Avrupa'nın kalbinde ticaret yapın, oturum alın

Almanya’da Şirket Kurmak ve Oturum Almak

Almanya’nın ulusal stratejisi, yabancı yatırımcıları cezbetmek ve sürdürülebilir iş ilişkileri kurmak için, güvenli ve müreffeh bir yatırım ve iş ortamı oluşturmak için tasarlanmıştır.
Almanya, Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olduğundan, iki ülke arasındaki ilişkiler istisnai bir konuma sahiptir.


Almanya’da şirket kurmak için Almanya’da vergi konusunu ele almalısınız. Belirli bir yasal yapıyı seçmeden önce kararınızın mali sonuçları hakkında bilgi edinmek için World Company Setup’dan danışmanlık alabilirsiniz. Danışmanlık odağı ve temel yetkinlikleri vergi danışmanlığı, muhasebe, denetim ve hukuki danışmanlık alanlarında yatmaktadır. Almanya, Avrupa Birliği’nin merkez ülkesi olması ve istikrarlı yatırım ortamıyla dünyanın her yerinden şirket kurmak ve iş ağlarını genişletmek isteyen girişimciler için bir çekim merkezi konumunda.

Almanya’da Şirket Kurmak ve Oturum Almak

Almanya’da Şirket Kurmak

Almanya dünyada önde gelen yatırım ve işletme konumlarından biridir. Ekonomik büyümeye ve iş hayatında başarıya katkıda bulunan temel etkenden bazıları, büyük sanayi üsleriyle, vasıflı iş gücü ve güçlü alt yapıdır. Ülkenin çok yönlü iş dünyası, araştırma ve geliştirme ortamı vardır. Aynı zamanda gelişmiş mesleki eğitim sistemi, yenilikçiliği ve büyümeyi kolaylaştırmaktadır.

Almanya’da Şirket Açma

Almanya’da şirket kurmanın ilk adımı yasal formun seçilmesidir. Çoğu yatırımcı, genellikle GmnH veya Mini GmbH olmak üzere sınırlı sorumluluk kategorilerini seçmektedir. Almanya’daki ofisimiz aracılığıyla şirketinizi tescil ettirebilir. Ayrıca mevzuat gerekliliklerine uymanız konusunda yürütüm hizmetleri sağlamaktayız. Lütfen unutmayın: Çoğu durumda, yabancı yatırımcıların Almanya’daki kuruluş sürecinde Almanya’yı ziyaret etmeleri gerekecektir.

Almanya’daki Şirket Kategorileri

Her yatırımcının Almanya’da şirket açmak, ortaklık veya şube aracılığıyla şirket kurmasına izin verilmektedir. Şirket tescil prosedürleri basit olmasına rağmen uzman tavsiyesine başvurulması gerekmektedir.

 Almanya’da şirketi tescil ettirmeden önce, girişimcinin şirket kurulumu için seçebileceği iş yapısının türünü bilmek gerekir. Buna bağlı olarak aşağıda iş yapısı türleri verilmiştir:

Almanya şirket sermayesi başlangıç ana asgari 25 – 50 bin EUR arasındadır. Ama koşullar yerine getirilmesi durumunda indirimler mümkündür. Türkiye’de mevcut şirket(ler)in iştirakı olarak Almanya’da kurulacak bir şirketin, örneğin kuruluş ve sermaye giderleri veya bizzat Almanya`da oturum/çalışma izinleri açısından bir çok avantaj ve kolaylıklar sağlayabilmesidir.

Limited Şirket (GmbH):  Limited şirket, en az bir yatırımcı tarafından asgari 25.000 Euro sermayeye sahip olarak kurulabilir. Ancak limited şirketin payları halka devredilemez ve Hisse Senetleri Piyasasında kayıt ettirilemez.

Alman Anonim Şirketi (AG): Alman anonim şirketi büyük işletmeler için uygundur. Minimum 50.000 Euro sermayeye sahip olmayı gerektirir.  En az üç üyeden oluşan bir denetim kurulu, şirket yönetiminin performansını düzenli olarak kontrol edecektir. 

Alman Sınırlı Ortaklığı: Alman sınırlı ortaklığı, karşılıklı anlayışla birlikte çalışmaya karar veren iki veya daha fazla kişi arasında yapılan bir düzenlemedir. Bundan dolayı en az iki ortak gerektirir.

