kaynaklardan elde ettikleri kazançlar için vergi muafiyetinden yararlanırlar. Kıbrıs’tan elde edilen herhangi bir gelir için %12,5’lik sabit bir oranda vergilendirilirler. Temettü gelirleri, faiz gelirleri ve kambiyo kazançları üzerinden vergi alınmaz.

Kıbrıs Bölgesi için Sıkça Sorulan Sorular

Özellikle çeşitli teşvik, muafiyet ve kolaylıklardan faydalanmak tercihlerimizden biri Kıbrıs olmaktadır.

Kıbrıs şirket kaydı 30 güne kadar sürebilir.

Evet, şirketiniz kurulduğunda bunu e-posta ile ve ayrıca basılı bir kopya olarak alacaksınız.

Pasaportların ve elektrik faturalarının onaylanması gerekecektir. 

Evet, şirketinizi kuracağınız yerde kayıtlı bir ofisinizin olması gerekmektedir ve bunun bedeli kuruluş paketimize ve yıllık yenilemeye dahildir.

Offshore şirketleri, Kıbrıs’ta kurulmuş, vergisiz mukim şirketler, denizaşırı kaynaklardan elde ettikleri kazançlar için vergi muafiyetinden yararlanırlar. Kıbrıs’tan elde edilen herhangi bir gelir için %12,5’lik sabit bir oranda vergilendirilirler. Temettü gelirleri, faiz gelirleri ve kambiyo kazançları üzerinden vergi alınmaz.

Offshore şirketleri, Kıbrıs’ta kurulmuş, vergisiz mukim şirketler, denizaşırı kaynaklardan elde ettikleri kazançlar için vergi muafiyetinden yararlanırlar. Kıbrıs’tan elde edilen herhangi bir gelir için %12,5’lik sabit bir oranda vergilendirilirler. Temettü gelirleri, faiz gelirleri ve kambiyo kazançları üzerinden vergi alınmaz.

Şirket bilgileri, kamu kayıtları olarak Kıbrıs’taki Şirketler Tescil Memuruna sağlanır. Kıbrıs şirket yapısının global olarak aranabilir olduğunu söylemektir. Anonimliğe ihtiyaç duymanız durumunda adaylar önerilir.

Yerel vergilendirmeye tabi olmamasına rağmen, Kıbrıs’taki bir IBC, Vergi Makamlarına ve Şirketler Tescil Memuruna vergi beyannamesi sunmalıdır. Ayrıca, bir Kıbrıs şirketi Uluslararası Muhasebe Standartlarına uymakla yükümlü muhasebe kayıtlarını dosyalamak zorundadır.