Şahıs Şirketi: Almanya’da yalnızca kişinin kişisel varlıklarıyla kurabilmektedir. Ancak, tek tacir iflasla karşı karşıya kaldığında bireyin sınırsız sorumluluğu vardır. Çünkü tek tüccarın kârları bireysel gelir vergisi oranlarına tabidir.

Şube:  Şubeler Almanya pazarına girmenin popüler bir yoludur. Birçok yabancı yatırımcı şube açmayı tercih etmektedir. Şube şirket türü tüzel kişilik değildir, çünkü yükümlülükleri ve varlıkları ana şirkete aittir. Şubenin hukuki ve vergisel konulardaki tüm sorumluluğu ana şirkete ait olmaktadır.

Almanya’da Şirket Kuruluşu için Nasıl Çalışıyoruz?

Bilgilerinizin Toplanması: Kişisel verilerinize gelecekteki şirketin adına, ticari faaliyetlerin açıklamasına vb. ihtiyacımız olacak.

Belgelerin İmzalanması: Gerekli tüm form ve belgeleri hazırlayıp resmi olarak imzalamanız gerekmektedir.

Noter Kayıt: Kayıt sürecinin ilk adımı, noterlik sözleşmesinin imzalanması ve tüzel kişilik statüsünün elde edilmesidir.

Ticaret Siciline Kayıt: Kayıt sürecinde şirketinizin Alman Ticaret Siciline kaydedilmesi ve resmi bir Şirket Numarası’nın alınmasıdır.

KDV Numarası Alma: Ticaret Siciline kaydolduktan sonra şirketinizi Alman Vergi Dairesi’ne kayıt edilmesi ve KDV numarasını alınmaktadır.

Banka Hesabı Açma: Kayıt işleminin son adımı, şirketiniz için seçtiğiniz bankalardan birinde banka hesabı açmaktır.

Almanya Şirket Kuruluşu için gerekli prosedürler aşağıdaki gibidir:
 • Şirketin faaliyet alanına karar verilmesi
 • Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması
 • Şirket Esas Sözleşmesinin Noter Tasdiki
 • Şirket Banka Hesabı Açılışı
 • Ana Sermayenin Ödemesi (En az yarısı)
 • Noter aracılığıyla Ticaret Siciline başvuru yapılması
 • Ticaret sicilinin incelenmesi prosedürü
 • Gmbh’nin ticari siciline tescil ve tescil beyanı
 • İşletme Kaydı

Şirketimin Almanya’da Bir Şubesini Açabilir miyim?

Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı olan anonim ve limited şirketler, ticari hacmini genişletmek ve Avrupa’ya yatırım amacı için Almanya’da şube açılışı yapabilirler. Buna karşın gerçek kişi tacirlerin Almanya’da şube açılışı yapma imkânı yoktur. Almanya’daki şube, iştigal konusu, sermaye ve yönetim anlamında Türkiye’deki merkez şirkete bağlıdır.

18.11.1991 tarihinde imzalanan Türkiye-Almanya İstisna Akdi Anlaşması ile Türk müteahhitlik şirketlerinin Almanya’da yüklenici olarak iş almalarına imkân verilmiştir. Şube kuruluşlarının bu akit kapsamında Türkiye’den Almanya’da iş alan ve işçilerini Almanya’ya geçici olarak götürmek isteyen -genellikle- müteahhit firmalar için ayrı önemi vardır. Zira bu anlaşma çerçevesinde Türk şirketinin Almanya’da şube kuruluşu ve tüm süreci bu şube üzerinden yapması zorunludur.

Almanya Birleşme & Devralma / Orta Girişim Süreçleri

Alman işletmeler, uluslararası birleşme ve devralmalarda oldukça ilgi çekici hedefler olmayı sürdürmektedir. Yabancı yatırımcıları Alman birleşme & devralma pazarında kilit rol oynayan aktörler haline getirmiştir. Alman bir tüzel kişiliğin devralınması, hedef şirketin hisselerinin yatırımcı tarafından devralındığı bir hisse devir anlaşmasıyla veya yatırımcının sadece belirlenen varlıkları doğrudan hedeften devraldığı bir varlık sözleşmesiyle yapılandırılabilir. Diğer ülkelere kıyasla, Alman birleşme & devralma işlemlerindeki alıcılar genellikle işlem için bir devralma aracı (SPV) kullanmaktadır. Çoğunlukla da tescil edilmiş fakat ticari faaliyetlerine başlamamış bir Alman şirketin devralınması tercih edilmektedir.

Almanya’da Vergi Türleri ve Vergi Sistemi

Almanya’da vergi oranları rekabetçidir. Hem yerli hem de yabancı girişimciler için avantajlıdır. Ortalama vergi katkısı %30 civarındadır. Şirketler dünya çapındaki kârlarının yükünü taşıyor. Ancak Almanya’nın 90’a yakın ülkeyle ikili yatırım anlaşmaları (BIT) ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları imzaladığını da belirtmekte fayda var. Tipik olarak, Almanya’da yerleşik şirketler iki ana vergi sınıfına tabidir:

KDV Katma Değer Vergisi [Umsatzsteuer]:  KDV [Umsatzsteuer] mal veya hizmet sattığınızda ödenir. Standart oran %19’dur ve örneğin sanat ve medya alanındaki mesleklerde %7’lik indirimli oran geçerlidir. Ayrıca müşterilerinize KDV faturalandırmanız ve bunu faturalarınızda ayrıca belirtmeniz gerekmektedir.

Girdi vergisi [Vorsteuer]: Şirketle ilgili tüm satın alımlarda (neredeyse) girdi vergisi ödersiniz. Ödediğiniz faturalarda bu verginin ayrıca belirtilmesini sağlamalısınız. 

Gelir Vergisi: Gelir elde eden veya elde eden herkesin gelir vergisi [Einkommensteuer] ödemesi gerekmektedir .
Gelir vergisi oranı, şirketinizde elde ettiğiniz kişisel kâra bağlıdır (tüm işletme giderlerinizin düşülmesiyle). Serbest mesleğinizin ilk yılında Vergi Dairesi, sağladığınız bilgilere dayanarak karınızı tahmin edecektir. 

Ticaret Vergisi: Her üç ayda bir belediyenize ticaret vergisi ödemeniz gerekecektir. Yılda bir kez sizden veya vergi danışmanınızdan ticari vergi beyannamesi düzenlemeniz ve bunu Vergi Dairesine göndermeniz gerekecektir.

Kurumlar Vergisi: Kurumlar vergisi [Körperschaftsteuer] yalnızca şirketlerin [Kapitalgesellschaften] (GmbH , AG) elde ettiği karlar için ödenir. 

Almanya’daki Yatırımcılar için Vergi Yönleri

Türkiye vatandaşları yatırımcıları tarafından Almanya’da kurulan şirketler çoğunlukla sermaye şirketleridir. “GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ olarak adlandırılan limited şirketi en yaygın şirket türüdür. Şirketin faaliyetlerine bağlı olarak, belediye idaresinin yerel ticaret odasıyla bir işyeri tescili de/işletme kaydı da gerekebilir. Sermaye şirketleri, bilanço ve gelir-gider tablosundan oluşan, yıllık finansal tablo hazırlamakla mükelleftir. Bunun dışında oluşturulan yıllık tablonun federal gazetede (Bundesanzeiger) yayınlanması zorunludur. Kurumlar ve işletme vergisi ön ödemeleri üç ayda bir gerçekleştirilir. 

 Almanya’da şirketler aşağıdaki gelir vergisi oranlarına tabidir:

 • Kurumlar vergisi: (%15) artı kurumlar vergisi oranının %5,5’i kadar ilave dayanışma vergisi; toplam oran: %15.825.
 • İşletme vergisi: %14 (ortalama değer) %30’luk toplam vergi yükü kabaca ortalama bir değerdir. Değişen belediye işletme vergi oranlarına bağlı olarak toplamda daha yüksek veya daha düşük olabilir.

Almanya’da Şirket Kurulumu Ne Kadar Sürer?

Almanya’da şirket kuruluş süresi birçok faktöre bağlı olmakla birlikte 15 -35 gün sürmektedir. Genel olarak yeni kurulan bir şirketin tescilinin ve vergi numaralarının alınma süresine göre değişmektedir. 

Almanya’da Online Şirket Kurmak için Evraklar Nelerdir?

 • İkametgâh Belgesi
 • Renkli Pasaport Taraması
 • Şirket İsim Önerisi
 • Faaliyet Kodları
 • Şirket Kuruluşu için Vekâletname

Almanya’da Kurumsal Banka Hesabı Açmak için Gerekli Evraklar

Almanya’da şirket banka hesabı açmak için belgeler ve adımlar:

 • Ticaret Sicil Kaydı
 • Şirketin Kuruluş Belgeleri
 • Şirket Sahibinin Kimlik Belgeleri
 • Şirketin Vergi Numarası
 • İşletme Faaliyet Bilgileri

Bu belgeler ve bilgiler genel olarak bir işletme Almanya’da banka hesabı açma süreci için gereklidir. Ancak, her banka kendi gereksinimlerine ve prosedürlerine sahip olabilir. Bankanın web sitesinden veya müşteri hizmetlerinden gerekli belgeleri ve adımları doğrulamak önemlidir. Ayrıca, yerel yasal düzenlemelere uygun hareket etmek de önemlidir.

Almanya’da Şirket Açmanın Maliyeti Nedir?

Almanya’da şirket kurman maliyeti, işletme türüne, faaliyet alanına, işletmenin büyüklüğüne göre 6000 ila 10.000 Euro arasındadır. Maliyetler diğer faktörlere göre değişebilir. 

Almanya’da İş Kurmak için Hangi Vize Alınmalıdır?

Almanya’da iş kurmak için hangi vize türünün gerektiği, iş planınıza, vatandaşlık durumunuza ve planladığınız faaliyetlere bağlı olarak değişebilir. Almanya’da şirket kurarak vize başvurusu yaparken, iş planınızı, mali durumunuzu, iş amacınızı ve diğer ilgili belgeleri sunmanız gerekecektir.

Almanya’da Şirket Kurarak Yerleşebilir miyim?

Evet, Almanya’da şirket kurarak yerleşme olasılığınız bulunmaktadır. Almanya, yabancı girişimcilerin ve yatırımcıların ülkeye gelerek iş yapmalarını teşvik eden bir dizi program ve politika sunmaktadır. Ancak, bu süreç bazı belirli adımları takip etmeyi ve gereken şartları yerine getirmeyi gerektirir.

Almanya’ya Yatırım İle Göç Hukuku

Hukuku, yabancı ülke vatandaşlarının Almanya’da oturum hakkı kazanabilme imkanlarını konu alır. Yabancı yatırımcılar açısından bu konu, “Ticaret Hukukunun Motoru” olarak nitelendirebildiğimiz bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda, “Ticari Göç Hukuku” ya da diğer tabiriyle “Business Immigration” alanı, son yıllarda TürkAlman hukuki ve ticari ilişkileri açısından bir demirbaş haline gelmiştir. Yatırımcılar, buna ilişkin iki konuyla yakından ilgilenmektedir:

1 Serbest çalışan şirket sahiplerinin ve ailelerinin oturum hakları

2-  Almanya’da şube kurulmasında destek olabilecek kalifiye ve uzman elemanların ve şirket personelinin oturum ve çalışma izinleri.

Yasal Uyarı: Burada sağlanan materyaller yalnızca bilgi amaçlıdır. Siteye veya materyallere eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda hiçbir avukat-müvekkil ilişkisi kurulmamaktadır. Bu sitede sunulan bilgiler hukuki veya profesyonel tavsiye niteliğinde değildir. Bu tür amaçlar için ona güvenilmemeli veya eyaletinizde lisanslı bir avukatın hukuki tavsiyesinin yerine kullanılmamalıdır.

Bir Bakışta Almanya

 • Almanya’da KDV %19 ile AB’deki en düşük oranlardan biridir. KDV iadesi prosedürü kolay ve hızlıdır.
 • Oturma izni ile AB’de vizesiz seyahat fırsatı sağlar. Ayrıca daimi ikamet izni 5 yıl sonra verilebilmektedir.
 • AB, federal, eyalet ve belediye yetkilileri tarafından yeni kurulan şirketlere ve küçük/orta ölçekli işletmelere yönelik sağlanan toplamda 2.000’den fazla hibe programı vardır.
 • Almanya, dünyadaki en yüksek siyasi ve ekonomik istikrar oranlarından birine sahiptir. Bu nedenle yatırım için güvenli bir ülke haline getirmektedir.
 • Hukukun üstünlüğünü sağlayan ve yatırımcılara koruma mekanizmaları sağlayan gelişmiş hukuk ve yargı sistemleri vardır.
 • Karşı tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik etkili mekanizma.
 • Adalet sistemi genel olarak daha elektronik, daha hızlı ve daha ucuz yargılamalara doğru ilerliyor.